sls logo

Volym N.F. 20, 1939

Artiklar

Lucidor som student i Greifswald och Leipzig
Gunnar Bolin
N.F. 20, 1939, s. 1–38
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-498840
Hjärnes Rosimunda och komediantdramat
Gustaf Fredén
N.F. 20, 1939, s. 39–57
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-498841
Kellgrens inställning till Gustav III och hans politik före 1789
Verner Ekenvall
N.F. 20, 1939, s. 58–92
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-498842
Tegnérs Det eviga. En studie av diktens äldsta gestaltning
Eskil Källquist
N.F. 20, 1939, s. 93–118
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-498843
Per Elgström och Klopstock
Harald Elovson
N.F. 20, 1939, s. 119–121
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-498844
Stagneliuskronologi
Olle Holmberg
N.F. 20, 1939, s. 122–145
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-498845
Den tidigaste planen till Svenska siare och skalder
Carl Santesson
N.F. 20, 1939, s. 146–148
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-498846
Svenska liberaler i Lycksalighetens ö
Erik Elinder
N.F. 20, 1939, s. 149–170
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-498847
Famillen H. Fredrika Bremers första roman. Romanens förra del
Elof Ehnmark
N.F. 20, 1939, s. 171–213
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-498848
En upsaliensisk poesibok
Bror Olsson
N.F. 20, 1939, s. 214–216
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-498849

Svensk litteraturhistorisk bibliografi

Svensk litteraturhistorisk bibliografi 56 (1937)
Nils Afzelius
N.F. 20, 1939, s. 1–46
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-498861