sls logo

Välkomna till Svenska Litteratursällskapets hemsida!

Svenska Litteratursällskapet har sedan 1880 verkat för att stödja litteraturvetenskaplig forskning. Sällskapet ger ut årsboken Samlaren, som innehåller forskning om svensk och annan nordisk litteratur. Samlaren har hittills utkommit i drygt 130 volymer. I sällskapets skriftserie publiceras litteraturvetenskapliga arbeten och källtexter.

Sällskapet vill vara en mötesplats över generationsgränserna för såväl etablerade litteraturvetare som postdoc-forskare, doktorander och magisterstudenter, från hela världen.

Medlemmar i sällskapet erhåller årsboken och kan köpa böcker från skriftserien till rabatterat pris.

Aktuellt

HÖSTMÖTE

Revolution pågår. Digitaliseringens betydelse för litteratur och litteraturforskning
  • Datum: 22 november, kl. 16.00–18.00
  • Plats: Sal XI i Universitetshuset, Uppsala
  • Inbjudan

Både bokmarknaden och litteraturforskningen genomgår radikala förändringar, drivna av digitalisering. Omställningen är märkbar på åtskilliga områden. Ljudbokslyssnandet ökar dramatiskt, vilket redan lett till anpassningar inom nyskriven litteratur. Litterära verk får ett efterliv på nätet, exempelvis genom fanfiction och bloggar. Samtidigt digitaliseras den redan tryckta litteraturen och helt nya typer av forskningsfrågor blir möjliga. Också forskningsinfrastrukturer och vetenskaplig kommunikation påverkas. Vad innebär digitaliseringen för litteratur och litteraturforskning på sikt? Hur möter forskningen de nya utmaningarna?

Deltagande är:

  • Tuva Haglund, doktorand i litteraturvetenskap, Uppsala universitet: #engelsforstrilogin #because of reasons. Fankultur och fiktionsbruk i sociala medier
  • David Håkansson, docent i nordiska språk, Uppsala universitet & Carin Östman, universitetslektor i nordiska språk, Uppsala universitet: Revolution i stilistiken? Språkvetenskaplig stilforskning och digital humaniora
  • Julia Pennlert, universitetslektor i biblioteks- och informationsvetenskap vid Högskolan i Borås: Litteratur i mobilen. Att följa och undersöka litteraturen via ljudspår
  • Nina Tahmasebi, postdoktor i digital humaniora vid Centrum för digital humaniora, Göteborgs universitet & Språkbanken: Den oändliga texten. För- och nackdelar med data science för textforskning

CALL FOR ARTICLES: SAMLAREN 2019

Samlaren. Tidskrift för forskning om svensk och annan nordisk litteratur välkomnar artiklar inom tidskriftens ämnesområden. Samlaren vill ge plats för en mångfald perspektiv och ämnen som kan bidra till att utveckla forskningen om svensk och annan nordisk litteratur.

Deadline för Samlaren 2019 är 15 juni 2019. Samlaren antar artiklar efter peer-review-förfarande. Tidskriften utkommer med ett nummer om året och artiklarna publiceras parallellt i tryckt form och open access (digitalt). De digitala artiklarna är tillgängliga från hemsidan.

För ytterligare information se hemsidan eller kontakta sällskapets sekreterare Jon Viklund på adress info@svelitt.se.

Bästa hälsningar,
Svenska Litteratursällskapets arbetsutskott
genom Margaretha Fahlgren (ordförande) och Paula Henrikson (vice ordförande).