Meny

Välkomna till Svenska Litteratursällskapets hemsida!

Svenska Litteratursällskapet har sedan 1880 verkat för att stödja litteraturvetenskaplig forskning. Sällskapet ger ut årsboken Samlaren, som innehåller forskning om svensk och annan nordisk litteratur. Samlaren har hittills utkommit i drygt 130 volymer. I sällskapets skriftserie publiceras litteraturvetenskapliga arbeten och källtexter.

Sällskapet vill vara en mötesplats över generationsgränserna för såväl etablerade litteraturvetare som postdoc-forskare, doktorander och magisterstudenter, från hela världen.

Medlemmar i sällskapet erhåller årsboken och kan köpa böcker från skriftserien till rabatterat pris.


Aktuellt

Svenska Litteratursällskapets årsmöte

Anders Cullhed föreläser

Datum: 2016-03-23 kl 16:15

Plats: Engelska parken, Geijersalen och 6-0022

Svenska Litteratursällskapet håller sitt årsmöte. Därefter föreläser Anders Cullhed: "Flykt och fall - Några moderna versioner av Ikaros".

Efter årsmöte och föreläsning serveras en buffé i 6-0022, till det subventionerade priset 100 kr (studenter 50 kr). Var god meddela eventuella önskemål om specialkost. Vin till självkostnadspris.

Anmälan till buffén skickas till Linn Areskoug