sls logo

Volym 91, 1970

Artiklar

Bertil Malmberg och C. G. Jungs poetik. Vid en vändpunkt i hans författarskap
Kjell Espmark
91, 1970, s. 7–13
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-359179
Malmberg och Jung. Några kritiska kommentarer till Kjell Espmarks uppsats
Ingemar Algulin
91, 1970, s. 14–19
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-359180
Slutreplik om Malmberg och Jung
Kjell Espmark
91, 1970, s. 20–21
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-359181
Om Schillerreminiscenserna i Odalbonden och Vikingen
Tore Hagström
91, 1970, s. 22–37
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-359182
Malla Silfverstolpes Memoarer
Paul Fröberg
91, 1970, s. 38–103
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-359183
Förteckning över ämnen för licentiat- och doktorsavhandlingar i litteraturvetenskap
Ulf Wittrock
91, 1970, s. 104–119
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-366192
Almqvist, Jaktslottet och von Scheven
Bertil Romberg
91, 1970, s. 120–126
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-358739
Nyare Dostojevskijforskning
Hans-Göran Ekman
91, 1970, s. 126–130
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-358740
Eliotforskningen idag. En liten krönika
Staffan Bergsten
91, 1970, s. 130–135
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-358741
Stilforskning i USA
Jan Thavenius
91, 1970, s. 136–146
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-358742

Recensioner

Bo Bennich-Björkman: Författaren i ämbetet. Studier i funktion och organisation av författarämbeten vid svenska hovet och kansliet 1550-1850. (Studia litterarum Upsaliensia, 5.) Svenska Bokförlaget, Stockholm (tr. Uppsala) 1970.
Lars Furuland
91, 1970, s. 147–156
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-358764
Ulf Boëthius: Strindberg och kvinnofrågan till och med Giftas I. (Akad. avh. Sthlm.) Prisma. Sthlm 1969.
Karin Tarschys
91, 1970, s. 156–165
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-358765
Ingemar Algulin: Tradition och förnyelse. Bertil Malmbergs och Hjalmar Gullbergs lyriska förnyelse efter 1940-talets mitt. Akad. avh. Sthlm 1969.
Kjell Espmark
91, 1970, s. 165–173
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-358766
Ragnar Matsson: Berättaren i Mangskog. Tage Aurells författarskap till genombrottet 1943. (Akad. avh. Sthlm) Scandinavian University Books 1970.
Inge Jonsson
91, 1970, s. 173–178
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-358767
Birgitta Holm: Gösta Oswald. Hans liv och verk och hans förbindelse med det svenska 40-talet. Akad. avh. Bonniers. Sthlm 1969.
Reidar Ekner
91, 1970, s. 178–180
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-358768
Gösta Werner: Mauritz Stiller och hans filmer 1912-16. Akad. avh. Norstedts. Sthlm 1971.
Rune Waldenkranz
91, 1970, s. 180–182
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-358769
Inge Jonsson: Swedenborgs korrespondenslära. Stockholm Studies in History of Literature 10. Stockholm (tr. Lund) 1969.
Tore Frängsmyr
91, 1970, s. 183–184
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-358770
Victor Erlich: Gogol. Yale University Press. New Haven & London 1969. — Leonard J. Kent: The Subconscious in Gogol' and Dostoevskij and its Antecedents. Mouton. The Hague 1969.
Nils Åke Nilsson
91, 1970, s. 184–186
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-358772
Philip R. Stewart: Imitation and Illusion in the French Memoir-Novel 1700-1750. Yale University Press 1969.
Sven Delblanc
91, 1970, s. 184–184
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-358771
C. J. L. Almqvist. Brev 1803-1866. Ett urval med inledning och kommentarer av Bertil Romberg. Bonniers Sthlm 1968.
Göran Lindström
91, 1970, s. 186–186
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-358773
Gunnar Qvist: Bredrika Bremer och kvinnans emancipation. Scandinavian University Books. Sthlm 1969.
Karin Westman Berg
91, 1970, s. 186–188
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-358774
Henry Olsson: Vinlövsranka och hagtornskrans. En bok om Fröding. P. A. Norstedt & Söner. Sthlm 1970.
Knut Ahnlund
91, 1970, s. 188–189
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-358775
Nils Afzelius: Selma Lagerlöf — den förargelseväckande. Gleerups. Lund 1969.
Gunnel Weidel
91, 1970, s. 189–192
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-358776
Hans Ritte: Untersuchungen über die Behandlung von Volksdichtungsstoffen im Werk Selma Lagerlöfs. 1-2. Sonderdruck aus Arv 1967-68, 23.-24. Jhrg. Almqvist & Wikseil. Uppsala 1968-70.
Gunnel Weidel
91, 1970, s. 192–193
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-358777
Erland Lagerroth: Svensk berättarkonst. Röda rummet, Karolinerna, Onda sagor och Sibyllan. Skrifter utgivna av Vetenskaps-Societeten i Lund, 61. CWK Gleerup. Lund 1968.
Hans Lindström
91, 1970, s. 193–195
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-358778
Gregory Nybö: Knut Hamsuns Mysterier. Gyldendal Norsk Forlag. Oslo 1969.
Arne Falck
91, 1970, s. 195–196
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-358779
Rolf Nyboe Nettum: Konflikt og Visjon. Hovedtemaer i Knut Hamsuns forfatterskap 1890-1912. Gyldendal Norsk Forlag. Oslo 1970.
Arne Falck
91, 1970, s. 196–197
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-358780
Harald S. Næss: Knut Hamsun og Amerika. Gyldendal Norsk Forlag. Oslo 1969.
Arne Falck
91, 1970, s. 197–198
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-358781
Robert D. Sutherland: Language and Lewis Carroll. Janua Linguarum. Studia Memoriae Nicolai van Wijk Dedicata. Mouton, Hague. Paris 1970.
Arne Falck
91, 1970, s. 198–199
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-358782
Joseph H. Waldmeir: American Novels of the Second World War. Mouton. The Hague & Paris 1969.
Lennart Peterson
91, 1970, s. 199–200
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-358783
Dorothy McCall: The Theatre of Jean-Paul Sartre. Columbia University Press. New York and London 1969.
Thure Stenström
91, 1970, s. 200–201
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-358784
Göran Lindström: Att läsa dramatik. Gleerups Falköping 1969. — Göran Lindström: Strindberg om drama och teater. Uniskol. Sthlm 1968.
Jarl W. Donnér
91, 1970, s. 201–202
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-358785
Bo Bennich-Björkman: Termen litteratur i svenskan 1750-1850. (Medd. utg. av Avdelningen för litteratursociologi vid Litteraturhistoriska institutionen i Uppsala. Nr 4) Lundequistska bokhandeln, Uppsala (distr.). Uppsala 1970.
Magnus von Platen
91, 1970, s. 202–204
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-358786
Svenskt Litteraturlexikon. Andra utvidgade upplagan. Lund 1970. — Folmer Christensen under medvirken af Lotte Eskelund: Litteraturleksikon. Kbhvn 1969.
Lars Furuland
91, 1970, s. 204–206
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-358787

Svensk litteraturhistorisk bibliografi

Svensk litteraturhistorisk bibliografi 86-87 (1967-1968)
Walter W. Nelson
91, 1970, s. 1–54
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-364794