sls logo

Volym 87, 1966

Artiklar

Cupidos triumf på Phoebi vagn. Till tolkningen av ingressen till Bröllopz beswärs ihugkommelse
Bernt Olsson
87, 1966, s. 5–23
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-409364
Från klassicistisk till romantisk »känsloestetik». Kring diskussionen om ett litteraturhistoriskt periodiseringsproblem
Lars Gustafsson
87, 1966, s. 24–34
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-409365
Vem var författaren till Gluckartiklarna i Stockholms Postens första årgångar?
Irmgard Leux-Henschen
87, 1966, s. 35–50
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-409366
Anteckningar om Stagnelius
Olle Holmberg
87, 1966, s. 51–67
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-409367
Runebergs Psalmer
Sixten Belfrage
87, 1966, s. 68–97
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-409368
Karlfeldt och 1600-talets bildspråk. En studie med utgångspunkt i Haquin Spegel
Hans Näslund
87, 1966, s. 98–124
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-409369
De fallande löven. En motivgenomgång
Ulf Wittrock
87, 1966, s. 125–134
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-409370
Ivar Lo-Johansson och de proletära karolinerna. En studie av novellsamlingen Statarna, främst dess komposition
Lars Furuland
87, 1966, s. 135–145
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-409371
Anteckningar vid en Stagneliusbibliografi
Olle Holmberg
87, 1966, s. 146–151
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-409372
Svar till professor Holmberg
Staffan Bergsten
87, 1966, s. 152–152
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-409373

