sls logo

Volym 93, 1972

Artiklar

Idyll och irritantia. En studie i Karl Vennbergs diktsamling Fiskefärd
Jan Stenkvist
93, 1972, s. 7–61
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-359190
De dömdas ö — en politisk idéroman
Hans Sandberg
93, 1972, s. 62–90
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-359191
»Leva i tvivlets värld, med omvända förtecken.» Studieri Anna Greta Wides diktning
Ingrid Malmros
93, 1972, s. 91–162
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-359192
Schück och utvecklingsbegreppet. Ett diskussionsinlägg
Lars Gustafsson
93, 1972, s. 163–168
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-359193
Ode Balten — döddansare och marxist
Ulf Wittrock
93, 1972, s. 169–178
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-359194
Litteratur om barnböcker
Ying Toijer-Nilsson
93, 1972, s. 179–188
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-358746
Nyare Heinelitteratur
Tore Hagström
93, 1972, s. 189–199
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-358747
Dante och figuralismen
Conny Svensson
93, 1972, s. 200–210
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-358748
Nyare studier i isländsk sagalitteratur
Peter Hallberg
93, 1972, s. 211–237
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-358749

Recensioner

Sven Christer Swahn: Jacob Frese. Från en fin landssvensk 1700-talsförfattares liv och dikt. (Akad. avh. Lund.) Läromedelsförlagen/Scandinavian University Books. Sthlm (tr. Lund) 1971.
Esbjörn Belfrage
93, 1972, s. 238–243
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-358825
Sverker Göransson: Världsföraktaren. Studier kring ett motiv i frihetstidens litteratur. Litteraturvetenskapliga institutionen vid Göteborgs universitet. (Stencil.) 1972.
Lars Gustafsson
93, 1972, s. 243–246
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-358826
Hans Östman: George Crabbe och hans tid. Akad. avh. (Stencil.) Sthlm 1972.
Ingemar Algulin
93, 1972, s. 246–247
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-358827
Ingmar Stenroth: Göthiska förbundet. 1. (Ak. avh. Gbg.) Gbg 1972.
Kurt Aspelin
93, 1972, s. 247–253
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-358828
Tore Wretö, Runebergs midsommaridyller. I–IV.
Peter Cassirer
93, 1972, s. 253–254
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-358829
Margareta Wirmark: Spelhuset. En monografi över Hjalmar Bergmans drama. Rabén & Sjögren. Uppsala 1971.
Erik Hj. Linder
93, 1972, s. 254–256
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-358830
Maria Bergom-Larsson: Diktarens demaskering. En monografi över Hjalmar Bergmans roman Herr von Haneken. (Ak. avh. Sthlm.) Bonniers. Sthlm 1970.
Erik Hj. Linder
93, 1972, s. 256–260
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-358831
Alexander A. Parker: Literature and the Delinquent. The Picaresque Novel in Spain and Europe 1599–1753. Edinburgh University Press. Edinburgh 1967. – G. A. Starr: Defoe and Casuistry. Princeton University Press. Princeton, New Jersey 1971.
Hans Göran Ekman
93, 1972, s. 261–262
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-358832
Georg Jäger: Empfindsamkeit und Roman. W. Kohlhammer, Stuttgart 1969.
Christer Åsberg
93, 1972, s. 262–264
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-358833
Alf Kjellén: Bellman som bohem och parodiker. Studier i hans diktning. (Stockholm Studies in History of Literature 12.) Almqvist & Wiksell. Sthlm 1971.
Lars Lönnroth
93, 1972, s. 264–266
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-358834
Karl Ragner Gierow: Benjamin Höijer. Svenska Akademiens minnesteckningar. Norstedts 1971.
Teddy Brunius
93, 1972, s. 266–267
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-358835
Jan Mogren: Tegnérs översättningsverksamhet. Skrifter utgivna av Vetenskapssocieteten i Lund. CWK Gleerup. Lund 1971.
