Meny

Styrelse och revisorer

Ordförande: professor Margaretha Fahlgren (Margaretha.Fahlgren(a)littvet.uu.se)

Vice ordförande: docent Paula Henrikson (Paula.Henrikson(a)littvet.uu.se)

Sekreterare samt redaktör för Samlarens uppsatsavdelning: fil.dr Jon Viklund (Jon.Viklund(a)littvet.uu.se)

Skattmästare: docent Mattias Pirholt (Mattias.Pirholt(a)sh.se)

Ledamöter: fil. dr Markus Huss (markus.huss(a)sh.se) och fil.dr Stefano Fogelberg Rota (stefano.fogelbergrota(a)littvet.uu.se)

Redaktör för Samlarens recensionsavdelning: fil.dr Sigrid Schottenius Cullhed (sigrid.cullhed(a)littvet.uu.se)

Revisorer: fil. mag. Tuva Haglund och fil. dr. Ingeborg Löfgren

Revisorssuppleanter: fil. dr Annie Mattsson och fil. lic. Olle Nordberg