sls logo

Anvisningar

Samlaren publicerar litteraturvetenskapliga uppsatser om svensk och annan nordisk litteratur. Även teoretiska forskningsbidrag med relevans för det litteraturvetenskapliga fältet accepteras, men i första hand då med en anknytning till svensk eller nordisk litteratur. Tidskriften har även en omfattande recensionsavdelning, som täcker bland annat samtliga litteraturvetenskapliga doktorsavhandlingar i Sverige. Recensionerna beställs av recensionsredaktören.

Anvisningar för:

Redaktörens, granskarens och författarens ansvar, liksom hanteringen av insända manus, framgår av Samlarens etiska riktlinjer.

Har du skrivit en bok som du tror vore relevant att recensera i Samlaren? Skicka ett recensionsexemplar till:

Tim Berndtsson
Litteraturvetenskapliga institutionen
Box 632
751 26 Uppsala