sls logo

Volym 99, 1978

Artiklar

Doktor Glas och himlarymden. Om rymdsymboliken i Hjalmar Söderbergs roman
Karin Petherick
99, 1978, s. 7–17
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-359222
W. H. Audens Atlantis. En studie i kontexter
Ingemar Algulin
99, 1978, s. 18–41
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-359223
Dramatikern Lagerkvists utgångsläge. En studie i tragedin Kung Ingevard den starke 1909
Bengt Larsson
99, 1978, s. 42–89
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-359224
Klassisk minnesteckningskonst. C. W. Böttigers minnesteckningar i Svenska akademiens handlingar
Paul Fröberg
99, 1978, s. 90–121
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-359225
Hermeneutik
Peter Hallberg
99, 1978, s. 122–139
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-358754
Perspektiv på sovjetrysk litteratur
Ulf Wittrock
99, 1978, s. 140–160
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-358755
En upplysning
Sven Stolpe
99, 1978, s. 161–161
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-359251

Recensioner

Margit Norrman, I livets hand. En studie i Victoria Benedictssons religiösa föreställningsvärld. (Akad. avh. Uppsala.) Verbum. Avesta 1978.
Hans Lindström
99, 1978, s. 162–166
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-359057
Thorbjörn Lengborn, En studie i Ellen Keys pedagogiska tänkande främst med utgångspunkt från »Barnets århundrade». Årsböcker i svensk undervisningshistoria 140. Sthlm 1977.
Ulf Wittrock
99, 1978, s. 166–168
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-359058
Tomas Forser, Bööks 30-tal. En studie i ideologi. PAN & Norstedts. Sthlm 1976.
Bertil Nolin
99, 1978, s. 168–173
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-359059
Britt Hultén, Kulturtidskrifter på 30-talet. Nordeuropa, Ateneum, Fronten. Bo Cavefors Bokförlag. Karlskrona 1977.
Bengt Nerman
99, 1978, s. 173–174
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-359060
Carola Hermelin, Vinteroffer och Sisyfos. En studie i Erik Lindegrens sena diktning. Skrifter utgivna av litteraturvetenskapliga institutionen vid Uppsala universitet 4. Uppsala 1976.
Kurt Johannesson
99, 1978, s. 174–176
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-359061
Ulla Alfredsson, Språk, sexualitet, fascism. En studie i Aksel Sandemoses roman Vi pynter oss med horn. Offset. Gbg 1976. (Litteraturvetenskapliga institutionen i Gbg.)
Kurt Aspelin
99, 1978, s. 176–178
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-359062
Ronald Dee Vaverka, Commitment as Art. A Marxist Critique of a Selection of Alan Sillitoe’s Political Fiction.
Erik Frykman
99, 1978, s. 178–179
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-359063
Mette Winge, Dansk Børnelitteratur 1900–1943. Gyldendal. Kbhvn 1976.
Lena Kåreland
99, 1978, s. 179–183
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-359064
E. N. Tigerstedt, Interpreting Plato. Almqvist & Wiksell International. Sthlm 1977.
Cajus Fabricius
99, 1978, s. 184–185
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-359065
Wolfgang Zimmer, Die literarische Kritik am Preziösentum. (= Untersuchungen zur Romanischen Philologie Bd 12). Verlag Anton Hain. Meisenheim am Glan 1978.
Bernt Olsson
99, 1978, s. 185–186
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-359066
Tio forskare om Bellman. Föredrag vid Vitterhetsakademiens symposium 15 – 17 sept. 1976. Red. av Horace Engdahl. Filologiskt arkiv 20. Almqvist & Wiksell International. Sthlm 1977.
Bo Nordstrand
99, 1978, s. 186–189
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-359067
Carl Fehrman, Vin och flickor och Fredmans stråke. Bellman och visans vägar. P. A. Nordstedt & Söner. Sthlm 1977.
Kurt Johannesson
99, 1978, s. 189–190
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-359068
Demokratisch-revolutionäre Literatur in Deutschland: Jakobinismus. Gert Mattenklott/Klaus R. Scherpe (Hrsg.). (Reihe: Literatur im historischen Prozess. Ansätze materialistischer Literaturwissenschaft. Analysen, Materialien, Studienmodelle. Bd 3/1.) Scriptor Verlag Gmbh. Kronberg/Ts. 1975. – Harro Segeberg, Literarischer Jakobinismus in Deutschland. Theoretische und methodische Überlegungen zur Erforschung der radikalen Spätaufklärung (=Literaturwissenschaft und Sozialwissenschaften 3. Deutsches Bürgertum und literarische Intelligenz 1750–1800. Hrsg. Bernd Lutz. S. 509-568). J. B. Metzler. Stuttgart 1974. – Gerhard Steiner, Georg Forster. (Sammlung Metzler) J. B. Metzler. Stuttgart 1977. – Inge Stephan, Literarischer Jakobinismus in Deutschland (1789–1806 ). (Sammlung Metzler) J. B. Metzler. Stuttgart 1976.
Christer Åsberg
99, 1978, s. 190–194
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-359069
Tore Wretö, Det förklarade ögonblicket. Studier i västerländsk idyll från Theokritos till Strindberg.
Gustaf Fredén
99, 1978, s. 194–195
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-359070
