sls logo

Volym 90, 1969

Artiklar

Sommarnatten. En Ekelöfdikts tillkomst och struktur
Staffan Bergsten
90, 1969, s. 7–51
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-409387
Jungfrun, döden och drömmarna. En studie i Ekelöfs Dīwāntrilogi
Bengt Landgren
90, 1969, s. 52–110
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-409388
Den nya franska kritiken. En presentation
Bernt Olsson
90, 1969, s. 111–128
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-409389
Atterboms Minnes-runor. Versionsjämförelse och forskningsdebatt
Vivi Edström
90, 1969, s. 129–175
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-409390
En anteckning till Karlfeldts dikt Nattyxne
Marianne Löfström
90, 1969, s. 176–178
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-409391
Syntax och prosastil. Ett diskussionsinlägg i anledning av Gösta Holm: Epoker och prosastilar
Bengt Kinnander
90, 1969, s. 179–189
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-409063
Oscar Wilde i 1950- och 1960-talens forskning
Germund Michanek
90, 1969, s. 189–198
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-409064
Nyare Yeatslitteratur
Staffan Bergsten
90, 1969, s. 198–201
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-409065
Nyare Joyceforskning
Louise Vinge
90, 1969, s. 201–211
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-409066

Recensioner

Esbjörn Belfrage: 1600-talspsalm. Litteraturhistoriska studier. Akad. avh. Gleerup. Lund 1968.
Bernt Olsson
90, 1969, s. 212–218
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-409274
Holmbäck, Bure: Det lekfulla allvaret. Studier över erotiska och polemiska motiv i Hjalmar Söderbergs roman Den allvarsamma leken mot bakgrund av hans tidigare författarskap. (Akad. avh. Uppsala) Bonniers. Stockholm 1969.
Gunilla Bergsten
90, 1969, s. 218–223
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-409275
Egil Törnqvist: A Drama of Souls. Studies in O’Neill’s Super-naturalistic Technique. Almqvist & Wiksell. Akad. avh. Uppsala 1968.
Lennart Josephson
90, 1969, s. 223–228
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-409276
Timo Tiusanen: O’Neill’s Scenic Images. Princeton University Press. Princeton, New Jersey 1968.
Lennart Josephson
90, 1969, s. 228–229
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-409277
Ulrich Halfmann: »Unreal Realism». O’Neills Dramatisches Werk im Spiegel seiner szenischen Kunst. A. Francke AG Verlag Bern 1969.
Lennart Josephson
90, 1969, s. 229–229
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-409278
Theodore M. Andersson: The Icelandic Family Saga. An Analytical Reading. Harvard University Press. Cambridge, Massachusetts 1967. (Harvard Studies in Comparative Literature 28.)
Peter Hallberg
90, 1969, s. 230–232
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-409279
William Riley Parker: Milton. A Biography. I–II. Oxford: Clarendon Press 1968. — J. M. Evans: Paradise Lost and the Genesis Tradition. Oxford: Clarendon Press 1968.
Bernt Olsson
90, 1969, s. 232–234
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-409280
Wilhelm Friese: Nordische Barockdichtung. Eine Darstellung und Deutung skandinavischer Dichtung zwischen Reformation und Aufklärung. Bern: Francke. 1968.
Bernt Olsson
90, 1969, s. 234–236
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-409281
Per Wieselgren (utg.): Brev till Georg Stiernhielm utgivna och kommenterade av Ber Wieselgren med bistånd av Gerhard Bendz och Maria Widnäs. (Skrifter utgivna av Vetenskapssocieteten i Lund. 60.) Gleerup. Lund 1968.
Bernt Olsson
90, 1969, s. 236–237
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-409282
Glenn W. Hatfield: Henry Fielding and the Language of Irony. Chicago and London: University of Chicago Press 1968.
Bertil Rom­berg
90, 1969, s. 237–238
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-409283
Nils Afzelius: Staden och tiden. Studier i Bellmans dikt. Norstedts. Stockholm 1969.
Lars Lönnroth
90, 1969, s. 238–242
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-409284
Paul Britten Austin: The Life and Songs of Carl Michael Bellman. Genius of the Swedish Rococo. Allhem Publishers, Malmö 1967.
Ulf Wittrock
90, 1969, s. 242–243
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-409285
Albert S. Gérard: English Romantic Poetry. Ethos, Structure, and Symbol in Coleridge, Wordsworth, Shelley, and Keats. University of California Press 1968.
Erik Frykman
90, 1969, s. 243–244
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-409286
