sls logo

Volym 82, 1961

Artiklar

Hercules magnanimus. Ett bidrag till tolkningen av Stiernhielms Hercules
Sven Delblanc
82, 1961, s. 5–72
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-409320
Simbirskfångens dikter. Stoicism och karolinerfromhet i ett personligt dokument
Gunnar Jörn
82, 1961, s. 73–100
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-409321
Det »underbara» och sannolikhetskravet i 1700-talets litteraturestetik
Lars Gustafsson
82, 1961, s. 101–132
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-409322
Strindbergs och Heidenstams »renässansromaner»
Ulf Wittrock
82, 1961, s. 133–144
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-409323
Claudius Civilis och »Rembrandts son»
Ture Stenström
82, 1961, s. 145–162
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-409324
Atterboms Berg och Dal
Tore Hagström
82, 1961, s. 163–167
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-409325
Runius’ Moliére-översättning än en gång
Magnus von Platen
82, 1961, s. 167–168
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-409326

Recensioner

Gunnar Qvarnström: Dikten och den nya vetenskapen. Det astronautiska motivet. Acta Reg. Societatis Humaniorum Litterarum Lundensis, LX. Lund 1961.
Maren-Sofie Röstvig
82, 1961, s. 169–172
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-409083
Lennart Pagrot: Den klassiska verssatirens teori. Debatten kring genren från Horatius t.o.m. 1700-talet. Akad. avh. (Sthlm) Lund 1961.
Magnus von Platen
82, 1961, s. 172–176
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-409084
Sten Malmström: Studier över stilen i Stagnelius lyrik. Akad. avh. (Sthlm) Lund 1961.
Britt Lohse
82, 1961, s. 176–179
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-409085
Erik Sundström: Radikalism och religiositet. En studie i tidsattityd och idébakgrund i Martin Kochs diktning. Akad. avh. Sthlm 1961.
Gunnar Brandell
82, 1961, s. 179–180
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-409086
Reidar Ekner: Hans Larsson om poesi. En analys av hans estetik. Akad. avh. Sthlm 1962.
Inge Jonsson
82, 1961, s. 180–188
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-409087
Sven-Gustaf Edqvist: Samhällets fiende. En studie i Strindbergs anarkism till och med Tjänstekvinnans son. Akad. avh. (Uppsala.) Sthlm 1961.
Hans Lindström
82, 1961, s. 188–191
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-409088
Christer Jacobson: På väg mot tiotalet. Två studier. Några principfrågor i svensk litteraturkritik 1900–1910. Viljeproblemet i svensk litteratur 1900–1910. Avec un résumé en français. Akad. avh. Uppsala 1961.
Sven Linnér
82, 1961, s. 191–193
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-409089
Sven Linnér: Pär Lagerkvists livttro. Sthlm 1961. — Hans O. Granlid: Det medvetna barnet. Stil och innebörd i Pär Lagerkvists Gäst hos verkligheten. Göteborg 1961.
Bengt Larsson
82, 1961, s. 194–198
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-409090
Lars Lönnroth: Litteraturforskningens dilemma. Uddevalla 1961.
Karl Erik Lagerlöf
82, 1961, s. 198–202
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-409091

Svensk litteraturhistorisk bibliografi

Svensk litteraturhistorisk bibliografi 78 (1959)
Carl-Olof Gierow
82, 1961, s. 1–26
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-409050