sls logo

Arbetsutskott och revisorer

Ordförande: professor Paula Henrikson

Vice ordförande: professor Otto Fischer

Sekreterare samt redaktör för Samlarens uppsatsavdelning: fil. dr Niclas Johansson

Redaktör för Samlarens recensionsavdelning: fil. dr Karl Berglund

Skattmästare: fil. dr Patrik Mehrens

Ledamöter: fil. dr AnnaCarin Billing och fil. dr Ingeborg Löfgren

Revisorer: professor Margaretha Fahlgren och docent Anna Nordlund

Revisorssuppleanter: docent Jenny Björklund och professor Lars Burman