sls logo

Volym N.F. 39, 1958

Artiklar

Det femte äventyret i Lycksalighetens ö
Carl Santesson
N.F. 39, 1958, s. 5–51
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-417432
Ett Gösta-Berling-kapitel på vers. Studier i ett återfunnet fragment
Helge Gullberg
N.F. 39, 1958, s. 52–66
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-417433
Nordenflychtiana
Magnus von Platen
N.F. 39, 1958, s. 67–76
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-417434
Le manuscrit suédois de la Correspondance Littéraire de Grimm. Une découverte complémentaire
Sven Delblanc
N.F. 39, 1958, s. 77–79
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-417435
Tankar kring Pär Lagerkvists Sibyllan
Gunnar Tideström
N.F. 39, 1958, s. 80–96
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-417436
Vildhet och godhet i Gösta Berlings saga
Erik Hj. Linder
N.F. 39, 1958, s. 97–109
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-417437

Recensioner

Lagerlöf studier. Utgivna av Selma Lagerlöf-sällskapet. 1958. Malmö 1958.
Ying Toijer-Nilsson
N.F. 39, 1958, s. 110–112
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-417486
Harold Borland: Nietzsche’s influence on Swedish literature. With specialreference to Strindberg, Ola Hansson, Heidenstam and Fröding. Göteborgs Kungl. Vetenskaps- och Vitterhets-samhälles handlingar, Sjätte följden, Ser. A, Band 6, N:o 3. Göteborg 1956.
Hans Lindström
N.F. 39, 1958, s. 112–113
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-417487
Jørgen Ravn: Menneskekenderen Selma Lagerlöf. Köbenhavn 1958.
Hans Lindström
N.F. 39, 1958, s. 113–114
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-417488
Erland Lagerroth: Landskap och natur i Gösta Berlings saga och Nils Holgersson. Akad. avh. Stockholm 1958.
Erik Hj. Linder
N.F. 39, 1958, s. 114–120
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-417489
Sven Stolpe: Frän stoicism till mystik. Studier i drottning Kristinas maximer. Akad. avh. (Uppsala.) Sthlm 1959.
Lars Gustafsson
N.F. 39, 1958, s. 120–126
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-417490

Svensk litteraturhistorisk bibliografi

Svensk litteraturhistorisk bibliografi 75 (1956)
Gunilla Bergsten
N.F. 39, 1958, s. 1–36
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-417457