sls logo

Volym 84, 1963

Artiklar

Variationer över ett tema av Prudentius
Örjan Lindberger
Vol. 84, 1963, s. 5–25
Barnet, skulden och det gröna. Om dubbelheten i Hjalmar Söderbergs Förvillelser
Bure Holmbäck
Vol. 84, 1963, s. 26–53
Studier i Olaf Tryggvasons saga
Lars Lönnroth
Vol. 84, 1963, s. 54–94
William Empson, John Milton och Vår Herre
Inge Jonsson
Vol. 84, 1963, s. 95–119
Daniel Wallenius, en bortglömd 1600-talspoet.
Kurt Johannesson
Vol. 84, 1963, s. 120–143
»Imitation» och »entusiasm». En studie i klassicistisk poetik
Lars Gustafsson
Vol. 84, 1963, s. 144–175
Olof von Dalins Witterhets-Arbeten. Tillkomst, textkaraktär, mottagande
Sven G. Hansson
Vol. 84, 1963, s. 176–231
»Den fordne Narciss». En studie i C. W. Böttigers Ungdomsminnen
Paul Fröberg
Vol. 84, 1963, s. 232–257
Tendenser inom nutida fransk litteraturforskning
Östen Södergård
Vol. 84, 1963, s. 258–273
En obeaktad ungdomsdikt av Leopold
Magnus von Platen
Vol. 84, 1963, s. 274–275

Recensioner

Maren-Sofie Røstvig: The happy man. Studies in the metamorphoses of a classical ideal. Vol. I: 1600–1700. Oslo Studies in English, 2, 2nd ed. Trondheim 1962. Vol. II: 1700–1760. Oslo Studies in English, 7. Stavanger 1958.
Lars Gustafsson
Vol. 84, 1963, s. 276–280
Peter Hallberg: Snorri Sturluson och Egils saga Skallagrimssonar. Ett försök till språklig författarbestämning. Studia Islandica 20, Reykjavik 1962.
Lars Lönnroth
Vol. 84, 1963, s. 280–285
Erik Vendelfelt: Den unge Bengt Lidforss. En biografisk studie med särskild hänsyn till hans litterära utveckling. Akad. avh. Lund 1962.
Erland Lagerroth
Vol. 84, 1963, s. 285–289
Pär Bergman: »Modernolatria» et »Simultaneità». Recherches sur deux tendances dans l’avant-garde littéraire en Italie et en France à la veille de la première guerre mondiale. Akad. avh. Uppsala 1962.
Kurt Johannesson
Vol. 84, 1963, s. 289–292
Gunilla Bergsten: Thomas Manns Doktor Faustus. Untersuchungen zu den Quellen und zur Struktur des Romans. Akad. avh. (Uppsala) Lund 1963.
Jacob Steiner
Vol. 84, 1963, s. 292–297
Sven Lagerstedt: Drömmaren från Norrlandsgatan. En studie i Henning Bergers liv och författarskap. Akad. avh. (Sthlm) Uppsala 1963.
Knut Ahnlund
Vol. 84, 1963, s. 297–300
Alrik Gustafsson: Den svenska litteraturens historia. I. Före 1900. II. 1900-talet. Stockholm 1963.
Hans Lindström
Vol. 84, 1963, s. 300–303

Svensk litteraturhistorisk bibliografi

Svensk litteraturhistorisk bibliografi 80 (1961)
Gunilla Bergsten
Vol. 84, 1963, s. 1–28