sls logo

Volym 100, 1979

Artiklar

Svenska Litteratursällskapet 1880—1980. I. Sällskapets tillkomst
Gunnar Svanfeldt
100, 1979, s. 7–22
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-359226
Wargen — en gåta i Runebergs ungdomsdiktning
Magnus von Platen
100, 1979, s. 23–58
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-359227
Argus-Johansson och Benjamin Höijer
Anders Hallengren
100, 1979, s. 59–74
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-359228
Sanningssägaren som komediförfattare. En studie i Strindbergs komedi Leka med elden
Hans-Göran Ekman
100, 1979, s. 75–106
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-359229
Hjalmar Söderberg och Jesusforskningen
Sven Lagerstedt
100, 1979, s. 107–144
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-359230
»Det evigas hem är här på jorden.» Om Lagerkvists Det eviga leendet, Det evigas hem och Myten om människorna
Sven Linnér
100, 1979, s. 145–169
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-359231
Reception och ideologikritik. Perspektiv på tysk litteraturvetenskap
Ulf Wittrock
100, 1979, s. 170–199
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-359232
Ny nordisk forskning om drama och teater
Ulla-Britta Lagerroth
100, 1979, s. 200–215
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-358756
Fra Dansk Litteratur Historie til periodelæsning i dansk. En forskningsoversigt
Poul Houe
100, 1979, s. 216–238
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-358757
Till ytterligare belysning av Beppo-figuren
Johannes Gillby
100, 1979, s. 239–240
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-359233

