sls logo

Volym N.F. 25, 1944

Artiklar

Medelklassrealism II
Victor Svanberg
N.F. 25, 1944, s. 1–99
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-471913
Unionskrisen 1905 återspeglad hos några samtida diktare
Helge Gullberg
N.F. 25, 1944, s. 100–114
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-471914
Gnostikern Stagnelius
Geo Widengren
N.F. 25, 1944, s. 115–178
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-471915
Almquists marivaudage
Roland Fridholm
N.F. 25, 1944, s. 179–202
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-471916
Tidningen Patrioten 1792. En studie i svensk radikal opinion och publicistik under den franska revolutionens dagar
Per-Adolf Lange
N.F. 25, 1944, s. 203–217
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-471917
Om Schopenhauers inflytande på Per Hallström
Ingalill Mossberg
N.F. 25, 1944, s. 218–248
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-471918
Den Gamla och den Nya människan. En studie i Hans Alienus’ tillkomsthistoria
Rut Thorén
N.F. 25, 1944, s. 249–272
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-471919
Inflytelser från Creutz hos Bellman och andra
Carl Lindberg
N.F. 25, 1944, s. 273–279
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-471920
Om förromantiken hos N. L. Sjöberg
Olov Westerlund
N.F. 25, 1944, s. 280–283
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-471921

Recensioner

Hilding Lundberg: C. A. Wetterberghs sociala författarskap. Ak. avh. Stockholms Högskola, [tr. i] Uppsala 1943.
Örjan Lindberger
N.F. 25, 1944, s. 284–286
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-471922
Hans Levander: Sensitiva amorosa. Ola Hanssons ungdomsverk och dess betydelse för åttiotalets litterära brytningar. Ak. avh. Stockholms Högskola, Stockholm 1944.
Örjan Lindberger
N.F. 25, 1944, s. 286–288
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-471923
Carl Santesson: Johan Erik Rydqvist. Kritikern och publicisten. Stockholm 1944. Pris kr. 12:-.
Otto Sylwan
N.F. 25, 1944, s. 288–292
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-471924
Lennart Breitholtz: Våra första fransk-klassiska dramer. Celsius’ Ingeborg och Dalins Brynilda. Ak. avh. Uppsala 1944. AB Lundequistska Bokhandeln i distribution. Pris 7 kronor.
Erik Hörnström
N.F. 25, 1944, s. 292–293
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-471925
Olof Nordberg: En Swensk Adelsmans Äfwentyr och dess författare. Studier i svensk och utländsk sjuttonhundratalsroman. Ak. avh. Uppsala 1944. 364 s. Pris kr. 10:—.
Gunnar Svanfeldt
N.F. 25, 1944, s. 294–298
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-471926
Elsa Norberg: Geijers väg från romantik till realism. Ak. avh. Uppsala 1944. XI + 526 s. Pris kr. 12:—.
Gunnar Tideström
N.F. 25, 1944, s. 298–302
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-471927

Svensk litteraturhistorisk bibliografi

Svensk litteraturhistorisk bibliografi 61 (1942)
Nils Afzelius
N.F. 25, 1944, s. 1–38
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-471928