sls logo

Volym N.F. 28, 1947

Artiklar

Kellgren och Leopold under 1789 års riksdag
Sverker Ek
N.F. 28, 1947, s. 1–16
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-471952
Hur tillkom Lycksalighetens ö?
Carl Santesson
N.F. 28, 1947, s. 17–36
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-471953
Viktor Rydberg och antikens konst
Sten Lundwall
N.F. 28, 1947, s. 37–52
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-471954
Pär Lagerkvists barndomsmiljö
Sven Linnér
N.F. 28, 1947, s. 53–90
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-471955
Gunno Dahlstierna och »andra schlesiska skolan»
Johannes Carlenvall
N.F. 28, 1947, s. 91–100
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-471956
Motiv ur The Spectator i Anna Maria Lenngrens Portraiterne
K. F. Freudenthal
N.F. 28, 1947, s. 101–104
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-471957
En Bellmansdikt från 1772
Olle Holmberg
N.F. 28, 1947, s. 105–107
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-471958
Några bidrag till kännedomen om biskop Thomas’ Frihetsvisa
Nils A. Bengtsson
N.F. 28, 1947, s. 108–109
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-471959
Brev från J. H. Lidén och M. G. Wallenstråle
Hj. Lundgren
N.F. 28, 1947, s. 109–111
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-471960
Olof Nilsson landbofogdes berättelse
Hans Gillingstam
N.F. 28, 1947, s. 112–113
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-471961

Recensioner

Staffan Björck, Heidenstam och sekelskiftets Sverige. Studier i hans nationella och sociala författarskap. Ak. avh. Lund, Stockholm 1946.
Carl Fehrman
N.F. 28, 1947, s. 114–116
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-471962
Gösta Lundström, Frans Michael Franzén. Liv och diktning under Kumlatiden. Ak. avh. Göteborgs högskola. Göteborg 1947.
Greta Hedin
N.F. 28, 1947, s. 116–120
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-471963
Stig Torsslow, Edvard Bäckström och hans dramatiska diktning. Akad avh. (Stockholms högskola), Göteborg 1947.
Gunnar Ollén
N.F. 28, 1947, s. 120–122
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-471964

Svensk litteraturhistorisk bibliografi

Svensk litteraturhistorisk bibliografi 64 (1945)
Nils Afzelius
N.F. 28, 1947, s. 1–38
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-471965