sls logo

Volym 102, 1981

Artiklar

När HM talar med ILJ
Kjell Espmark
102, 1981, s. 7–12
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-359240
Erik Lindegrens Pastoral-svit. En strukturanalytisk studie
Bengt Landgren
102, 1981, s. 13–25
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-359241
André Bretons Nadja: struktur- och meningsanalys av en surrealistisk roman
Mona Vincent
102, 1981, s. 26–36
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-359242
Paradigmet strukturalism
Tore Wretö
102, 1981, s. 37–47
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-359243
Hertig Fredrik av Normandie och hans vän dvärgakungen
Gustaf Fredén
102, 1981, s. 48–55
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-359244
P. D. A. Atterboms Minnen från Tyskland och Italien. Presentationav en reseskildring
Paul Fröberg
102, 1981, s. 56–84
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-359245
Det moderna genombrottet och den tyska receptionsforskningen. Om kulturutbytet kring sekelskiftet mellan Norden och Tyskland
Ulf Wittrock
102, 1981, s. 85–114
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-359246

Recensioner

Margareta Östman, Les précepteurs muets. Etude sur l'utilité morale du roman en France 1699–1742. Institut d'Études Romanes de 1'Université de Stockholm. Motala 1981.
Magnus Röhl
102, 1981, s. 115–116
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-359141
Gunnar Hillbom, C. M. Völschows manuskript. Detaljstudier kring en huvudlänk i Bellmansdiktens traditionskedja. (Acta Bibliothecae Regiae Stockholmiensis, 36.) Sthlm 1981.
Per S. Ridderstad
102, 1981, s. 116–120
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-359142
Ingemar Oscarsson, »Fortsättning följer». Följetong och fortsättningsroman i dagspressen fram till ca 1850. (Litteratur Teater Film. Skrifter från Litteraturvetenskapliga institutionen i Lund 16.) Lund 1980.
Bertil Romberg
102, 1981, s. 120–125
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-359143
Erik Johannesson, Den läsande familjen. Familjetidskrifter i Sverige 1850–1880. (Nordiska museets Handlingar, 96.) Sthlm (tr. Uddevalla) 1980.
Tore Wretö
102, 1981, s. 125–127
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-359144
Karin Karsten Montén, Fredrika Bremer in Deutschland. Aufnahme und Kritik. (Skandinavistische Studien, Band 14.) Karl Wachholtz Verlag. Neumünster 1981.
Otto Oberholzer
102, 1981, s. 127–128
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-359145
Ann-Lis Jeppsson, Tankar till salu. Genombrottsidéerna och de kommersiella lånbiblioteken. Skrifter utgivna av litteraturvetenskapliga institutionen vid Uppsala universitet. 13. Uppsala 1981.
Ulf Boéthius
102, 1981, s. 128–130
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-359146
Thomas Olsson, Idealism och klassicism. En studie kring litteraturhistoria som vetenskap under andra hälften av 1800-talet med utgångspunkt i C. R. Nybloms estetik. (Skrifter utgivna av Litteraturvetenskapliga institutionen vid Göteborgs universitet 4.) 1981.
Lars Gustafsson
102, 1981, s. 130–134
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-359147
Göran Hägg, Övertalning och underhållning. Den svenska essäistiken 1890–1930. Wahlström & Widstrand. Sthlm 1978.
Per S. Ridderstad
102, 1981, s. 134–138
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-359148
Tage Boström, Den objudne gästen. Hur Maeterlinck introducerades och mottogs i Sverige intill 1903. Umeå universitet 1979.
Dag Nordmark
102, 1981, s. 138–140
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-359149
Per Erik Ljung, Vilhelm Ekelund och den problematiska författarrollen. Liber Läromedel, Lund 1980.
Arne Melberg
102, 1981, s. 140–146
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-359150
Karl Lindqvist, Individ grupp gemenskap – studier i de unga tiotalisternas litteratur. (Skrifter utgivna av Litteraturvetenskapliga institutionen vid Uppsala universitet, 11.) Sthlm 1980.
Bengt Landgren
102, 1981, s. 146–152
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-359151
Margaretha Fahlgren, Litteraturkritiker i arbetarrörelsen. En studie i Erik Hedénsdagskritik 1909–1925. Skrifter utgivna av litteraturvetenskapliga institutionen vid Uppsala universitet. 14. Uppsala 1981.
Per Rydén
102, 1981, s. 153–155
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-359152
Evald Palmlund, Väderhatt och väderflöjel. Erik Lindorm och tidningarna 1905–1924. Litteratur Teater Film 18. Liber Läromedel Lund. Klippan 1981.
Gunnar Eidevall
102, 1981, s. 156–159
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-359153
Ingrid Schöier, Som i Aftonland. Studier kring temata, motiv och metod i Pär Lagerkvists sista diktsamling. Akademilitteratur. Sthlm 1981.
Urpu-Liisa Karahka
102, 1981, s. 159–164
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-359154
Kristina Hallind, Tavlor och deviser. Studier i Erik Lindegrens diktning till Halmstadsgruppens måleri. Litteratur Teater Film. Skrifter från Litteraturvetenskapliga institutionen i Lund 14. Liber Läromedel. Ängelholm 1978.
Helmer Lång
102, 1981, s. 164–166
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-359155
Lennart Hagerfors, På väg in i femtiotalet. En studie i Lars Forssells, Folke Isakssons och Bo Setterlinds tidiga lyrik. Akademilitteratur. Sthlm 1979.
