sls logo

Volym N.F. 32, 1951

Artiklar

’Morbus divinus’ i Ludvig Nordströms diktning
Gunnar Qvarnström
N.F. 32, 1951, s. 1–15
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-417369
Studier i manuskriptet till Strindbergs Karantänmästarens andra berättelse
Walter A. Berendsohn
N.F. 32, 1951, s. 16–28
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-417370
Något om Rousseau-forskningens historia och nuvarande ståndpunkt
Sven Cederblad
N.F. 32, 1951, s. 29–68
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-417371
Viktor Rydbergs Lille Viggs äventyr på julafton
Torsten Hegerfors
N.F. 32, 1951, s. 69–92
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-417372
Selma Lagerlöfs »Jerusalem» och den isländska sagan
Nils Nihlén
N.F. 32, 1951, s. 93–110
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-417373
Lars Salvius och skriften »Om inhemskt språks förakt
Anders Grape
N.F. 32, 1951, s. 111–112
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-417374
Johan Olof Wallin och James Thomson
Tor A. E. Persson
N.F. 32, 1951, s. 112–118
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-417375

Recensioner

Peter Hallberg: Natursymboler i svensk lyrik. Från nyromantiken till Karlfeldt. 1-3. Akad. avh. (Göteborg), Göteborg 1951.
Sigmund Skard
N.F. 32, 1951, s. 119–130
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-417462
Allan Hagsten: Den unge Strindberg 1. Studier kring Tjänstekvinnans son och ungdomsverken. 2. Exkurser och noter. Akad. avh. (Sthlms högsk.), Sthlm 1951.
Torsten Eklund
N.F. 32, 1951, s. 130–140
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-417463
Nils Åke Sjöstedt: Søren Kierkegaard ock svensk litteratur. Från Fredrika Bremer till Hjalmar Söderberg. Akad. avh. (Göteborg). Göteborg 1950.
Elsa Norberg
N.F. 32, 1951, s. 140–148
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-417464
Stig Hellsten: Kyrklig och radikal äktenskapsuppfattning i striden kring C. J. L. Almqvists »Det går an». Akad. avh. (Uppsala), Uppsala 1951.
Sven Linnér
N.F. 32, 1951, s. 148–150
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-417465
Bengt Ek: Selma Lagerlöf efter Gösta Berlings saga. En studie över genombrottsåren 1891-1897. Akad. avh. (Sthlm), Sthlm 1951.
Jörgen Ravn
N.F. 32, 1951, s. 150–151
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-417466
Olof Lagercrantz: Agnes von Krusenstjerna. Akad. avh. (Sthlms högskola), Sthlm 1951.
Gunnar Brandell
N.F. 32, 1951, s. 152–154
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-417467
Holger Frykenstedt: Atterboms sagospel Lycksalighetens ö — En poesiens historia och en tragedi över fantasien i belysning av romantikens litteraturhistoria, filosofi, estetik och mytologi. Akad. avh. (Sthlms högskola), Lund 1951.
Gunnar Brandell
N.F. 32, 1951, s. 154–157
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-417468

Svensk litteraturhistorisk bibliografi

Svensk litteraturhistorisk bibliografi 68 (1949)
Tore Hagström
N.F. 32, 1951, s. 1–44
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-417450