sls logo

Volym 97, 1976

Artiklar

Pierre-Daniel Huet. 1600-talskomparatist om romanens ursprung
Ingemar Algulin
97, 1976, s. 7–40
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-359214
Stagnelius i Uppsala
Stig Wikander
97, 1976, s. 41–57
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-359215
Film och litteratur
Rune Waldekranz
97, 1976, s. 58–78
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-359216
Weimarepoken och Det tredje riket, BRD och DDR. Omkulturpolitik och »Erberezeption», om germanistikens målsättningar och den socialistiska realismen
Ulf Wittrock
97, 1976, s. 79–126
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-359217
Om några Sommelius-porträtt
Alf Kjellén
97, 1976, s. 127–131
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-359248
Kommentarer till Lars Ahlins definition av författaren »som en opersonlig älskare»
Torborg Lundell
97, 1976, s. 132–133
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-359249
En replikväxling. Om realism som terminologisktproblem
Anders Pettersson & Per Rydén
97, 1976, s. 134–139
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-359250

Recensioner

Per S. Ridderstad: Konsten att sätta punkt. Anteckningar om stenstilenshistoria 1400–1765. Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademiens Handlingar. Filologisk-filosofiska serien 14. Almqvist & Wiksell International. Sthlm (tr. Lund) 1975.
Torkel Stålmarck
97, 1976, s. 140–142
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-358990
Gunilla Dahlberg: »Dän Swänska Theatren». Studier kring vår första fasta teatertrupp, dess scen och repertoar, I. Litteraturvetenskapliga institutionen vid Göteborgs universitet 1976. (Stencil.)
Bernt Olsson
97, 1976, s. 142–146
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-358991
Torkel Stålmarck: Jacob Mörk. Studier kring våra äldsta romaner. Norstedts. Sthlm 1974.
Olof Dixelius
97, 1976, s. 146–152
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-358992
Tyrgils Saxlund: 1914 års idéer — en studie i svensk litteratur. (Akad. avh. Sthlm.) U.o. 1975.
Kjell Espmark
97, 1976, s. 152–156
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-358993
Barbro Wahlgren: Att tjäna livet. En studie i Nini Roll Ankers romaner. Akad. avh. LiberTryck. Sthlm 1975·
Louise Ekelund
97, 1976, s. 156–156
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-358994
Stig Bäckman: Den tidlösa historien. En studie i tre romaner av Eyvind Johnson. (Akad. avh. Uppsala.) Aldus. Sthlm 1975.
Staffan Bergsten
97, 1976, s. 157–159
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-358995
Anders Palm: Kristet, indiskt och antikt i Hjalmar Gullbergs diktning. Norstedts. Sthlm 1976.
Ulla-Britta Lagerroth
97, 1976, s. 160–163
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-358996
Pär Hellström: Livskänsla och självutplåning. Studier kring framväxten av Gunnar Ekelöfs Strountes-diktning. (Skrifter utgivna av Litteraturvetenskapliga institutionen vid Uppsala universitet, 3.) Akad. avh. Uppsala (tr. Motala) 1976.
Bengt Landgren
97, 1976, s. 163–174
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-358997
Arne Ström: Diktstruktur och diktupplevelse. En undersökning av läsares värderingar och tolkningar av lyrik. Bröderna Lindström Boktryckeri. Åseda 1974.
Gunnar Eidevall
97, 1976, s. 174–176
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-358998
Mats Rehn: Jack London i Sverige. Studier i marknadsföring och litterärtinflytande. Meddelanden utgivna av Avdelningen för litteratursociologi vid litteraturvetenskapliga institutionen i Uppsala. Nr 7. Sthlm 1974.
Lars Dahlbäck
97, 1976, s. 176–184
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-358999
Sven Nilsson: Det offentliga samtalet. Storstadspressen som medium för kulturinformation och kulturdebatt. (Litteratur, teater, film 11.) Liber läromedel Lund 1975.
Jan Thavenius
97, 1976, s. 184–190
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-359000
Rolf Heller: Die Laxdæla saga. Die literarische Schöpfung eines Isländers des 13. Jahrhunderts. Akademie-Verlag. Berlin 1976. (Abhandlungen der sächsischen Akademie der Wissenschaften zu Leipzig. Philologisch-historische Klasse. Band 65. Heft I.) — Lars Lönnroth: Njáls Saga. A Critical lntroduction. University of California Press. Berkeley, Los Angeles, London 1976.
