sls logo

Arbetsutskott och revisorer

Ordförande: professor Margaretha Fahlgren (Margaretha.Fahlgren(a)littvet.uu.se)

Vice ordförande: professor Paula Henrikson (Paula.Henrikson(a)littvet.uu.se)

Sekreterare samt redaktör för Samlarens uppsatsavdelning: docent Jon Viklund (Jon.Viklund(a)littvet.uu.se)

Skattmästare: fil.dr Annie Mattsson (Annie.Mattsson(a)littvet.uu.se)

Ledamöter: fil.dr Karl Berglund (karl.berglund(a)littvet.uu.se) och fil.dr Ljubica Miočević (ljubica.miocevic(a)littvet.uu.se)

Redaktör för Samlarens recensionsavdelning: fil.dr Sigrid Schottenius Cullhed (sigrid.cullhed(a)littvet.uu.se)

Revisorer: fil.dr AnnaCarin Billing och fil.dr. Ann-Sofie Lönngren

Revisorssuppleanter: fil.mag. Malin Drugge och MA Jules Kielmann