sls logo

Välkomna till Svenska Litteratursällskapets hemsida!

Svenska Litteratursällskapet har sedan 1880 verkat för att stödja litteraturvetenskaplig forskning. Sällskapet ger ut årsboken Samlaren, som innehåller forskning om svensk och annan nordisk litteratur. Samlaren har hittills utkommit i drygt 130 volymer. I sällskapets skriftserie publiceras litteraturvetenskapliga arbeten och källtexter.

Sällskapet vill vara en mötesplats över generationsgränserna för såväl etablerade litteraturvetare som postdoc-forskare, doktorander och magisterstudenter, från hela världen.

Medlemmar i sällskapet erhåller årsboken och kan köpa böcker från skriftserien till rabatterat pris.

Svenska Litteratursällskapets årsmöte 2021

Torsdag 18 mars kl. 16:15 via Zoom. För länk, maila info@svelitt.se.

Ordinarie föreläsare har varit tvungen att lämna återbud, och vi ser i stället fram emot att efter årsmötesförhandlingarna lyssna till Lars Burman, som föreläser över ämnet ”’Apolliniska snillen’: Om 1600-talets tillfällesdiktande Uppsalastudenter”.

Lars Burman är överbibliotekarie vid Uppsala universitetsbibliotek och professor i litteraturvetenskap. I sin föreläsning kommer han att med utgångspunkt i sin senaste skrift, Studentdikt för tillfället 1660–1699 (2020), presentera sin forskning om litterär produktion inom ett representativt urval av tidigmoderna studenter. Vilka skrev? Varför? Och vad skrev de? I gruppen finns några av tidens främsta författare, vilka med pennan som redskap nådde samhällets högsta maktpositioner, men här finns också vardagsdiktare som strax tystnade.

Arrangemanget genomförs i samarbete med Litteraturvetenskapliga institutionen och är öppet för alla intresserade.

Välkomna!