sls logo

Volym 84, 1963

Artiklar

Variationer över ett tema av Prudentius
Örjan Lindberger
84, 1963, s. 5–25
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-409338
Barnet, skulden och det gröna. Om dubbelheten i Hjalmar Söderbergs Förvillelser
Bure Holmbäck
84, 1963, s. 26–53
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-409339
Studier i Olaf Tryggvasons saga
Lars Lönnroth
84, 1963, s. 54–94
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-409340
William Empson, John Milton och Vår Herre
Inge Jonsson
84, 1963, s. 95–119
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-409341
Daniel Wallenius, en bortglömd 1600-talspoet.
Kurt Johannesson
84, 1963, s. 120–143
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-409342
»Imitation» och »entusiasm». En studie i klassicistisk poetik
Lars Gustafsson
84, 1963, s. 144–175
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-409343
Olof von Dalins Witterhets-Arbeten. Tillkomst, textkaraktär, mottagande
Sven G. Hansson
84, 1963, s. 176–231
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-409344
»Den fordne Narciss». En studie i C. W. Böttigers Ungdomsminnen
Paul Fröberg
84, 1963, s. 232–257
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-409345
Tendenser inom nutida fransk litteraturforskning
Östen Södergård
84, 1963, s. 258–273
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-409346
En obeaktad ungdomsdikt av Leopold
Magnus von Platen
84, 1963, s. 274–275
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-409347

Recensioner

Maren-Sofie Røstvig: The happy man. Studies in the metamorphoses of a classical ideal. Vol. I: 1600–1700. Oslo Studies in English, 2, 2nd ed. Trondheim 1962. Vol. II: 1700–1760. Oslo Studies in English, 7. Stavanger 1958.
Lars Gustafsson
84, 1963, s. 276–280
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-409102
Peter Hallberg: Snorri Sturluson och Egils saga Skallagrimssonar. Ett försök till språklig författarbestämning. Studia Islandica 20, Reykjavik 1962.
Lars Lönnroth
84, 1963, s. 280–285
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-409103
Erik Vendelfelt: Den unge Bengt Lidforss. En biografisk studie med särskild hänsyn till hans litterära utveckling. Akad. avh. Lund 1962.
Erland Lagerroth
84, 1963, s. 285–289
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-409104
Pär Bergman: »Modernolatria» et »Simultaneità». Recherches sur deux tendances dans l’avant-garde littéraire en Italie et en France à la veille de la première guerre mondiale. Akad. avh. Uppsala 1962.
Kurt Johannesson
84, 1963, s. 289–292
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-409105
Gunilla Bergsten: Thomas Manns Doktor Faustus. Untersuchungen zu den Quellen und zur Struktur des Romans. Akad. avh. (Uppsala) Lund 1963.
Jacob Steiner
84, 1963, s. 292–297
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-409106
Sven Lagerstedt: Drömmaren från Norrlandsgatan. En studie i Henning Bergers liv och författarskap. Akad. avh. (Sthlm) Uppsala 1963.
Knut Ahnlund
84, 1963, s. 297–300
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-409107
Alrik Gustafsson: Den svenska litteraturens historia. I. Före 1900. II. 1900-talet. Stockholm 1963.
Hans Lindström
84, 1963, s. 300–303
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-409108

Svensk litteraturhistorisk bibliografi

Svensk litteraturhistorisk bibliografi 80 (1961)
Gunilla Bergsten
84, 1963, s. 1–28
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-409052