sls logo

Välkomna till Svenska Litteratursällskapets hemsida!

Svenska Litteratursällskapet har sedan 1880 verkat för att stödja litteraturvetenskaplig forskning. Sällskapet ger ut årsboken Samlaren, som innehåller forskning om svensk och annan nordisk litteratur. Samlaren har hittills utkommit i drygt 130 volymer. I sällskapets skriftserie publiceras litteraturvetenskapliga arbeten och källtexter.

Sällskapet vill vara en mötesplats över generationsgränserna för såväl etablerade litteraturvetare som postdoc-forskare, doktorander och magisterstudenter, från hela världen.

Medlemmar i sällskapet erhåller årsboken och kan köpa böcker från skriftserien till rabatterat pris.

Svenska litteratursällskapets höstmöte 2020

LITTERATUR OCH LÄKNING

Torsdag 19 november kl. 16.15-19 via Zoom. För länk, mejla annacarin.billing@littvet.uu.se eller ingeborg.lofgren@littvet.uu.se

Program
  • 16.15-16.20 Välkomstord
  • 16.20-16.45 Torsten Pettersson ”Skönlitterär läsning som friskvård och sjukvård”
  • 16.45-17.10 Cecilia Pettersson ”Biblioterapi – en väg mot förbättrad hälsa eller förbättrat välbefinnande?”
  • 17.10-17.35 Ann Öhrberg ”’Odla ett grönt minne vid sidan av spåret’. Skildringar av vägar ut från psykiatrisk slutenvård”
  • PAUS
  • 17.50-18.15 Katarina Båth "Yxan för det frusna havet inom oss: Om ordens förmåga att läka"
  • 18.15-18.40 Elisabeth Hjorth "Nonsens och nörderi som strategi - en läsning av Isabella Nilssons Nonsensprinsessans dagbok"
  • 18.40 Paneldiskussion
Välkomna!