Beiträge zur nordischen Philologie, Hrsg, von der Schweizerischen Gesellschaft für skandinavische Studien. Redaktion: Oskar Bandle, Hans-Peter Naumann, Egon Wilhelm. 4. Band. Oskar Bandle u.a.: Studien zur dänischen und schwedischen Literatur des 19. Jahrhunderts. Helbing & Lichtenhahn Verlag AG. Basel und Stuttgart 1976.
Gustaf Fredén
99, 1978, s. 195–197
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-359071
Joseph Frank, Dostoevsky. The Seeds of Revolt 1821–1849. Princeton University Press 1976. – Geir Kjetsaa, Dostojevskij og Tolstoj. Essays. Gyldendal. Oslo 1977. – Konrad Onasch, Der verschwiegene Christus. Versuch über die Poetisierung des Christentums in der Dichtung F. M. Dostojewskis. Union Verlag. Berlin 1976.
Sven Linnér
99, 1978, s. 197–199
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-359073
Bertil Romberg, Carl Jonas Love Almqvist. Twayne’s World Authors Series 401. Twayne Publishers. Boston 1977.
Ulf Wittrock
99, 1978, s. 197–197
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-359072
Per Amdam, Bjørnson og kristenarven 1875–1910. Selvhevdelse – Selverkjennelse. Universitetsförlaget. Trondheim 1977.
Ulf Wittrock
99, 1978, s. 199–202
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-359074
Walter Johnson, August Strindberg. Twayne Publishers, Boston 1976. – Hans Lindström, Strindberg och böckerna. I. Biblioteken 1883, 1892 och 1912. Förteckningar och kommentarer. Skrifter utg. av Svenska litteratursällskapet 36. Uppsala 1977.
Sven Rinman
99, 1978, s. 202–204
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-359075
Karl-Ivar Hildeman, En löskekarl. En Karlfeldtsbok. Wahlström & Widstrand. Sthlm 1977.
Peter Hallberg
99, 1978, s. 204–208
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-359076
Per-Erik Lindahl, »Ångest-Hjulets svängningar» – en biografi om Eric Hermelin. Bo Cavefors Bokförlag. Lund 1976.
Bengt Landgren
99, 1978, s. 208–208
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-359077
Ingemar Algulin, Den orfiska reträtten. Studier i svensk 40-talslyrik och dess litterära bakgrund. (Acta Universitatis Stockholmiensis. Stockholm Studies in History of Literature.) Almqvist & Wiksell International. 1977.
Jan Stenkvist
99, 1978, s. 209–211
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-359078
Torborg Lundell, Lars Ahlin. Twayne’s World Authors Series 430. Boston 1977.
Hans-Göran Ekman
99, 1978, s. 211–213
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-359079
Ole Meyer, Eyvind Johnsons historiska romaner. Analyser av språksyn och världssyn i fem romaner. Akademisk forlag. Kbhvn 1976.
Stig Bäckman
99, 1978, s. 213–215
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-359080
Romantheorie. Dokumentation ihrer Geschichte in Deutschland 1620–1880. Herausgegeben von Eberhard Lämmert und Hartmut Eggert, Karl-Heinz Hartmann, Gerhard Hinzmann, Dietrich Scheunemann, Fritz Wahrenburg. (Neue Wissenschaftliche Bibliothek 41) Kiepenheuer & Witsch, Köln-Berlin 1971. – Romantheorie. Dokumentation ihrer Geschichte in Deutschland seit 1880. Herausgegeben von Eberhard Lämmert und Hartmut Eggert, Karl-Heinz Hartmann, Gerhard Hinzmann, Dietrich Scheunemann, Fritz Wahrenburg. (Neue Wissenschaftliche Bibliothek 80) Kiepenheuer & Witsch, Köln 1975.
Bertil Romberg
99, 1978, s. 215–219
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-359081
Romanteori og romananalyse. Redigeret af Merete Gerlach-Nielsen, Hans Hertel, Morten Nojgaard. Odense Universitetsförlag 1977.
Bertil Romberg
99, 1978, s. 219–221
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-359082
Lars Hartveit, The Art of Persuasion. A Study of Six Novels. Universitetsförlaget, Bergen-Oslo-Tromso 1977.
Erik Frykman
99, 1978, s. 221–222
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-359083
The Modern English Novel: The reader, the writer and the work. Edited by Gabriel Josipovici. Open Books. London 1976.
Bertil Romberg
99, 1978, s. 222–223
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-359084
Elaine Showalter, A Literature of Their Own. British Women Novelists from Bronte to Lessing. Princeton University Press 1977.
Ulf Wittrock
99, 1978, s. 223–226
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-359085
Et annet språk. Analyser av norsk kvinnelitteratur. Pax forlag. Oslo 1977. – Torunn Ystaas Sanborn, Mannsrolle og kvinnesyn hjå Agnar Mykle. Ein studie i personlegdomsforming i Lasso rundt fru Luna og Sangen om den røde rubin. Gyldendal Norsk Forlag. Oslo 1977. – Ottil Tharaldsen, Kvinnesyn og mannsrolle i fire romaner av Jens Bjorneboe. Universitetsförlaget. Bergen-Oslo-Tromso 1977.
Birgit Antonsson
99, 1978, s. 227–228
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-359086
Kvinner og bøker. Festskrift til Ellisiv Steen på hennes 70-årsdag 4. februari 1978. Gyldendal Norsk Forlag. Oslo 1978.
Gunilla Bergsten
99, 1978, s. 228–231
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-359087
Knut Imerlund, Den estetisk-filosofiske skole i norsk litteraturforskning – mål og metode. Gyldendal Norsk Forlag. Oslo 1978.
Inge Jonsson
99, 1978, s. 231–233
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-359088