Gustaf Fredén
93, 1972, s. 267–268
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-358836
R. F. Christian: Tolstoy. A Critical Introduction. Cambridge University Press. Cambridge 1969. – A. F. Zweers: Grown-Up Narrator and Childlike Hero. Mouton. The Hague 1971. – E. Dieckmann: Erzählformen im Friihwerk L. N . Tolstojs. Akademie-Verlag. Berlin 1969.
Nils Åke Nilsson
93, 1972, s. 268–269
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-358837
H. C. Andersen-litteraturen 1875–1968. En bibliografi ved Aage Jørgensen. Akademisk boghandel. Århus 1970.
Niels Halkjær
93, 1972, s. 269–270
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-358838
Michael Meyer: Henrik Ibsen. En biografi. Gyldendal Norsk Forlag. P. A. Norstedt & Söners Förlag. Sthlm (tr. Oslo) 1971. – Det moderna genombrottet i Nordens litteratur. Urval och kommentar av Lars Furuland. Wahlström & Widstrand. Sthlm 1971.
Ulf Wittrock
93, 1972, s. 270–273
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-358839
Johs. Lunde: Alexander L. Kielland. Verdiarv og budskab. Gyldendal Norsk Forlag. Oslo 1970. – Owe Apeland: Alexander L. Kiellands romaner. Universitetsförlaget. Oslo 1971.
Nils Erik Bæhrendtz
93, 1972, s. 273–276
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-358840
Perspektiv på Röda rummet. Dokument och studier samlade av Erland och Ulla-Britta Lagerroth. Rabén & Sjögren. Uddevalla 1971.
Ulf Boëthius
93, 1972, s. 276–278
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-358841
Germund Michanek: Studenter och hetärer. Kulturhistoriska bilder från gamla tiders Upsala. Askild & Kärnekull. Sthlm 1971.
Ulf Wittrock
93, 1972, s. 278–279
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-358842
Merryn Williams: Thomas Hardy and Rural England. Macmillan 1972. – One Rare Fair Woman: Thomas Hardy’s Letters to Florence Henniker 1893–1922, edited by Evelyn Hardy and F. B. Pinion. Macmillan 1972.
Lennart Peterson
93, 1972, s. 279–280
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-358843
K. G. W. Cross & R. T. Dunlop: A Bibliography of Yeats Criticism 1887–1965. Macmillan, London 1971. – Uncollected Prose by W. B. Yeats: 1 : First Reviews and Articles 1886–1896. Ed by John P. Frayne. Columbia University Press, New York (Macmillan, London) 1970.
Staffan Bergsten
93, 1972, s. 280–280
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-358844
Paul Kirschner: Conrad: The Psychologist as Artist. Oliver & Boyd 1968. – Bernard C. Meyer: Joseph Conrad: A Psychoanalytic Biography. Princeton U.P. 1967. (Paperback 1970.)
Lennart Peterson
93, 1972, s. 280–281
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-358845
Eckhard Philipp: Zur Funktion des Wortes in den Gedichten Georg Trakls. Linguistische Aspekte ihrer Interpretation. Max Niemeyer Verlag. Tübingen 1971.
Gunilla Bergsten
93, 1972, s. 282–284
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-358846
Expressionismus als Literatur. Gesammelte Studien. Herausgegeben von Wolfgang Rothe. Francke Verlag. Bern 1969. – Eva Kolinsky: Engagierter Expressionismus. Politik und Literatur zwischen Weltkrieg und Weimarer Republik. J. B. Metzlersche Verlagsbuchhandlung. Stuttgart 1970.
Ulf Wittrock
93, 1972, s. 284–286
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-358847
Gunnel Malmström: Menneskehjertets verden. Hovedmotiv i Pär Lagerkvists diktning. Gyldendal Norsk Forlag. Oslo 1970.
Jöran Mjöberg
93, 1972, s. 286–287
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-358848
Staffan Bergsten: Jaget och världen. Kosmiska analogier i svensk 1900-talslyrik. Acta Universitatis Upsaliensis. Historia litterarum 4. Almqvist & Wiksell. Uppsala 1971.
Ingemar Algulin
93, 1972, s. 287–288
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-358849