Peter Hallberg
97, 1976, s. 191–197
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-359001
C. I. Ståhle: Vers och språk i vasatidens och stormaktstidens svenska diktning. Norstedts. Sthlm 1975.
Bernt Olsson
97, 1976, s. 197–198
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-359002
S. Terkelsen: Astree Siunge-Choer. Første Snees. 1648. Die dänischen Lieder mit ihren deutschen Vorlagen von Gabriel Voigtländer und Johann Rist. Herausgegeben von Erik Sønderholm in Zusammenarbeit mit Dieter Brandt und Dieter Lohmeier (=Kieler Studien zur deutschen Literaturgeschichte Bd 12). Karl Wachholtz Verlag. Neumünster 1976.
Bernt Olsson
97, 1976, s. 198–199
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-359003
Bernt Olsson: Den svenska skaldekonstens fader och andra Stiernhielmsstudier. (Skrifter utgivna av Vetenskaps-societeten i Lund 69.) Lund 1974.
Börje Räftegärd
97, 1976, s. 199–203
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-359004
Gerhard Sauder: Empfindsamkeit. Band I. J. B. Metzler. Stuttgart 1974. — R. F. Brissenden: Virtue in Distress. Studies in the Novel of Sentiment from Richardson to Sade. Macmillan. London and Basingstoke 1974.
Christer Åsberg
97, 1976, s. 204–206
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-359005
Detlef Brenneke: Tegnér in Deutschland. Eine Studie zu den Übersetzungen Amalie von Helvigs und Gottlieb Mohnikes. (Skandinavistische Arbeiten. Band i. Carl Winter Universitätsverlag Heidelberg 1975.)
Jan Mogren
97, 1976, s. 206–207
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-359006
Ellisiv Steen: Det norske nasjonalhistoriske drama 1756–1974. Med beskrivende register. Gyldendal norsk forlag. Oslo 1976.
Niels Halkjær
97, 1976, s. 207–209
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-359007
Herbert Kraft: Das Schicksals drama. Interpretation und Kritik einer literarischen Reihe. Max Niemeyer Verlag. Tübingen 1974. (Untersuchungen zur deutschen Literaturgeschichte, 11). — Helmut Schanze: Drama im bürgerlichen Realismus (1850–1890). Theorie und Praxis. Vittorio Klostermann. Frankfurt am Main 1973. (Studien zur Philosophie und Literatur des neunzehnten Jahrhunderts, 21).
Niels Halkjær
97, 1976, s. 209–211
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-359008
Victor Terras: Belinskij and Russian Literary Criticism. The Heritage of Organic Aesthetics. Univ. of Wisconsin Press, 1974.
Sven Linnér
97, 1976, s. 211–213
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-359009
Wolf Schmid: Der Textaufbau in den Erzählungen Dostojevskijs. Wilhelm Fink Verlag. München 1973. — Hans-Jürgen Gerigk: Entwurf einer Theorie des literarischen Gebildes. Walter de Gruyter. Berlin 1975.
Sven Linnér
97, 1976, s. 213–216
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-359010
Sven Linnér: Starets Zosima in The Brothers Karamazov. A Study in the Mimesis of Virtue. Stockholm Studies in Russian Literature 4. Sthlm 1975.
Hans-Göran Ekman
97, 1976, s. 216–218
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-359011
Birgitta Steene: The Greatest Fire. A Study of August Strindberg. Southern Illinois University Press. Carbondale & Edwardsville. Feffer & Simons, Inc. London & Amsterdam 1973. — Vagn Albeck Börge: Strindberg, Prometheus des Theaters. Österreichische Verlagsanstalt und A. Schroll-Verlag. Wien & München 1974.
Sven Rinman
97, 1976, s. 218–221
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-359012
Karl Kraus: Briefe an Sidonie Nadherny von Borutin. 1913–1936. Herausgegeben von Heinrich Fischer und Michael Lazarus. Redaktion: Walter Methlagl und Friedrich Pfäfflin. 1-2. Kösel-Verlag. München 1974. — Jens Malte Fischer: Karl Kraus. Sammlung Metzler. Realien zur Literatur. J. B. Metzlersche Verlagsbuchhandlung. Stuttgart 1974. — Jens Malte Fischer: Karl Kraus. Studien zum »Theater der Dichtung» und Kulturkonservatismus. Scriptor Verlag. Kronberg Taunus 1973. — Karl Kraus. Zum 100. Geburtstag. 1874–1974. Ausstellung der Stadt Wien. Stadtbibliothek. Wien 1974. — Paul Schick: Karl Kraus in Selbstzeugnissen und Bilddokumenten. Rowohlt. Reinbek bei Hamburg (1965) 1974. — Werner Kraft: Das Ja des Neinsagers. Karl Kraus und seine geistige Welt. Edition Text+Kritik. München 1974. — Caroline Kohn: Karl Kraus. Eine Monographie. J. B. Metzlersche Verlagsbuchhandlung. Stuttgart (1966) 1974. — L’Herne. Karl Kraus. Sous la direction de: Eliane Kaufholz. Editions de l’Herne. Paris 1975. — Sonderband: Karl Kraus. Herausgegeben von Heinz Ludwig Arnold. Edition Text+Kritik. München 1975.