Louise Ekelund
102, 1981, s. 166–168
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-359156
Sven Hugo Persson, Från grymhetens till motståndets estetik. Peter Weiss tidiga författarskap och dramat Marat/Sade. Skrifter utgivna av litteraturvetenskapliga institutionen vid Göteborgs universitet 3. GOTAB 1979.
Sverker R. Ek
102, 1981, s. 168–170
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-359157
Magnus von Platen, Privatinformation i skolan. En undervisningshistorisk studie. (Umeå Studies in the Humanities, 34.) Umeå 1981.
Per S. Ridderstad
102, 1981, s. 171–172
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-359158
Anke-Marie Lohmeier, Beatus ille. Studien zum "Lob des Landlebens" in der Literatur des absolutistischen Zeitalters. (= Hermaea. Germanistische Forschungen. Neue Folge Bd. 44). Max Niemeyer Verlag. Tübingen 1981.
Bernt Olsson
102, 1981, s. 172–173
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-359159
Robert M. Browning, Deutsche Lyrik des Barock 1618–1723. Autorisierte deutsche Ausgabe besorgt von Gerhart Teuscher (= Kröners Taschenausgabe Bd. 476). Alfred Kröner Verlag. Stuttgart 1980.
Bernt Olsson
102, 1981, s. 173–174
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-359160
Ingrid och Sverker Ek, Kellgren. Skalden och kulturkämpen. D. 2. Hans utveckling efter segern med Gustaf Wasa 1786. Natur och Kultur. Sthlm 1980.
Gunnar Svanfeldt
102, 1981, s. 174–175
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-359161
Tore Wretö, J. L. Runeberg. Twayne’s World Authors Series 503. Twayne Publishers, Boston 1980.
Kjell-Arne Brändström
102, 1981, s. 175–176
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-359162
Lars O. Lundgren, Den svenske Sokrates. Sokratesbilden från Rydelius till Gyllensten. Svenska Humanistiska Förbundet 92, 1980.
Torkel Stålmarck
102, 1981, s. 176–177
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-359163
Rosemary Ashton, The German Idea. Four English Writers and the Reception of German Thought 1800–1860. Cambridge University Press 1980.
Erik Frykman
102, 1981, s. 177–178
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-359164
Froude’s Life of Carlyle. Edited and Abridged by John Clubbe. Ohio State University Press och John Murray, London 1979.
Erik Frykman
102, 1981, s. 178–179
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-359165
Kronika życia i twórczości Mickiewicza ["Krönika över Mickiewiczs liv och verk"]. Państwowy Instytut Wydawniczy. Warszawa 1957–1978.
Lennart Kjellberg
102, 1981, s. 180–180
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-359166
Jacques Catteau, La création littéraire chez Dostoievski. Institut d’études slaves. Paris 1978. Geir Kjetsaa, Lutring gjennom lidelse. Om Dostojevskijs »Brødrene Karamasov». Universitetsförlaget. Oslo 1980. Victor Terras, A Karamazov Companion. Commentary on the Genesis, Language, and Style of Dostoevsky’s Novel. The University of Wisconsin Press. 1981.
Sven Linnér & Bengt Jangfelt
102, 1981, s. 180–184
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-359167
Birger Liljestrand, Strindbergs Mäster Olof-dramer. En studie i 1800-talets drama­språk. II. Acta Universitatis Umensis 30. Umeå 1980.
Lars Melin
102, 1981, s. 184–185
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-359168
Jette Lundbo Levy, Dobbeltblikket. Om at beskrive kvinder. Ideologi og aestetik i Victoria Benedictssons forfatterskab. Tiderne skifter. Kbhvn 1980.
Margit Norrman
102, 1981, s. 185–187
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-359169
Sandra M. Gilbert – Susan Gubar, The Madwoman in the Attic. The Woman Writer and the Nineteenth Century Literary Imagination. Yale University Press. New Haven and London 1979.
Ingeborg Nordin Hennel
102, 1981, s. 187–189
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-359170
Alexander L. Kielland, Brev 1869–1906. I-IV. Gyldendal Norsk Forlag. Oslo 1978–1981.
Ulf Wittrock
102, 1981, s. 189–190
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-359171
Henry Olsson, Carl Snoilsky. Norstedts 1981. – Knut Ahnlund, Diktarliv i Norden. Litterära essäer. Brombergs 1981.
Ulf Wittrock
102, 1981, s. 190–191
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-359172
Wendy Stallard Flory, Ezra Pound and The Cantos: A Record of Struggle. Yale University Press. New Haven and London 1980.
Pär Hellström
102, 1981, s. 192–196
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-359174
Sven Bäckman, Tradition Transformed. Studies in the Poetry of Wilfred Owen. Lund Studies in English 54. Lund 1979.
Erik Frykman
102, 1981, s. 192–192
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-359173
Children’s Literature. Vol. 9. Ed. Francelia Butler, Samuel Pickering, Milla Riggio, Barbara Rosen. Yale University Press. New Haven and London 1981.
Ying Toijer-Nilsson
102, 1981, s. 196–196
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-359175
Magnus von Platen, Innanläsning. Tolkningar av nordiska texter. Rabén & Sjögren. Kristianstad 1980.
Pär Hellström
102, 1981, s. 196–198
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-359176
Hill skaldar. Carl Fredrik Hill i dikter och bilder valda och kommenterade av Nils Lindhagen. Forum 1980.
Ulf Wittrock
102, 1981, s. 198–200
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-359177