sls logo

Volym 96, 1975

Artiklar

Goethe, Hugo och Strindberg. Reflektioner med anledning av en utställning
Thomas Hall
96, 1975, s. 7–51
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-359209
Pan på barrikaden. Ett inslag i sekelskiftets »sociala» diktning i Sverige
Marianne Löfström
96, 1975, s. 52–71
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-359210
Från Biedermeier och Vormärz till imperialism och symbolism. Periodindelning och syntesförsök inom väst- och östtysk germanistik
Ulf Wittrock
96, 1975, s. 72–141
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-359211
Beppo-Sommelius. En biografisk och psykologisk studie
Alf Kjellén
96, 1975, s. 142–200
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-359212
J. J. Nervanders Minnessång i Israël och J. O. Wallins Dödens Engel
Hadar Vessby
96, 1975, s. 201–226
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-359213
Strukturalistisk diktanalys i teori och praktik: Jurij Lotman
Peter Hallberg
96, 1975, s. 227–235
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-358750
Litteraturens världshistoria. En översikt
Bengt Landgren
96, 1975, s. 236–241
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-358751
Proustforskning — en rapport 1975
Sigbrit Swahn
96, 1975, s. 242–250
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-358752

Recensioner

Stina Hansson, »Bröllopslägrets skald och bårens». En studie i Lucidors tillfållesdiktning. (Akad. avh. Gbg.) Litteraturvetenskapliga institutionen vid Göteborgs universitet. (Offsettryck.) 1975.
Peter Hallberg
96, 1975, s. 251–257
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-358958
Marie Louise Ramnefalk, Tre lärodiktare. Studier i Harry Martinsons, Gunnar Ekelöfs och Karl Vennbergs lyrik. Bo Cavefors Bokförlag (tr.ort Norrtälje) 1974
Ingemar Algulin
96, 1975, s. 257–262
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-358959
Arne Mellberg, På väg från realismen. En studie i Lars Ahlins författarskap, dess sociala och litterära förutsättningar. Gidlunds. Akad. avh. Sthlm 1973.
Nils Åke Sjöstedt
96, 1975, s. 262–265
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-358960
Hans Göran Ekman, Humor, grotesk och pikaresk. Studier i Lars Ahlins realism. Bo Cavefors Bokförlag. Östervåla. Uppsala 1975.
Staffan Bergsten
96, 1975, s. 265–269
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-358961
Mats Eklöf, Ernst Didrings Malm. Skrifter utgivna av Litteraturvetenskapliga institutionen vid Uppsala universitet, 2. (Akad. avh.) AB Lundequistska bokhandeln, Uppsala, i distribution. Motala 1975.
Jan Stenkvist
96, 1975, s. 269–275
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-358962
Karin Johannisson, Magnetisörernas tid. Den animala magnetismen i Sverige. (Lychnos-Bibliotek 25). Almqvist & Wiksell. Akad. avh. Uppsala 1974.
Hans Lindström
96, 1975, s. 275–277
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-358963
Christina Sjöblad, Baudelaires väg till Sverige. Presentation, mottagande och litterära miljöer 1855—1917. Litteratur Teater Film. Skrifter från Litteraturvetenskapliga institutionen i Lund 10. Liber läromedel. Lund 1975.
Louise Vinge
96, 1975, s. 277–280
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-358964
Anders Pettersson, Realism som terminologiskt problem. Några definitioner i modern litteraturvetenskap och deras giltighet. (Litteratur Teater Film. 9.) Liber Läromedel/Gleerups. Lund 1975.
Per Rydén
96, 1975, s. 280–283
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-358965
A. Margaret Arent Madelung, The Laxdæla Saga: Its Structural Patterns. (University of North Carolina Studies in the Germanic Languages and Literatures. Vol. 74.) Chapel Hill, The University of North Carolina Press. 1972.
Peter Hallberg
96, 1975, s. 284–289
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-358966
Louise Vinge, The Five Senses. Studies in a Literary Tradition. Skr. utg. av Kungl. Humanistiska V etenskapssamfundet i Lund 72. Lund 1975.
Tore Wretö
96, 1975, s. 289–292
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-358967
Alice S. Miskimin, The Renaissance Chaucer. Yale University Press. New Haven and London 1975.
Gustaf Fredén
96, 1975, s. 292–293
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-358968
Leonard Barkan, Nature’s Work of Art. The Human Body as Image of the World. Yale University Press. New Haven and London 1975.
Gustaf Fredén
96, 1975, s. 293–294
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-358969
Shakespeare, As You Like It. The New Arden Shakespeare. Methuen. London 1975.
Erik Frykman
96, 1975, s. 294–295