Thelma Hanson
97, 1976, s. 221–225
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-359013
Nils Afzelius: Erik Axel Karlfeldts bibliografi. Färdigställd av Arne Bergstrand. (Acta Bibliothecae regiae Stockholmiensis. 21. — Karlfeldts-samfundets skriftserie. 5.) P. A. Norstedt & Söner. Sthlm. 1974. — Hans Sandberg: Stig Dagerman — författare och journalist. En bibliografi. Federativs förlag. Sthlm 1975.
Bengt Brundin
97, 1976, s. 225–226
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-359014
Oluf Friis: Den unge Johannes V. Jensen. I—II. (Bind I 1873–1898, Bind II 1899–1902.) G. E. C. Gads Forlag. Kbhvn 1974.
Poul Houe
97, 1976, s. 226–229
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-359015
Staffan Bergsten: Östen Sjöstrand. Twayne’s World Authors Series 309. Twayne Publishers, Inc. New York 1974.
Sverker Göransson
97, 1976, s. 229–230
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-359016
Edward J. Brown: Mayakovsky. A Poet in the Revolution. Princeton University Press. Princeton 1973.
Nils Åke Nilsson
97, 1976, s. 230–231
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-359017
Gerd Müller: Literatur und Revolution. Untersuchungen zur Frage des literarischen Engagements in Zeiten des politischen Umbruchs. Acta Universitatis Upsaliensis. Studia Germanica Upsaliensia 14. Uppsala 1974.
Christer Åsberg
97, 1976, s. 231–232
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-359018
Kjell Espmark: Att översätta själen. En huvudlinje i modern poesi från Baudelaire till surrealismen. P. A. Norstedt & Söners förlag. Sthlm 1976.
Thure Stenström
97, 1976, s. 233–237
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-359019
Torben Brostrøm: Moderne svensk litteratur 1940–1972. Christian Ejlers’ Forlag. Kbhvn 1973. — Jan Stenkvist: Den nyaste litteraturen. (Gunnar Brandell och Jan Stenkvist: Svensk litteratur 1870–1970. 3.) Aldus. Sthlm 1975.
Sverker Göransson
97, 1976, s. 237–238
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-359020
Øystein Noreng: Lesere og lesing. Rapport om Den norske Bokklubbens lesersociologiske unders0kelse. Den norske Bokklubben. Oslo 1974. — Øystein Noreng: Lesing og kommunikasjon. Kort rapport om Den norske Bokklubbens lesersociologiske undersøkelse. Den norske Bokklubben. Oslo 1974. — Erland Munch-Petersen: Bibliografi over overssettelser til dansk 1800–1900 af prosafiktion fra de germanske og romanske sprog. Det Kongelige Bibliotek/Rosenkilde og Bagger. København 1976.
Lars Euruland
97, 1976, s. 239–244
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-359022
Dorothy Burton Skårdal: The Divided Heart. Scandinavian Immigrant Experience through Literary Sources. Universitetsförlaget. Oslo-Bergen-Tromsö 1974.
Thorbjörn Lengborn
97, 1976, s. 239–239
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-359021
Könsroller i litteraturen. En antologi ved Hans Hertel. Informations forlag. Kbhvn 1975.
Birgit Antonsson
97, 1976, s. 244–246
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-359023
Diktaren och hans formvärld. Lundastudier i litteraturvetenskap tillägnade Staffan Björck och Carl Fehrman. Under redaktion av Rolf Arvidsson, Bernt Olsson och Louise Vinge. Allhem. Malmö 1975.
Ingemar Algulin
97, 1976, s. 246–248
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-359024
Göran Hermerén: Influence in Art and Literature. Princeton University Press. Princeton, New Jersey, 1975.
Louise Vinge
97, 1976, s. 248–252
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-359025
William K. Wimsatt: Day of the Leopards. Essay in Defense of Poems. Yale University Press. New Haven 1976.
Inge Jonsson
97, 1976, s. 252–254
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-359026
Asbjørn Aarseth: Episke strukturer. Innføring i anvendt fortellingsteori. Universitetsforlaget. Bergen-Oslo-Tromsø 1976.
Peter Hallberg
97, 1976, s. 254–256
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-359027
Atle Kittang: Litteraturkritiske problem. Teori og analyse. Universitetsforlaget. Bergen-Oslo-Tromsø 1976.
Peter Hallberg
97, 1976, s. 256–262
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-359028