sls logo

Volym 92, 1971

Artiklar

Konsten att sluta. Avskedsföreläsning den 25 maj 1971
Gunnar Tideström
92, 1971, s. 7–27
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-359184
Om naturuppfattning och naturskildring i grekisk litteratur
Jonas Palm
92, 1971, s. 28–39
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-359185
Birgitta Trotzigs Ordgränser — ett tolkningsförslag
Mona Vincent
92, 1971, s. 40–73
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-359186
Några anteckningar om komposition och stil i Ekelöfs Diwandiktning
Staffan Bergsten
92, 1971, s. 74–90
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-359187
Gottfried Benns och Oskar Loerkes betydelse för Hjalmar Gullbergs sena lyrik
Ingemar Algulin
92, 1971, s. 91–115
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-359188
Litteraturhistorien och utvecklingsbegreppet. Några reflexioner kring Henrik Schücks litteraturhistoriska metod
Kurt Johannesson
92, 1971, s. 116–154
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-359189
Pontus Wikner och victorianismens sexualtabun
Ulf Wittrock
92, 1971, s. 155–163
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-358743
Jugendstilforskningen, expressionismen och Richard Dehmel
Ulf Wittrock
92, 1971, s. 164–175
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-358744
Ny litteratur om drama och teater av universitetspedagogiskt intresse
Ulla-Britta Lagenoth
92, 1971, s. 176–192
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-358745