Recensioner

E. N. Tigerstedt: The Legend of Sparta in Classical Antiquity. Vol. I. (Stockholm Studies in History of Literature 9.) Lund 1965.
Jonas Palm
87, 1966, s. 153–161
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-409154
Jan Kott: Shakespeare — vår samtida. Till svenska av Jan Kunicki och Carin Leche. Natur och Kultur. 1965.
Gustaf Fredén
87, 1966, s. 161–162
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-409155
Madeleine Jurgens & Elizabeth Maxfield-Miller: Cent ans de recherches sur Molière, sur sa famille et sur les comédiens de sa troupe. Paris 1963.
Lars Gustafsson
87, 1966, s. 163–163
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-409156
Nachahmung und Illusion. Kolloquium Giessen Juni 1963. Vorlagen und Verhandlungen. Herausgegeben von H. R. Jauss. Eidos Verlag, München 1964.
Lars Gustafsson
87, 1966, s. 163–164
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-409157
Lee Andrew Elioseff: The Cultural Milieu of Addison’s Criticism. Univ. of Texas Press, Austin. 1963.
Teddy Brunius
87, 1966, s. 164–165
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-409158
Ingemar Carlsson: Olof Dalin och den politiska propagandan inför »lilla ofreden». Sagan Om Hästen och Wår-Wisa i samtidspolitisk belysning. Akad. avh. Lund 1966.
Bernt Olsson
87, 1966, s. 165–177
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-409159
Holger Frykenstedt: Studier i Carl August Ehrensvärds författarskap. Stockholm Studies in History of Literature, 7. Sthlm 1965.
Carl- Olof Gierow
87, 1966, s. 178–180
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-409160
Emil Staiger: Studien zur Vorgeschichte der Goethezeit. Zürich. Atlantis Verlag. 1963.
Carl Fehrman
87, 1966, s. 181–183
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-409161
Staffan Bergsten: En Stagneliusbibliografi kritiskt sammanställd. Skrifter utg. av Svenska Litteratursällskapet 35. Uppsala 1965. — Nils Erik Enkvist: British and American literary letters in Scandinavian public collections. A survey. Acta Academiae Aboensis. Humaniora XXVII.3. Åbo 1964.
Magnus von Platen
87, 1966, s. 183–186
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-409162
Ernst Brydolf: Sverige och Runeberg 1849–1863. Skrifter utg. av Sv litteratursällskapet i Finland, 415. Hfors 1966.
Kjell-Arne Brändström
87, 1966, s. 187–187
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-409163
Sven Møller Kristensen: Den dobbelte Eros. Studier i den danske romantik. Kbhvn 1966.
Mogens Brøndsted
87, 1966, s. 187–189
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-409164
Bengt Lewan: Drömmen om Italien. Italien i svenska resenärers skildringar från Atterbom till Snoilsky. Akad. avh. Lund 1966.
Ulla-Britta Lagerroth
87, 1966, s. 189–195
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-409165
F. W. J. Hemmings: Stendhal. A Study of his Novels. Oxford University Press. 1964.
Thure Stenström
87, 1966, s. 195–197
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-409166
Kurt Friedländer: Belinskij och den ryska litteraturens guldålder. Norstedts. Sthlm 1966. — Lennart Kjellberg: Den klassiska romanens Ryssland. Almqvist & Wiksell. Uppsala 1964.
Ulf Wittrock
87, 1966, s. 197–198
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-409167
Bertil Nolin: Den gode europén. Studier i Georg Brandes’ idéutveckling 1871–1893. Akad. avh. Uppsala 1965. (Disp. i Sthlm)
Torbjörn Nilsson
87, 1966, s. 198–203
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-409168
Olof Mustelin: Hjalmar Neiglick. (Skr. utg. av Sv. Litteratursällskapet i Finland. Del 6 i serien Levnadsteckningar.) Helsingfors 1966.
Ulf Wittrock
87, 1966, s. 203–204
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-409169
Torbjörn Nilsson: Impressionisten Herman Bang. Studier i Herman Bangs författarskap till och med Tine. Akad. avh. Sthlm 1965.
Knut Ahnlund
87, 1966, s. 204–205
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-409170
Walter Johnson: Strindberg and the Historical Drama. University of Washington Press. Seattle 1963.
Hans Lindström
87, 1966, s. 205–207
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-409171
Erland Lagerroth: Selma Lagerlöfs Jerusalem. Revolutionär sekterism mot fäderneärvd bondeordning. Skrifter utgivna av Vetenskapssocieteten i Lund. 57. Lund 1966.
Sigvard A. Lindqvist
87, 1966, s. 207–208
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-409172
Edvard Beyer: Hans E. Kinck. Livsangst og livstro. I: Fra Huldren til Driftekaren. Eros og det nasjonale. II: Fra Den sidste gjest til Mot ballade. Den ene og de mange. Oslo, 1956–65.
Sven Linnér
87, 1966, s. 208–209
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-409173
Koenraad W. Swart: The Sense of Decadence in Nineteenth-Century France (International Archives of the History of Ideas, 7.) Haag 1964.
Ulf Wittrock
87, 1966, s. 209–210
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-409174
George D. Fainter: Marcel Proust. A biography. I–II. Chatto & Windus. London 1961, 1965. — Anne-Lisa Amadou: Digteren og hans verk. En studie i Marcel Prousts estetikk. Helge Erichsens Forlag. Oslo 1965.
Ulf Wittrock
87, 1966, s. 211–212
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-409175
Wilhelm Duwe: Ausdrucksformen deutscher Dichtung vom Naturalismus bis zur Gegenwart. Eine Stilgeschichte der Moderne. Erik Schmidt Verlag. Berlin 1965.
Ulf Wittrock
87, 1966, s. 213–214
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-409176
Finale und Auftakt. Wien 1898–1914. Literatur — Bildende Kunst — Musik. Hrsg von Otto Breicha und Gerhard Fritsch. Otto Müller Verlag. Salzburg 1964.
Bengt Larsson
87, 1966, s. 214–215
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-409177
O’Neill-litteratur — en översikt
Egil Törnqvist
87, 1966, s. 215–218
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-409178
John H. Johnston: English Poetry of the First World War. A Study in the Evolution of Lyric and Narrative Form. Princeton University Press. Princeton, New Jersey 1964. — Bernard Bergonzi: Heroes’ Twilight. A Study of the Literature of the Great War. Constable & Co Ltd. London 1965.
Lennart Peterson
87, 1966, s. 218–221
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-409179
Sven Lindqvist: Dagbok och diktverk. En studie i Vilhelm Ekelunds Nordiskt och klassiskt. Akad. avh. Sthlm 1966.
Kjell Espmark
87, 1966, s. 221–232
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-409180
Nils G. Valdén: Inledning till Vilhelm Ekelund. Lund 1965.
Kjell Espmark
87, 1966, s. 232–233
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-409181
Johan Wrede: Sången om Aniara. Studier i Harry Martinsons tankevärld. Akad. avh. Stockholm (Åbo) 1965.
Sven Delblanc
87, 1966, s. 233–237
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-409182
John Landquist: Möten. Aldus/Bonniers. Sthlm 1966. — Olle Holmberg: Hjalmar Gullberg. En vänbok. Bonniers. Sthlm 1966.
Ulf Wittrock
87, 1966, s. 237–238
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-409183
Bengt Svenninger: Sprickan i universum. Studier kring en motivkrets i Olle Hedbergs författarskap. Sthlm 1965.
Carl-Henning Wijkmark
87, 1966, s. 238–239
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-409184
Eva von Zweigbergk: Barnboken i Sverige 1750–1950. Rabén & Sjögren. Sthlm 1965.
Sonja Hagemann
87, 1966, s. 239–241
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-409185
Erik Hjalmar Linder: Fem decennier av nittonhundratalet. (Ny illustrerad svensk litteraturhistoria) I–II. Sthlm 1965–1966.
Thure Stenström
87, 1966, s. 241–244
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-409186
Harald Elovson: Lyrik ur världslitteraturen. En litteraturhistorisk antologi. Gleerups. Lund 1965.
Reidar Ekner
87, 1966, s. 245–245
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-409187
René Wellek: A History of Modem Criticism 1750–1950. 3. The Age of Transition. 4. The later Nineteenth Century. Yale University Press 1965.
Inge Jonsson
87, 1966, s. 245–249
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-409188
Peter Brockmeier: Darstellungen der französischen Literaturgeschichte von Claude Fauchet bis Laharpe. Deutsche Akademie der Wissenschaften zu Bodin. Schriftenreihe der Arbeitsgruppe zur Geschichte der deutschen und französischen Aufklärung, 17. Berlin 1963.
E. N. Tigerstedt
87, 1966, s. 249–250
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-409189
Peter Hallberg, Gunnar Hansson, Göran Hermerén, Karl Erik Rosengren, Jan Thavenius: Litteraturvetenskap. Nya mål och metoder. Sthlm 1966
Sven Linnér
87, 1966, s. 250–252
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-409190
Magnus von Platen: Tvistefrågor i svensk litteraturforskning. Lund 1966.
Sven-Bertil Jansson
87, 1966, s. 252–255
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-409191
Gunnar Tideström: Dikt och bild. Gleerup. Lund 1965.
Ingvar Holm
87, 1966, s. 255–257
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-409192

Svensk litteraturhistorisk bibliografi

Svensk litteraturhistorisk bibliografi 1964
Bure Holmbäck & Birgitta Sörensen
87, 1966, s. 1–28
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-409055