Meny

Medlemskap

Alla är välkomna som medlemmar i Svenska Litteratursällskapet. Årsavgiften är för enskilda fullbetalande 230 kr; för studerande/doktorander 200 kr. För institutioner inom Sverige är årsavgiften 300 kr och för utländska sådana 400 kr.

Enskilda personer betalar in årsavgiften på sällskapets pg 53 67-8 (Glöm ej ange namn och adress tydligt!).

IBAN: SE09 9500 0099 6042 0005 3678
BIC-kod (SWIFT-adress): NDEASESS
Kontohavare: Svenska Litteratursällskapet
C/O Mattias Pirholt
Box 632
75126 Uppsala

Institutioner som vill bli medlemmar och prenumerera på Samlaren anmäler detta till distributören Swedish Science Press, Box 118, 751 04 Uppsala eller via www.ssp.nu.

Ett exemplar av innevarande årgång av Samlaren ingår i årsavgiften. Den som önskar köpa fler exemplar eller tidigare årgångar vänder sig till vår distributör, Swedish Science Press, antingen via beställningssedeln på hemsidan www.ssp.nu eller med e-post till info@ssp.nu, alternativt med vanligt brev till Swedish Science Press, Box 118, 751 04 UPPSALA. Det går också att faxa beställningen till 018-36 52 77. Medlemmar i Svenska Litteratursällskapet erhåller 25 % rabatt på angivna priser.