Peter Hallberg: Halldór Laxness. Translated by Rory McTurk. Twayne’s World Authors Series 89. Twayne Publishers, Inc. New York 1971. – Scandinavica. Special issue devoted to the work of Halldor Laxness. Edited by Sveinn Skorri Höskuldsson and published on the occasion of Halldór Laxness’s 70th birthday, 23 April 1972. Academic Press. London & New York 1972.
Ulf Boëthius
93, 1972, s. 288–291
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-358850
Könsroller i litteraturen från antiken till 1960-talet under redaktion av Karin Westman Berg. Bokförlaget Prisma. Sthlm 1968. – Könsdiskriminering förr och nu. Litteratursociologiska och historiska studier samlade av Karin Westman Berg. Bokförlaget Prisma. Sthlm 1972.
Birgit Antonsson
93, 1972, s. 291–292
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-358852
Raymond M. Olderman: Beyond the Waste Land: The American Novel in the Nineteen-Sixties. Yale University Press 1972.
Lennart Peterson
93, 1972, s. 291–291
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-358851
Kate Millet: Sexualpolitiken. Rabén och Sjögren 1971. (Originalets titel: Sexual Politics. Doubleday, New York 1970.)
Karin Westman Berg
93, 1972, s. 293–295
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-358853
Kari Skjönsberg: Kjönnsroller og miljö i barnelitteratur. Universitetsförlaget. Oslo 1972.
Karin Westman Berg
93, 1972, s. 295–297
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-358854
Epoker och diktare 1–2. Allmän och svensk litteraturhistoria under redaktion av Lennart Breitholtz. Almqvist & Wiksell. Sthlm 1971–72 .
Inge Jonsson
93, 1972, s. 297–298
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-358855
Nordens litteratur. I. Før 1860. II. Efter 1860. Redigeret af Mogens Brøndsted. Gyldendalske Boghandel. Nordisk Forlag, København; Gyldendal Norsk Forlag, Oslo; CWK Gleerup Bokförlag, Lund 1972. – Wilhelm Friese: Nordische Literaturen im 20. Jahrhundert. Alfred Kröner Verlag. Stuttgart 1971.
Gustaf Fredén
93, 1972, s. 299–300
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-358856
Lyrik i tid och otid. Lyrikanalytiska studier tillägnade Gunnar Tideström 7.2.1971. Gleerup Lund 1971.
Ingemar Algulin
93, 1972, s. 300–302
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-358857
Den moderne roman og romanforskning i Norden. Innlegg ved den 8. studiekonferense over skandinavisk litteratur 10.–14. aug. 1970, Bergen, red. Harald Noreng. Universitetsförlaget. Bergen, Oslo, Tromsø 1971.
Gunilla Bergsten
93, 1972, s. 302–303
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-358858
Actes du Ve congrès de l'Association internationale de littérature comparée (Belgrade 1967), utg. av N. Banašević. Belgrad 1969. Swets & Zeitlinger, Amsterdam.
Inge Jonsson
93, 1972, s. 303–304
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-358859
Literary Style: A Symposium. Edited and (in part) translated by Seymour C. Chatman. Oxford Univ. Press, 1971.
Karin Petherick
93, 1972, s. 305–308
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-358860
Erik Ekelund: Litteraturforskning. Några metodiska riktlinjer och ledande forskare. CWK Gleerup. Tammerfors 1971. – Carl Fehrman: Forskning i förvandling. Män och metoder i svensk litteraturvetenskap. Svenska humanistiska förbundet 82. P. A. Norstedt & Söner. Sthlm 1972.
Lars Gustafsson
93, 1972, s. 308–309
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-358861
Inge Jonsson: Idéer och teorier om ordens konst. Från Platon till Strukturalismen. CWK Gleerup. Lund 1971.
Lars Gustafsson
93, 1972, s. 309–311
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-358862
Anteckningar till en Svensk Presshistorisk bibliografi, samlade av Per Rydén. (Utg. av Avd. för pressforskning vid Litteraturvetenskapliga Institutionen vid Lunds Universitet.) Lund 1971.
Bo Andér
93, 1972, s. 311–311
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-358863