sls logo

Volym N.F. 21, 1940

Artiklar

Den strindbergske Gert bokpräntare
Arne Lidén
N.F. 21, 1940, s. 1–18
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-471858
Famillen H, Fredrika Bremers första roman. Romanens andra del
Elof Ehnmark
N.F. 21, 1940, s. 19–69
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-471859
Leopold som anonym polemiker mot Kellgren i Stockholmsposten
Torsten Carlberg
N.F. 21, 1940, s. 70–84
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-471860
Kellgrens »Tal om satiren». Ett bidrag till dess karakteristik
Lennart Josephson
N.F. 21, 1940, s. 85–102
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-471861
Nyfunna dikter av Gunno Dahlstierna
Erik Noreen
N.F. 21, 1940, s. 103–118
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-471862
En sagodikt av Tieck — och »Lycksalighetens ö». En opåaktad parallell
Fredrik Vetterlund
N.F. 21, 1940, s. 119–124
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-471863
En 1600-talsvisa som »Nachspiel». Textkritiskt behandlad
Bernhard Risberg
N.F. 21, 1940, s. 125–132
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-471864
Tegnér och matematiken
J. Tandberg
N.F. 21, 1940, s. 133–142
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-471865
Bengt Lidners minnesdikter över fru De Frese
Harald Elovson
N.F. 21, 1940, s. 143–148
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-471866
Korta kommentarer: 1. Wallins disharmoni åren omkring 1820
Henry Olsson
N.F. 21, 1940, s. 149–153
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-471867
Korta kommentarer: 2. Wallins ståndpunkt 1823
Henry Olsson
N.F. 21, 1940, s. 153–156
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-471868
Korta kommentarer: 3. Stagneliusautografer
Henry Olsson
N.F. 21, 1940, s. 156–158
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-471869
Korta kommentarer: 4. Karlfeldts I Jupiters stund
Henry Olsson
N.F. 21, 1940, s. 158–161
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-471870
C. J. L. Almquist och Aftonbladet
Nils Staf
N.F. 21, 1940, s. 162–169
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-471871
Olof Celsius' »Jungfruers Wänne-wal»
Krister Gierow
N.F. 21, 1940, s. 170–173
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-471872
En 1600-talsvisa som »Nachspiel». Efterskrift
Bernhard Risberg
N.F. 21, 1940, s. 173–173
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-471873

Svensk litteraturhistorisk bibliografi

Svensk litteraturhistorisk bibliografi 57 (1938)
Nils Afzelius
N.F. 21, 1940, s. 1–34
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-471874