sls logo

Välkomna till Svenska Litteratursällskapets hemsida!

Svenska Litteratursällskapet har sedan 1880 verkat för att stödja litteraturvetenskaplig forskning. Sällskapet ger ut årsboken Samlaren, som innehåller forskning om svensk och annan nordisk litteratur. I sällskapets skriftserie publiceras litteraturvetenskapliga arbeten och källtexter.

Sällskapet vill vara en mötesplats över generationsgränserna för såväl etablerade litteraturvetare som postdoc-forskare, doktorander och magisterstudenter, från hela världen.

Medlemmar i sällskapet erhåller årsboken och kan köpa böcker från skriftserien till rabatterat pris.

Svenska Litteratursällskapets årsmöte 2024

Svenska litteratursällskapet hälsar alla hjärtligt välkomna till årsmöte (kallelse), torsdagen den 14 mars kl. 16:15 i 6-0022, i Engelska parken, Uppsala.

I samband med årsmötet bjuder sällskapet in till en föreläsning med rubriken Under et tre. Ventetidens poetikk i Jasons / John Arne Sæterøys tegneserier av Joachim Schiedermair, professor i nordisk filologi, Ludwig-Maximilians Universität, München.

Arrangemanget genomförs i samarbete med Litteraturvetenskapliga institutionen vid Uppsala universitet och är öppet för alla intresserade.

Välkomna!