Albert J. LaValley: Carlyle and the Idea of the Modern. Studies in Carlyle’s Prophetic Literature and Its Relation to Blake, Nietzsche, Marx, and Others. Yale University Press, New Haven and London, 1968.
Erik Frykman
90, 1969, s. 244–245
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-409287
Todd K. Bender: Gerard Manley Hopkins. The Classical Background and Critical Reception of his Work. The Johns Hopkins Press. Baltimore 1966.
Erik Frykman
90, 1969, s. 245–246
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-409288
Holger Frykenstedt: Goethes Faust. Verket och forskningen. Svenska Humanistiska Förbundet, 79. Norstedt & Söner, Sthlm 1969.
Ulf Wittrock
90, 1969, s. 246–247
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-409289
Steven Paul Scher: Verbal Music in German Literature. Yale Germanic Studies, 2. Yale University Press. New Haven and London 1968. — Carl Fehrman: Musiken i dikten. En antologi. Pan/Norstedts. Sthlm 1969.
Gunilla Bergsten
90, 1969, s. 247–249
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-409290
Jöran Mjöberg: Drömmen om sagatiden. II. De senaste hundra åren — idealbildning och avidealisering. Natur och Kultur. Sthlm 1968.
Jan W. Dietrichson
90, 1969, s. 249–250
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-409291
Nerthus II. Nordisch-deutsche Beiträge herausgegeben von Steffen Steffensen. Eugen Diederichs Verlag. Düsseldorf-Köln 1969. — Rafael Koskimies: Der nordische Dekadent. Eine vergleichende Literaturstudie. Suomalainen Tiedeakatemia. Helsinki 1968.
Ulf Wittrock
90, 1969, s. 250–251
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-409292
Selma Lagerlöf. Brev 1 1871–1902 i urval utgivna av Ying Toijer-Nilsson. Gleerup. Lund 1967. — Selma Lagerlöf. Brev 2 1903–1940 i urval utgivna av Ying Toijer-Nilsson. Gleerup. Lund 1969.
Ulf Wittrock
90, 1969, s. 251–251
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-409293
Margot Nilson: En barnbok som tidsspegel — Laura Fitinghoffs Barnen ifrän Frostmofjället. Rabén & Sjögren. Sthlm 1968.
Pär Bergman
90, 1969, s. 251–252
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-409294
Eric O. Johannesson: The Novels of August Strindberg. A Study in Theme and Structure. University of California Press, Berkeley and Los Angeles 1968.
Sven Delblanc
90, 1969, s. 252–253
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-409295
Thomas Winner: Chekhov and his Prose. Holt, Rinehart & Winston. New York 1966.
Nils Åke Nilsson
90, 1969, s. 253–254
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-409296
Fransk romanhistoria
Bertil Romberg
90, 1969, s. 254–256
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-409297
Werner Welzig: Der deutsche Roman im 20. Jahrhundert. / Kröners Taschenausgabe Bd. 367 / Alfred Kröner Verlag. Stuttgart 1967.
Carl-Henrik Wittrock
90, 1969, s. 256–258
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-409298
Edvard Beyer: Profiler og Problemer. Aschehoug, Oslo. 1966.
Ulf Wittrock
90, 1969, s. 258–259
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-409299
Henri Peyre: Literature and Sincerity. Yale Romanic Studies, second series 9. Second printing. New Haven and London: Yale University Press. 1969.
Lars Gustafsson
90, 1969, s. 259–260
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-409300
Sten Malmström: Stil och versform i svensk poesi 1900–1926. Valda ana­lyser och problem. Svenska akademiens handlingar. Sjuttiofemte delen 1967. Sthlm 1968.
Karin Nordström
90, 1969, s. 260–261
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-409301
Gunnar Hansson: Författaren-dikten-läsaren. Scandinavian University Books, Svenska bokförlaget. Sthlm 1969.
Sten Malmström
90, 1969, s. 261–265
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-409302
Jerome P. Schiller: I. A. Richards’ Theory of Literature. Yale University Press 1969.
Gunnar Hansson
90, 1969, s. 265–267
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-409303
The Disciplines of Criticism. Essays in Literary Theory, Interpretation, and History. Edited by Peter Demetz, Thomas Greene, and Lowry Nelson, Jr. New Haven & London: Yale University Press 1968.
Inge Jonsson
90, 1969, s. 267–273
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-409304
Problems of International Literary Understanding. Proceedings of the Sixth Nobel Symposium. Stockholm, September 1967, edited by Karl Ragnar Gierow. Almqvist & Wiksell, Uppsala 1968.
Inge Jonsson
90, 1969, s. 273–275
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-409305
Ingvar Holm: Drama pd scen. Dramats former och funktion. Bonniers. Lund 1969.
Stig Torsslow
90, 1969, s. 275–277
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-409306