Meny

Välkomna till Svenska Litteratursällskapets hemsida!

Svenska Litteratursällskapet har sedan 1880 verkat för att stödja litteraturvetenskaplig forskning. Sällskapet ger ut årsboken Samlaren, som innehåller forskning om svensk och annan nordisk litteratur. Samlaren har hittills utkommit i drygt 130 volymer. I sällskapets skriftserie publiceras litteraturvetenskapliga arbeten och källtexter.

Sällskapet vill vara en mötesplats över generationsgränserna för såväl etablerade litteraturvetare som postdoc-forskare, doktorander och magisterstudenter, från hela världen.

Medlemmar i sällskapet erhåller årsboken och kan köpa böcker från skriftserien till rabatterat pris.


Aktuellt

ÅRSMÖTE

Svenska Litteratursällskapet håller årsmöte torsdagen den 23 mars 2017, kl. 16.15 i sal 7-0043 (OBS LOKAL!), Engelska parken, Thunbergsvägen 3P, Uppsala.

Efter de stadgeenliga årsmötesförhandlingarna följer ett föredrag av Elisabeth Oxfeldt, professor i nordisk litteratur vid Institutt for lingvistiske og nordiske studier vid Universitetet i Oslo. Föredraget bär rubriken:

Flygtningen som skyldfigur i skandinavisk samtidslitteratur

Presentation: Med udgangspunkt i forskningsprojektet ”Skandinaviske fortællinger om skyld og privilegier i en globaliseringstid” (ScanGuilt) vil jeg fokusere på den litterære flygtningefigur og de emotioner han eller hun vækker blandt sine nye medmennesker. Teoretisk vil jeg belyse emnet via bl.a. Sara Ahmed, Zygmunt Bauman og Judith Butler.

Efter föreläsningen följer middag på restaurang Basilico, Svartbäcksgatan 24, till det subventionerade priset 100 kr, 50 kr för doktorander och studenter. I priset ingår varmrätt och dessert; var och en får själv bekosta dryck. Anmälan till middagen görs SENAST DEN 16 MARS till info@svelitt.se och avgiften betalas in på sällskapets plusgirokonto (53 67-8), förslagsvis tillsammans med medlemsavgiften:

Medlemsavgift för 2017
Enskilda fullbetalande 230 kr
Studerande/doktorander 200 kr
Avgiften sätts in på föreningens pg-konto: 53 67-8

Från utlandet:
IBAN: SE09 9500 0099 6042 0005 3678
BIC-kod (SWIFT-adress): NDEASESS
Kontohavare: Svenska Litteratursällskapet
Litteraturvetenskapliga institutionen
Box 632
751 26 Uppsala

Välkomna!