sls logo

Volym 85, 1964

Artiklar

Abraxas. Ett motiv hos Herman Hesse och Gunnar Ekelöf
Gunilla Bergsten
85, 1964, s. 5–18
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-409348
Den röda tiden och den rena konsten. Pär Lagerkvists litterära utveckling fram till Ordkonst och bildkonst
Bengt Larsson
85, 1964, s. 19–39
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-409349
Heidenstamsk ungdomsvers
Gunnar Svanfeldt
85, 1964, s. 40–57
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-409350
Studier i Pilgrimens julsång
Karl-Herman Tapper
85, 1964, s. 58–79
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-409351
Rembrandttysken och hans Morgondrömmar
Teddy Brunius
85, 1964, s. 80–91
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-409352
Stagnelius och astrologin
Staffan Bergsten
85, 1964, s. 92–142
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-409353
Schillers bestämning av det naiva i Ueber naive und sentimentalische Dichtung [Mit Zusammenfassung]
Gunnar Hansson
85, 1964, s. 143–191
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-409354
Olof von Dalins Witterhets-Arbeten. Tillkomst, textkaraktär, mottagande
Sven G. Hansson
85, 1964, s. 192–218
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-409355
En dikt av Runius och dess tyska förebild
Ulf Gran
85, 1964, s. 219–222
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-409356
Förteckning över ämnen för licentiat- och doktorsavhandlingar i litteraturhistoria
Ulf Wittrock
85, 1964, s. 223–233
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-409357

Recensioner

The Hidden Sense and other essays by Maren-Sofie Röstvig, Arvid Lösnes, Otto Reinert, Diderik Roll-Hansen. Norwegian Studies in English, No. 9. Universitetsförlaget, Oslo 1963.
Kurt Johannesson
85, 1964, s. 234–236
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-409109
Bernt Olsson: Spegels Guds Werk och Hivila. Tillkomsthistoria, världsbild, gestaltning. Akad. avh. (Lund) Sthlm 1963.
Gunnar Qvarnström
85, 1964, s. 236–242
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-409110
E. N. Tigerstedt: Engelsk nyhumanism och nyklassicism under 1700-talet. Humanistisk kultur. Studier och essäer under redaktion av Ingvar Andersson, Börje Knös och H. S. Nyberg. VII. Stockholm 1963.
Lars Gustafsson
85, 1964, s. 242–247
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-409111
Karl-Åke Kärnell: Strindbergs bildspråk. En studie i prosastil. Uppsala 1962.
Gunnar Qvarnström
85, 1964, s. 247–255
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-409112
Ulla-Britta Lagerroth: Körkarlen och Bannlyst. Motiv- och idéstudier i Selma Lagerlöfs 10-talsdiktning. Akad. avh. Lund 1963.
Vivi Edström
85, 1964, s. 255–260
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-409113
Erland Lagerroth: Selma Lagerlöf och Bohuslän. En studie i hennes 90-talsdiktning. Selma Lagerlöf-sällskapet. Skrifter 5. Lund 1963.
Vivi Edström
85, 1964, s. 260–263
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-409114
Gunnel Weidel: Helgon och gengångare. Gestaltningen av kärlek och rättvisa i Selma Lagerlöfs diktning. Akad. avh. Lund 1964.
Bertil Romberg
85, 1964, s. 263–269
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-409115
Sverker R. Ek: Verklighet och vision. En studie i Hjalmar Bergmans romankonst. Akad. avh. (Uppsala) Sthlm 1964.
Thure Stenström
85, 1964, s. 269–280
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-409116
Kjell Espmark: Livsdyrkaren Artur Lundkvist. Studier i hans lyrik till och med Vit man. Akad. avh. Stockholm 1964.
Reidar Ekner
85, 1964, s. 280–287
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-409117
Hans O. Granlid: Då som nu. Historiska romaner i översikt och analys. Sthlm 1964.
Ulf Boëthius
85, 1964, s. 288–289
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-409118
Gerhard Arfwedson: Diktens födelse. Studier i diktares arbetspapper. Sthlm 1964.
Bengt Höglund
85, 1964, s. 289–291
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-409119
Sven Linnér: Litteraturhistoriska argument. Studier i en vetenskaps metodpraxis. Scandinavian University Books 1964.
Reidar Ekner
85, 1964, s. 291–293
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-409120
Svenskt litteraturlexikon. Lund 1964.
Lars Furuland
85, 1964, s. 293–299
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-409121

Svensk litteraturhistorisk bibliografi

Svensk litteraturhistorisk bibliografi 81 (1962)
Gunilla Bergsten
85, 1964, s. 1–31
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-409053