sls logo

Volym 81, 1960

Artiklar

Förnyande upplevelsemoment i Kellgrens stora kärleksdikter 1789–90
Sverker Ek
81, 1960, s. 1–24
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-409307
Pär Lagerkvists bön på Akropolis
Örjan Lindberger
81, 1960, s. 25–35
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-409308
Om Selma Lagerlöfs förhållande till spiritism och teosofi
Sigvard A. Lindqvist
81, 1960, s. 36–74
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-409309
Om den litteraturhistoriska komparationen
Sven Linnér
81, 1960, s. 75–88
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-409310
August Strindberg i Per Hallströms och Gustaf af Geijerstams brevväxling
Helge Gullberg
81, 1960, s. 89–101
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-409311
Esse — videri. Idéhistoriska anteckningar till ett motiv hos Vilhelm Ekelund
Sven Delblanc
81, 1960, s. 102–112
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-409312
Stagnelius’ Bacchanterna. Studier i dramats uppbyggnad och symbolik
Staffan Bergsten
81, 1960, s. 113–149
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-409313
Från Nya Skapelsen till Christina
Margareta Liegnell
81, 1960, s. 150–167
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-409314
Den lutrende ild. En studie i symbolikken i Strindbergs kammerspil
Leif Leifer
81, 1960, s. 168–194
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-409315
Två prosastycken av Johan Ekeblad
Kurt Johannesson
81, 1960, s. 195–203
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-409316
Ett Heidenstambrev
Alf Lindvåg
81, 1960, s. 203–205
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-409317
Atterbom och »återseendet»
Torsten Hegerfors
81, 1960, s. 205–206
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-409318
Förteckning över litteraturhistoriska ämnen för licentiat- och doktorsavhandlingar
Ulf Wittrock
81, 1960, s. 207–213
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-409319

Recensioner

Staffan Bergsten: Time and Eternity. A Study in the Structure and Symbolism of T. S. Eliot’s Four Quartets. Akad. avh. (Uppsala). Stockholm 1960.
Kristian Smidt
81, 1960, s. 214–216
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-409078
Vivi Edström: Livets stigar. Tiden, handlingen och livskänslan i Gösta Berlings saga. Akad. avh. (Göteborg). Sthlm 1960.
Nils Åke Sjöstedt
81, 1960, s. 216–221
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-409079
Torsten Hegerfors: Viktor Rydbergs utveckling till religiös reformator. Akad. avh. Göteborg 1960.
Gösta Löwendahl
81, 1960, s. 221–228
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-409080
Inge Jonsson: Swedenborgs skapelsedrama De Cultu et Amore Dei. Akad. avh. Sthlm 1961.
Örjan Lindberger
81, 1960, s. 228–230
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-409081
Thure Stenström: Den ensamme. En motivstudie i det moderna genombrottets litteratur. Akad. avh. (Uppsala). Sthlm 1961.
Ulf Wittrock
81, 1960, s. 230–233
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-409082

Svensk litteraturhistorisk bibliografi

Svensk litteraturhistorisk bibliografi 77 (1958)
Carl-Olof Gierow
81, 1960, s. 1–30
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-409049