sls logo

Arbetsutskott och revisorer

Ordförande: professor Otto Fischer

Vice ordförande: docent Ann Steiner

Sekreterare samt redaktör för Samlarens uppsatsavdelning: fil. dr Ingeborg Löfgren

Redaktör för Samlarens recensionsavdelning: fil. dr Tim Berndtsson

Skattmästare: fil. dr Patrik Mehrens

Ledamöter: fil. dr Lisa Grahn och fil. dr Casper Virkkula

Revisorer: fil. dr Mirey Gorgis och professor emerita Ann Öhrberg

Revisorssuppleanter: docent Jenny Björklund och professor Lars Burman