sls logo

Volym 106, 1985

Artiklar

Tomas Tranströmer, gåtan och språket
Bernt Olsson
106, 1985, s. 7–20
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-311659
Fünf unbekannte Nürnberger Klagelieder des Lars Wivallius alias Erik Gyllenstierna alias Svantho Stenbock
Lotte Kurras
106, 1985, s. 21–30
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-311660
Kulturpolitik och »Erberezeption» i DDR - det aktuella läget
Ulf Wittrock
106, 1985, s. 31–56
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-311661
Ikaros i åttitalet. Om Georg Nordensvan och hans dubbelroman Lifsuppgifter
Conny Svensson
106, 1985, s. 57–66
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-311662
Från den norröna forskningsfronten
Peter Hallberg
106, 1985, s. 67–79
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-311663

Recensioner

Ingrid Elam, '... i kärleken blott hjelte ...' Den romantiska versberättelsen i Sverige 1820-1850
Louise Vinge
106, 1985, s. 80–83
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-311664
Pil Dahlerup, Det moderne gennembruds kvinder. - Gennembrudsnoveller af danske kvindelige forfattere 1870-1900 ved Pil Dahlerup
Karin Westman Berg
106, 1985, s. 83–85
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-311665
Claes Rosenqvist, Hem till historien. August Strindberg, sekelskiftet och »Gustaf Adolf»
Nils Åke Sjöstedt
106, 1985, s. 85–88
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-311666
Inger Månesköld-Öberg, Att spegla tiden - eller forma den. Ola Hanssons introduktion av nordisk litteratur i Tyskland 1889-1895
Bertil Nolin
106, 1985, s. 88–90
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-311667
Åke Kussak, Författaren som predikant. Ett frikyrkosamfunds litterära verksamhet 1910-1939
Erland Sundström
106, 1985, s. 90–92
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-311668
Tommie Zaine, Radikal 30-talshumanism. En studie över Per Meurlings tidiga kultur- och litteraturkritik med tonvikt på åren 1933-36
Per Erik Ljung
106, 1985, s. 92–95
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-311669
Mona Kårsnäs, Eyvind Johnson och Djävulen. Människans andra jag och den politiska ondskan - studier kring ett motivkomplex i Eyvind Johnsons romankonst
Merete Mazzarella
106, 1985, s. 95–96
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-311670
Ronald Paul, »Fire in our Hearts». A Study of the Portrayal of Youth in a Selection of Post-War British Working-Class Fiction
Stig-Lennart Godin
106, 1985, s. 97–99
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-311671
Kacke Götrick, Apidan Theatre and Modern Drama: A Study in a Traditional Yoruba Theatre and Its Influence on Modern Drama by Yoruba Playwrights
Bernth Lindfors
106, 1985, s. 99–100
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-311672
John Clubbe & Ernest J. Lovell, Jr., English Romanticism. The Grounds of Belief
Erik Frykman
106, 1985, s. 101–102
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-311676
Sture Linnér, Homeros
Ulf Wittrock
106, 1985, s. 101–101
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-311675
Carl Jonas Love Almqvist, Sesemana
Bertil Romberg
106, 1985, s. 102–105
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-311677
Hans Ulrich Gumbrecht, Zola im historischen Kontext. Für eine neue Lektüre des Rougon-Macquart-Zyklus. - Peter Müller, Emile Zola - der Autor im Spannungsfeld seiner Epoche. Apologie, Gesellschaftskritik und soziales Sendungsbewusstsein in seinem Denken und literarischen Werk. - Winfried Engler, Geschichte des französischen Romans. Von den Anfängen bis Marcel Proust. - Hans Ulrich Gumbrecht - Karlheinz Stierle - Rainer Warning (Hrsg.), Honoré de Balzac. - Hermann H. Wetzel, Rimbauds Dichtung. Ein Versuch, »die rauhe Wirklichkeit zu umarmen»
Pär Hellström
106, 1985, s. 105–109
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-311678
Arne Melberg, Fördömda realister. Essäer om Cederborgh, Almqvist, Benedictsson, Strindberg
Johan Svedjedal
106, 1985, s. 109–110
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-311679
Geir Kjetsaa, Dostoevsky and his new testament. - Geir Kjetsaa, Fjodor Dostojevskij - et dikterliv. - Joseph Frank, Dostoevsky, the years of ordeal, 1850-1859
Sven Linnér
106, 1985, s. 110–112
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-311680
Cahiers Léon Tolstoi. I. Anna Karénine
Anna Ljunggren
106, 1985, s. 112–113
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-311681
Birgitta Holm, Selma Lagerlöf och ursprungets roman
Ulla-Britta Lagerroth
106, 1985, s. 113–116
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-311682
Cleanth Brooks, William Faulkner: First Encounters
Pär Hellström
106, 1985, s. 116–118
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-311683
Stefan Mählqvist, Biggles i Sverige. En litteratursociologisk studie av W. E. Johns Bigglesböcker
Lena Kåreland
106, 1985, s. 118–119
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-311685
Radko Kejzlar, Literatur und Neutralität. Zur schwedischen Literatur der Kriegs-­ und Nachkriegszeit
Jan Stenkvist
106, 1985, s. 118–118
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-311684
Eyvind Skeie og Tove Pemmer Sætre (red.), Kristen tro i romanen - Eyvind Skeie og Tove Pemmer Sætre (red.), Kristen tro i barnelitteraturen
Ying Toijer-Nilsson
106, 1985, s. 119–120
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-311686
Rhiannon Goldthorpe, Sartre: Literature and Theory
Thure Stenström
106, 1985, s. 120–122
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-311687
Gunnar Eidevall, Amerika i svensk 1900-talslitteratur. Från Gustaf Hellström till Lars Gustafsson
Lars Wendelius
106, 1985, s. 122–123
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-311688
Kjell Espmark, Resans formler. En studie i Tomas Tranströmers poesi
Anders Palm
106, 1985, s. 123–127
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-311689
K. K. Ruthven, Feminist literary studies: an introduction. - Inge Stephan und Sigrid Weigel (Hrsg.), Feministische Literaturwissenschaft. Dokumentation der Tagung in Hamburg vom Mai 1983. - Ny litteratur om kvinnor. En bibliografi 1984:1, 2, 3/4
Ulf Wittrock
106, 1985, s. 127–130
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-311690
Märta Bergstrand, Från Karamzin till Trifonov. En bibliografi över rysk skönlitteratur i svensk översättning
Ulf Wittrock
106, 1985, s. 130–130
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-311691
Handbook of Russian Literature. Edited by Victor Terras
Ulf Wittrock
106, 1985, s. 130–131
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-311692
Herrar Wahlström & Widstrand. Brev till förlaget 1884-1984
Lars Furuland
106, 1985, s. 131–132
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-311693
Dansk Litteraturhistorisk Bibliografi 1976-1977
Christina Friström
106, 1985, s. 132–133
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-311694

Svensk litteraturhistorisk bibliografi

Svensk litteraturhistorisk bibliografi 102 (1983)
Christina Friström
106, 1985, s. 1–48
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-319254