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-358970
R. S. Ridgway, Voltaire and Sensibility. McGill-Queen’s University Press. Montreal and London 1973.
Lars Gustafsson
96, 1975, s. 295–296
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-358971
Fritz Paul, Heinrich Steffens. Wilhelm Fink Verlag. München 1973.
Gustaf Fredén
96, 1975, s. 296–297
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-358972
Paul Fröberg, Minnen och bikt. En studie i Malla Montgomery-Silfverstolpes memoarer. Svenska Humanistiska Förbundet. 85. P. A. Norstedt & Söners Förlag. Sthlm 1974.
Folke Nibelius
96, 1975, s. 297–299
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-358973
Darrel Mansell, The Novels of Jane Austen. An Interpretation. Macmillan. London 1973.
Erik Frykman
96, 1975, s. 299–300
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-358974
Walter L. Reed, Meditations on the Hero. A Study of the Romantic Hero in Nineteenth-Century Fiction. Yale U.P. New Haven & London, 1974.
Thure Stenström
96, 1975, s. 300–301
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-358975
Christopher Ricks, Tennyson. London Macmillan. London 1972. — D. J. Palmer (ed.), Tennyson. G. Bell & Sons. London 1973. — A. E. Dyson (ed.), English Poetry (Select Bibliographical Guides). Oxford Univ. Press London 1971.
Erik Frykman
96, 1975, s. 301–302
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-358976
Ewa K. Kossak, Dagny Przybyszewska, zbłąkana gwiazda [’D. P., en vilsekommen stjärna’]. Panstwowy Instytut Wydawniczy. Warszawa 1973. (Ludzie żywi. 25.)
Lennart Kjellberg
96, 1975, s. 302–303
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-358977
Expressionism as an International Literary Phenomenon. 21 Essays and a Bibliography. Edited by Ulrich Weisstein. Akadémiai Kiadó, Budapest. Librairie Marcel Didier, Paris. [Printed in Hungary 1973.] — Helmut Thomke, Hymnische Dichtung im Expressionismus. Francke Verlag. Bern und München 1972. — Silvio Vietta/Hans-Georg Kemper, Expressionismus. Wilhelm Fink Verlag. München 1975.
Ulf Wittrock
96, 1975, s. 303–305
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-358978
Bengt Landgren, Hjalmar Gullberg och beredskapslitteraturen. Studier i svensk dikt och politisk debatt 1933—1942. (Acta Universitatis Upsaliensis. Historia litterarum 6.) Uppsala 1975.
Jan Stenkvist
96, 1975, s. 305–307
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-358979
Gunnar Tideström, Ombord på Aniara. En studie i Harry Martinsons rymdepos. Aldus. Sthlm 1975.
Ingemar Algulin
96, 1975, s. 307–311
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-358980
Carl Fehrman, Diktare och de skapande ögonblicken. Norstedts. Sthlm 1974.
Pär Hellström
96, 1975, s. 309–311
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-358981
Litteraturläsning i gymnasiet. Rapport 14, Utbildningsforskning, Skolöverstyrelsen. Rapporten har utarbetats av Gunnar Hansson. Utbildningsförlaget. Sthlm 1974.
Hans Lindström
96, 1975, s. 311–312
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-358982
Text och teater. Festskrift till Lennart Breitholtz den 8 dec. 1974. (Stencil.) Göteborg 1974.
Ingemar Algulin
96, 1975, s. 312–314
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-358983
Kurt Aspelin, Textens dimensioner. Problem och perspektiv i litteraturstudiet. Norstedt. Sthlm 1975.
Nils Åke Nilsson
96, 1975, s. 314–315
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-358984
Hakon Stangerup, Avisens Historie i de Lande, der skabte den: England, Frankrig, Tyskland og USA, 1–3. Politikens Forlag og J. W. Cappelens Forlag. København og Oslo, 1973—74.
Bo Andér
96, 1975, s. 315–315
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-358985
Ralph Cohen (ed.), New Directions in Literary History. Routledge & Kegan Paul. London 1974.
Inge Jonsson
96, 1975, s. 315–316
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-358986
Wolfgang Lockemann, Lyrik, Epik, Dramatik oder die totgesagte Trinität. Verlag Anton Hain. Meisenheim am Glan 1973.
Bertil Romberg
96, 1975, s. 316–318
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-358987
Gerald L. Bruns, Modern Poetry and the Idea of Language. A Critical and Historical Study. Yale University Press. New Haven and London 1974.
Peter Hallberg
96, 1975, s. 318–325
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-358988
Morten Nøjgaard, Litteraturens univers. Indføring i tekstanalyse. Odense Universitetsförlag. Odense 1975. (=Odense University Studies in Literature. Vol. 4.)
Peter Hallberg
96, 1975, s. 325–329
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-358989