sls logo

Välkomna till Svenska Litteratursällskapets hemsida!

Svenska Litteratursällskapet har sedan 1880 verkat för att stödja litteraturvetenskaplig forskning. Sällskapet ger ut årsboken Samlaren, som innehåller forskning om svensk och annan nordisk litteratur. Samlaren har hittills utkommit i drygt 130 volymer. I sällskapets skriftserie publiceras litteraturvetenskapliga arbeten och källtexter.

Sällskapet vill vara en mötesplats över generationsgränserna för såväl etablerade litteraturvetare som postdoc-forskare, doktorander och magisterstudenter, från hela världen.

Medlemmar i sällskapet erhåller årsboken och kan köpa böcker från skriftserien till rabatterat pris.

CALL FOR ARTICLES: SAMLAREN 2019

Samlaren. Tidskrift för forskning om svensk och annan nordisk litteratur välkomnar artiklar inom tidskriftens ämnesområden. Samlaren vill ge plats för en mångfald perspektiv och ämnen som kan bidra till att utveckla forskningen om svensk och annan nordisk litteratur.

Deadline för Samlaren 2019 är 15 juni 2019. Samlaren antar artiklar efter peer-review-förfarande. Tidskriften utkommer med ett nummer om året och artiklarna publiceras parallellt i tryckt form och open access (digitalt). De digitala artiklarna är tillgängliga från hemsidan.

För ytterligare information se hemsidan eller kontakta sällskapets sekreterare Jon Viklund på adress info@svelitt.se.