Recensioner

Sven-Bertil Jansson: Medeltidens rimkrönikor. Studier i funktion, stoff, form. (Studia litterarum Upsaliensia, 8.) Läromedelsförlagen/Scandinavian University Books. Sthlm (tr. Nyköping) 1971.
Bengt R. Jonsson
92, 1971, s. 193–196
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-358788
Börje Räftegård: Dahlstiernas Kunga Skald. Komposition och genremässig gestaltning. Litteraturvetenskapliga institutionen vid Göteborgs universitet. (Stencil.) 1971.
Gustaf Fredén
92, 1971, s. 196–198
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-358789
Rolf Arvidsson: Den unge Per Hallström. Lyriskt åttital. (Akad. avh. Lund.) Gleerups. Lund 1969.
Göran Lindström
92, 1971, s. 198–200
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-358790
Karin Petherick: Stilimitation i tre av Hjalmar Bergmans romaner. En undersökning av den roll pastisch, parodi och citat spelar i Knutsmässo marknad, En döds memoarer och Herr von Haneken. (Studia litterarum Upsaliensia, 6, 1971.) Almqvist & Wiksell. Uppsala 1971.
Sven Linnér
92, 1971, s. 200–203
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-358791
Bengt Landgren: Ensamheten, döden och drömmarna. Studier över ett motivkomplex i Gunnar Ekelöfs diktning. Studia Litterarum Upsaliensia 7. (Ak. avh. Uppsala). Läromedelsförlagen Stockholm (tr. Lund) 1971.
Staffan Bergsten
92, 1971, s. 203–210
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-358792
Ishrat Lindblad: Creative Evolution and Shaw’s Dramatic Art with Special Reference to MAN AND SUPERMAN and BACK TO METHUSELAH. Uppsala University 1971.
Birgit Bramsbäck
92, 1971, s. 210–214
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-358793
Peter Cassirer: Deskriptiv stilistik. En begrepps- och metoddiskussion. Acta Universitatis Gothoburgensis, Nordistica Gothoburgensia 4. Gbg 1970. — Peter Cassirer: Stilen i Hjalmar Söderbergs »Historietter». Acta Universitatis Gothoburgensis, Nordistica Gothoburgensia 5. Gbg 1970.
Peter Hallberg
92, 1971, s. 214–220
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-358794
Anne Marie Wieselgren: Carl-Johans-tidens prosa. Språkliga studier i texter från den moderna prosaberättelsens framväxttid. (Lundastudier i nordisk språkvetenskap serie A nr 21, 1971.)
Peter Cassirer
92, 1971, s. 220–229
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-358795
Lennart Skaaret: »God» och »dålig» litteratur. Gymnasister och deras lärare om två berättelser. (Akad. avh. Gbg.) Utbildningsförlaget. Sthlm 1971.
Bertil Molin
92, 1971, s. 229–236
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-358796
Elizabeth Rawson: The Spartan Tradition in European Thought. Clarendon Press. Oxford 1969.
E. N. Tigerstedt
92, 1971, s. 237–237
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-358797
Harry Levin: The Myth of the Golden Age in the Renaissance. Faber & Faber. London 1970.
Thure Stenström
92, 1971, s. 237–239
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-358798
R. C. Bald: John Donne. A Life. Oxford University Press, 1970.
Lars Gustafsson
92, 1971, s. 239–241
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-358799
Earl Miner: The Metaphysical Mode from Donne to Cowley. Princeton Univ. Press. Princeton, New Jersey, 1969.
Erik Frykman
92, 1971, s. 241–242
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-358800
Wilfried Barner: Barockrhetorik. Untersuchungen zu ihren geschichtlichen Grundlagen. Max Niemeyer Verlag. Tübingen 1970.
Kurt Johannesson
92, 1971, s. 242–243
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-358801
Holger Frykenstedt: Poetens historia. Nationalmusei skriftserie nr 18. P. A. Norstedt & Söner. Sthlm 1969.
Alf Liedholm
92, 1971, s. 243–244
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-358802
Geoffrey Durrant: Wordsworth and the Great System. A Study of Wordsworth’s Poetic Universe. Cambridge University Press 1970.
Staffan Bergsten
92, 1971, s. 244–245
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-358803
Leon Seltzer: The Vision of Melville and Conrad. A Comparative Study. Ohio University Press 1970.
Erik Frykman
92, 1971, s. 245–246
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-358804
Hans-Peter Naumann: Goethes »Faust» in schwedischer Übersetzung. Göteborger germanistische Forschungen. 10. Almqvist & Wiksell. Gbg 1970.
Gustaf Fredén
92, 1971, s. 246–247
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-358805
F. M. Dostoevskij: Prestuplenie i nakazanie. Izdanie podgotovili L. D. Opul'skaja i G. F. Kogan, Nauka, Moskva 1970.
Lars Kleberg
92, 1971, s. 247–248
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-358806
Anthony Swerling: Strindberg’s Impact in France 1920–1960. Trinity Lane Press. Cambridge 1971.
Thure Stenström
92, 1971, s. 248–250
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-358807
Helmut Kreuzer: Die Boheme. Beiträge zu ihrer Beschreibung. J. B. Metzlersche Verlagsbuchhandlung. Stuttgart 1968.
Ulf Wittrock
92, 1971, s. 250–253
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-358808
Walter Schönau: Sigmund Freuds Prosa. Literarische Elemente seines Stils. J. B. Metzlersche Verlagsbuchhandlung. Stuttgart 1968.
Ulf Wittrock
92, 1971, s. 252–253
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-358809
Loup de Fages: Edith Södergran. Les Nouvelles Editions Debresse. Paris 1970.
Ulf Wittrock
92, 1971, s. 253–254
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-358810
Elisabeth K. Beaujour: The Invisihle Land. A Study of the Artistic Imagination of Iurii Olesha. Columbia University Press. New York 1970.
Nils Åke Nilsson
92, 1971, s. 254–255
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-358812
Olof Lagercrantz: Att finnas till. En studie i James Joyces roman Odysseus. Wahlström & Widstrand 1970.
Louise Vinge
92, 1971, s. 254–254
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-358811
Kjell Espmark: Harry Martinson erövrar sitt språk. En studie i hans lyriska metod 1927–1934. Bonniers. Sthlm 1970.
Ingemar Algulin
92, 1971, s. 255–258
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-358813
Jan Stenkvist: Arnold Ljungdal, Clarté och tjugotalet. Norstedt & Söner. Sthlm 1971.
Gerd Kvart
92, 1971, s. 258–260
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-358814
Borghild Krane: Sigrid Undset. Liv og meninger. Gyldendal Norsk Forlag. Oslo 1970.
Jöran Mjöberg
92, 1971, s. 260–262
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-358815
Pekka Tarkka: En roman och dess publik. Övers. Ingmar Svedberg. Bonniers (BLM-biblioteket) 1970.
Jan Stenkvist
92, 1971, s. 262–263
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-358816
Charles I. Glicksberg: The Sexual Revolution in Modern American Literature. Martinus Nijhoff, The Hague, 1971.
Lennart Peterson
92, 1971, s. 263–264
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-358817
Aage Henriksen: Gotisk tid. Fire litterære afhandlinger. Gyldendals forlag. Kbhvn 1971.
Johan E. de Mylius
92, 1971, s. 264–268
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-358818
Arthur R. Evans Jr (ed.): On Four Modern Humanists: Hofmannsthal, Gundolf, Curtius, Kantorowicz. Princeton University Press 1970.
Inge Jonsson
92, 1971, s. 268–270
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-358819
Marxistische Literaturkritik herausgegeben und eingeleitet von Viktor Žmegač. Athenäum Verlag. Bad Homburg 1970.
Christer Åsberg
92, 1971, s. 270–272
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-358820
Wladyslaw Tatarkiewicz: History of Aesthetics. 1. Ancient Aesthetics. Ed. J. Harrell. 2. Medieval Aesthetics. Ed. C. Barrett. Montou, Haag, Paris. PWN , Polish Scientific Publishers, Warszawa 1970.
Teddy Brunius
92, 1971, s. 272–273
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-358821
Thomas Munro: Form and Style in the Arts: An Introduction to Aesthetic Morphology. The Press of Case Western Reserve University. Cleveland and London 1970.
Teddy Brunius
92, 1971, s. 273–274
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-358822
Lars Gustafsson (red.), m. fl.: Forskningsfält och metoder inom litteraturvetenskapen. Wahlström & Widstrand 1970.
Louise Vinge
92, 1971, s. 274–277
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-358823
Nils Nilsson: Arkiv i rörelse. Essayer och kåserier. Norstedts. Sthlm 1971.
Magnus von Platen
92, 1971, s. 277–277
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-358824

Svensk litteraturhistorisk bibliografi

Svensk litteraturhistorisk bibliografi 88 (1969)
Walter W. Nelson
92, 1971, s. 1–33
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-364796