sls logo

Aktuellt

Samlaren 2021

Årets nummer av Samlaren finns nu tillgängligt på Svenska Litteratursällskapets hemsida.

Samlaren 2021 innehåller 10 artiklar samt recensioner av 10 doktorsavhandlingar och 18 andra aktuella litteraturvetenskapliga verk. Ur innehållet:

  • Cecilia Aare gör en narratologisk undersökning av hur Gustaf Hellström skapar och förmedlar engagemang i sina reportage från första världskriget.
  • Yasmin Nyqvist undersöker via en receptions- och marknadsföringsanalys hur bilden av Anna Bondestam som arbetarförfattare etableras.
  • Mats Jansson undersöker melankolins röst i Folke Dahlbergs skrifter.
  • Caroline Haux använder sig av René Girards teori om mimetiskt begär för att undersöka hur gränsen konstrueras i Torgny Lindgrens roman Hummelhonung.
  • Johanna Lindbo undersöker kopplingen mellan kvinnlighet och vatten i verk av Birgitta Trotzig och Mare Kandre.
  • Johan Alfredsson lanserar begreppet ”den poetiska zonen” för att beskriva bilderbokstexten poetiska potential.
  • Anna Biström undersöker databassynlighet hos finländska författare som skriver på svenska i perioden 1830–1930.
  • Elin Svahn gör en bred genomgång av svenska översättarpriser mot bakgrund av Jerry Määttäs tidigare studie av litterära priser.
  • Elisabeth Hjorth resonerar i en essä kring ”terapeutiskt skrivande” med utgångspunkt i Isabella Nilssons Nonsensprinsessans dagbok.
  • Andrej Scheglov översätter och diskuterar en tidigare inte översatt edition av den fornryska texten Kung Magnus testamente, som ger en bild av synen på Sverige i det medeltida Ryssland.

Den som hellre läser Samlaren i tryckt form kan med fördel bli medlem i Svenska litteratursällskapet och då få den direkt hem i brevlådan.