sls logo

Volym 83, 1962

Artiklar

Fåglar och författarroller hos Strindberg
Bo Bennich-Björkman
83, 1962, s. 5–66
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-409327
Berättartekniken i Eyvind Johnsons roman Molnen över Metapontion
Sverker Göransson
83, 1962, s. 67–91
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-409328
Om den psykologiska argumentationen
Sven Linnér
83, 1962, s. 92–124
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-409329
Om Selma Lagerlöfs konstnärliga medvetenhet
Sigvard A. Lindqvist
83, 1962, s. 125–134
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-409330
Almqvist och den romantiska ironien
Lennart Bagrot
83, 1962, s. 135–175
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-409331
Två Kellgrensstudier (1. Kellgren och »H:r Fabulisten Liedner». 2. Kellgrens dikt vid Gustaf III:s död som musiktext)
Thelma Hanson
83, 1962, s. 176–194
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-409332
Olof von Dalins Witterhets-Arbeten. Tillkomst, textkaraktär, mottagande
Sven G. Hansson
83, 1962, s. 195–231
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-409333
Haquin Spegels prosaföretal till Guds Werk och Hwila och dess utländska förebilder
Bernt Olsson
83, 1962, s. 232–239
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-409334
Okända dikter av Haquin Spegel
Bernt Olsson
83, 1962, s. 240–254
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-409335
Lagerkvist och »livstron»
Ulf Wittrock
83, 1962, s. 255–255
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-409336
Lenngrensdikten Källan tonsatt av Pehr Frigel
Thelma Hanson
83, 1962, s. 256–258
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-409337

Recensioner

Bertil Romberg: Studies in the Narrative Technique of the First-Person Novel. Akad. avh. (Lund) Sthlm 1962.
Erland Lagenoth
83, 1962, s. 259–269
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-409092
Karin Westman Berg: Studier i C. J. L. Almqvists kvinnouppfattning. With an English Summary. Akad. avh. Uppsala 1962.
Sven Linnér
83, 1962, s. 269–272
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-409093
Lars Furuland: Statarna i litteraturen. En studie i svensk dikt och samhällsdebatt frän Oxenstierna och Almqvist till de första arbetardiktarna. Akad. avh. Sthlm 1962.
Thure Stenström
83, 1962, s. 273–278
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-409094
Germund Michanek: En morgondröm. Studier kring Frödings ariska dikt. Akad. avh. Uppsala 1962.
Ulf Wittrock
83, 1962, s. 278–286
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-409095
Erik Hjalmar Linder: Sju världars herre. Hjalmar Bergmans liv och diktning till och med En döds memoarer. Sthlm 1962.
Ulf Wittrock
83, 1962, s. 286–291
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-409096
Fritz Schlawe: Literarische Zeitschriften 1885–1910. (Sammlung Metzler.) Stuttgart 1961. — Erich Ruprecht: Literarische Manifeste des Naturalismus 1880–1892. Stuttgart 1962.
Ulf Wittrock
83, 1962, s. 291–291
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-409097
Algot Werin: Vilhelm Ekelund 1880–1908. Lund 1960. — Algot Werin: Vilhelm Ekelund 1908–1925.
Rolf Ekman
83, 1962, s. 292–294
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-409098
Nils Gösta Valdén: Grekiska termer hos Vilhelm Ekelund. Akad. avh. (Sthlm.) Lund 1961.
Knut Ahnlund
83, 1962, s. 294–298
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-409099
Sten Rein: Hjalmar Söderbergs Gertrud. Studier kring ett kärleksdrama. Akad. avh. Sthlm 1962.
Herbert Friedländet
83, 1962, s. 298–302
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-409100
Erik Götlind: De oerhörda orden. Litteraturestetiska och vetenskapsteoretiska problem. Scandinavian University Books 1961.
Inge Jonsson
83, 1962, s. 302–305
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-409101

Svensk litteraturhistorisk bibliografi

Svensk litteraturhistorisk bibliografi 79 (1960)
Carl-Olof Gierow
83, 1962, s. 1–29
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-409051