Meny

Välkomna till Svenska Litteratursällskapets hemsida!

Svenska Litteratursällskapet har sedan 1880 verkat för att stödja litteraturvetenskaplig forskning. Sällskapet ger ut årsboken Samlaren, som innehåller forskning om svensk och annan nordisk litteratur. Samlaren har hittills utkommit i drygt 130 volymer. I sällskapets skriftserie publiceras litteraturvetenskapliga arbeten och källtexter.

Sällskapet vill vara en mötesplats över generationsgränserna för såväl etablerade litteraturvetare som postdoc-forskare, doktorander och magisterstudenter, från hela världen.

Medlemmar i sällskapet erhåller årsboken och kan köpa böcker från skriftserien till rabatterat pris.


Aktuellt

HÖSTMÖTE

Orden och tonerna

  • Datum: 2017-11-21 kl 18:00 – 20:00
  • Plats: Engelska parken - Humanistiska teatern
  • Kontaktperson: Jon Viklund

Svenska Litteratursällskapet bjuder in till en litterär och musikalisk afton i den nyöppnade Humanistiska teatern. Varmt välkomna till detta evenemang med föreläsningar och musik om och från operans och balettens historia.

Programmet:

  • Stefano Fogelberg Rota (FD i litteraturvetenskap) och Maria Schildt (FD i musikvetenskap): L’Amour constant och Le Ballet de Stockholm: libretto och musik till drottning Kristinas hovbaletter.
  • Musik från drottning Kristinas tid med Annastina Malm, mezzosopran; Ann Wallström, violinist; Lars-Erik Larsson, lutenist.
  • Marie-Christine Skuncke (prof. emerita i litteraturvetenskap): Gustaf III och den svenska operans födelse.
  • Torsten Pettersson (prof. i litteraturvetenskap): Varför? Guds skapelse och människans öde i Puccinis Tosca.