Meny

Anvisningar till uppsatsförfattare

En förutsättning för publicering i Samlaren är att artikeln inte redan är publicerad av annan tidskrift eller av annat förlag. Om en artikel samtidigt är under bedömning någon annanstans ska detta anges vid kontakt med redaktionen.

Samlaren är en refereegranskad tidskrift, vilket innebär att inkomna manus granskas av anonyma fackgranskare. Redaktionen förbehåller sig rätten att redigera texterna. Författarna ansvarar för innehållet i sina artiklar.

Manuskript insändes i digital form (Word) till info@svelitt.se. Tänk på att författarnamnet inte bör framgå av själva texten, eftersom alla bidrag granskas anonymt av externa granskare.

För anvisningar om uppsatsens utformning, se Samlarens Skribentguide.

Anvisningar för recensenter

Om inget annat avtalas ska recensioner ha inkommit till recensionsredaktören senast den 1/9. Manuskript insändes i digital form (Word) via e-post till: sigrid.cullhed@littvet.uu.se

Samlaren publicerar recensioner på svenska, engelska, norska och danska.

För vidare anvisningar om recensionens utformning, se Samlarens Skribentguide. Anvisningar på engelska: Guide for contributors.