sls logo

Volym N.F. 38, 1957

Artiklar

Dalins politiska satirer
Magnus von Platen
N.F. 38, 1957, s. 5–45
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-417424
Strindbergs hyllningsdikt till Georg Brandes
Erik Vendelfelt
N.F. 38, 1957, s. 46–52
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-417425
Den svenska parnassens »demokratisering» och de folkliga bildnings vägarna
Lennart Thorsell
N.F. 38, 1957, s. 53–135
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-417426
Kring Vitalis’ enslingsdikter
Tore Hagström
N.F. 38, 1957, s. 136–156
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-417427
Några påverkningar av latinsk hexameterdikt på svensk
Stig Wikander
N.F. 38, 1957, s. 157–162
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-417428
August Strindberg och Gustaf Gullberg, Malmö-Tidningen Dagens Nyheters redaktör
Walther A. Berendsohn
N.F. 38, 1957, s. 163–166
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-417429
Två opublicerade prosautkast av Hjalmar Bergman
Sverker R. Ek
N.F. 38, 1957, s. 167–203
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-417430
»Herrarna» i Svenska akademien
Sven Delblanc
N.F. 38, 1957, s. 204–208
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-417431

Recensioner

Ingvar Holm: Ola Hansson. En studie i åttiotalsromantik. Akad. avh., Lund [tr. Malmö] 1957.
Örjan Lindberger
N.F. 38, 1957, s. 209–217
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-417481
Hans O. Granlid: Martin Koch och arbetarskildringen. Akad. avh., (Göteborg). Sthlm 1957.
Peter Hallberg
N.F. 38, 1957, s. 217–225
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-417482
Jan Mogren: Herman Bangs Haabløse Slægter. Akad. avh., Lund 1957.
Gunnar Ahlström
N.F. 38, 1957, s. 225–228
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-417483
Erland Lindbäck: Gustaf Fröding. Temperamentsstudie och diktanalys. Akad avh., Sthlm. 1957.
Sven Linnér
N.F. 38, 1957, s. 228–230
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-417484
Carl L. Anderson: The Swedish Acceptance of American Literature. Sthlm (tr. Uppsala) 1957.
Sven Linnér
N.F. 38, 1957, s. 230–233
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-417485

Svensk litteraturhistorisk bibliografi

Svensk litteraturhistorisk bibliografi 74 (1955)
Carl-Otto von Sydow
N.F. 38, 1957, s. 1–34
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-417456