Meny

Välkomna till Svenska Litteratursällskapets hemsida!

Svenska Litteratursällskapet har sedan 1880 verkat för att stödja litteraturvetenskaplig forskning. Sällskapet ger ut årsboken Samlaren, som innehåller forskning om svensk och annan nordisk litteratur. Samlaren har hittills utkommit i drygt 130 volymer. I sällskapets skriftserie publiceras litteraturvetenskapliga arbeten och källtexter.

Sällskapet vill vara en mötesplats över generationsgränserna för såväl etablerade litteraturvetare som postdoc-forskare, doktorander och magisterstudenter, från hela världen.

Medlemmar i sällskapet erhåller årsboken och kan köpa böcker från skriftserien till rabatterat pris.


Aktuellt

Svenska Litteratursällskapets höstmöte 2016

Unga doktorer har ordet

Fyra nydisputerade doktorer presenterar sina doktorsavhandlingar

  • Adam Wickberg Månsson, Cultural techniques of presence: Luis de Góngora and early modern media
  • Johan Edlund, Modernitet och myt: avförtrollning och återförtrollning i Knut Hamsuns Sult, Mysterier och Pan
  • Maritha Johansson, Läsa, förstå, analysera: En komparativ studie om svenska och franska gymnasieelevers reception av en narrativ text
  • Alva Dahl, I skriftens gränstrakter: Interpunktionens funktioner i tre samtida svenska romaner

27 oktober, kl. 16.30, 16-0043, Engelska parken, Uppsala universitet.

Arrangemanget är öppet för alla intresserade. Mötet följs av en buffé för anmälda deltagare till det subventionerade priset 100 kr. Studenter betalar endast 60 kr. Anmälan till buffén senast fredag den 14 oktober, per e-post (stefano.fogelbergrota@littvet.uu.se). Var god meddela eventuella önskemål om specialkost. Ingen anmälan behövs till föredragen. ALLA HÄLSAS VARMT VÄLKOMNA!