Recensioner

Författarintention, textanalys, läsarundersökning. Några litteraturvetenskapliga metodproblem
Gunnar Hansson
100, 1979, s. 241–249
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-359089
Kjell-Arne Brändström, »Fattigt är Finland [...]». Den unge Runeberg som epiker och folklivsskildrare. Ak avh. Uppsala, tr. i Umeå 1977.
Magnus von Platen
100, 1979, s. 249–253
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-359090
Birger Liljestrand, Strindbergs Mäster Olof-dramer. En studie i 1800-talets dramaspråk. I. Umeå 1976. (Offsettryck.)
Lars Melin
100, 1979, s. 253–255
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-359091
Andrzej Nils Uggla, Strindberg och den polska teatern 1890—1970. En studie i reception. (Skrifter utg. av Litteraturvetenskapliga institutionen vid Uppsala universitet, 5.) Uppsala 1977.
Józef Trypućko
100, 1979, s. 255–259
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-359092
Urpu-Liisa Karakha, Jaget och ismerna. Studier i Pär Lagerkvists estetiska teori och lyriska praktik t.o.m. 1916. Cavefors 1978.
Kjell Espmark
100, 1979, s. 259–266
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-359093
Bill Romefors, Expressionisten Elmer Diktonius. En studie i hans lyrik 1921—1930. Akademilitteratur. Sthlm 1978.
Gunnar Eidevall
100, 1979, s. 266–269
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-359094
Ingrid Björkman, Nini Roll Ankers Stampetrilogi. Tillkomst. Bakgrund. Budskap. Skrifter utgivna av Litteraturvetenskapliga institutionen vid Uppsala universitet. 10. Uppsala 1979.
Ellisiv Steen
100, 1979, s. 269–272
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-359095
Dag Nordmark, Samhället på scenen. En Studie i Rudolf Värnlunds drama Den heliga familjen — dess litterära och sociala förutsättningar. Umeå Studies in the Humanities, Umeå 1978.
Tomas Forser
100, 1979, s. 272–277
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-359096
Ola Holmgren, Kärlek och ära. En studie i Ivar Lo-Johanssons Måna-romaner. Liber. Sthlm 1978.
Ingemar Algulin
100, 1979, s. 277–280
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-359097
Rolf Blom, Folke Fridell. Proletärförfattare. En studie i Folke Fridells författarskap fram till omkring 1950. LTs förlag. Sthlm 1978.
Ebbe Schön
100, 1979, s. 280–285
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-359098
Torsten Könnerstrand, Fagerbergs Höknatt. En diktares världsbild och dess gestaltning i en roman. Allfoto. Gbg 1976.
Nils Åke Sjöstedt
100, 1979, s. 285–292
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-359099
Örjan Torell, Litteraturen som karaktärsdanare. En presentation av sovjetisk litteraturpedagogik. (Skrifter utgivna av Litteraturvetenskapliga institutionen vid Uppsala universitet, 7.) Lundequistska Bokhandeln, Uppsala i distribution. Uppsala 1979.
Anders Pettersson
100, 1979, s. 292–295
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-359100
Anita Boström Kruckenberg, Roman Jakobsons poetik. Studier i dess teori och praktik. (Skrifter utgivna av Litteraturvetenskapliga institutionen vid Uppsala universitet, 6.) Almqvist & Wiksell. Uppsala 1979
Kurt Johannesson
100, 1979, s. 295–298
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-359101
Winston L. Y. Yang, Peter Li and Nathan K. Mao, Classical Chinese Fiction. A Guide to Its Study and Appreciation. Essays and Bibliographies. George Prior Publishers. London, 1978.
Göran Malmqvist
100, 1979, s. 299–301
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-359102
Kurt Johannesson, Saxo Grammaticus. Komposition och världsbild i Gesta Danorum. Lychnos Bibliotek. Almqvist & Wiksell. Uppsala 1978.
Gustaf Fredén
100, 1979, s. 301–302
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-359103
James Rhea Massengale, The musical-poetic method of Carl Michael Bellman. (Acta universitatis Upsaliensis, Studia musicologia Upsaliensia, nova series 6.) Almqvist & Wiksell. Uppsala 1979.
Kurt Johannesson
100, 1979, s. 302–304
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-359104
Louise Vinge, Morgonrodnadens stridsmän. Epokbildningen som motiv i svensk romantik 1807—1821. Skrifter utgivna av Vetenskapssocieteten i Lund. Vol. 73. CWK Gleerup. Lund 1978.
Gustaf Fredén
100, 1979, s. 304–305
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-359105
Kurt Aspelin, Poesi och verklighet. Del II. 1830-talets liberala litteraturkritik och den borgerliga realismens problem. Norstedts. Sthlm 1977. — Kurt Aspelin, »Det europeiska missnöjet». Samhällsanalys och historiespekulation. Studier i C. J. L. Almqvists författarskap åren kring 1840. Del I. Norstedts. Sthlm 1979.
Sverker Göransson
100, 1979, s. 305–308
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-359106
Germund Michanek, Skaldernas konung. Oscar II, litteraturen och litteratörerna. Norstedt 1979. — Alf Kjellén, Bakom den officiella fasaden. En studie över Carl David af Wirséns personlighet. Acta Universitatis Stockholmiensis. Stockholm Studies in History of Literature 22. Almqvist & Wiksell International 1979.
Ulf Wittrock
100, 1979, s. 308–310
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-359107
Robert Fallenstein / Christian Hennig, Rezeption skandinavischer Literatur in Deutschland 1870 bis 1914. Quellenbibliographie. Skandinavistische Studien. Band 7. Karl Wachholtz Verlag. Neumünster 1977. — Helmut Müssener (Hrsg.), Nicht nur Strindberg. Kulturelle und literarische Beziehungen zwischen Schweden und Deutschland 1870—1933. Acta Universitatis Stockholmiensis. Stockholmer Germanistische Forschungen 24. Almqvist & Wiksell International 1979. — Detlef Brennecke (Hrsg.), Aspekte der skandinavischen Gegenwartsliteratur. Skandinavistische Arbeiten. Band 4. Carl Winther Universitätsverlag. Heidelberg 1978.
Ulf Wittrock
100, 1979, s. 310–311
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-359108
Strindberg und die deutschsprachigen Länder. Internationale Beiträge zum Tübinger Strindberg-Symposium 1977. Hrsg, von Wilhelm Friese. Beiträge zur nordischen Philologie 8. Helbing & Lichtenhahn. Basel & Stuttgart 1979.
Sven Rinman
100, 1979, s. 311–314
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-359109
Richard Hamann / Jost Hermand, Expressionismus. Epochen deutscher Kultur von 1870 bis zur Gegenwart. Band 5. Fischer Taschenbuch Verlag 1977. — Thomas Anz, Literatur der Existenz. Literarische Psychopathographie und ihre soziale Bedeutung im Frühexpressionismus. J. B. Metzler 1977. — Rolf-Peter Janz / Klaus Laermann, Arthur Schnitzler. Zur Diagnose des Wiener Bürgertums in Fin de siècle. J. B. Metzler 1977.
Ulf Wittrock
100, 1979, s. 314–316
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-359110
Ulla-Britt Lagerroth, Regi i möte med drama och samhälle. Per Lindberg tolkar Pär Lagerkvist. Rabén & Sjögren. Sthlm 1978.
Bengt Larsson
100, 1979, s. 316–319
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-359111
Thure Stenström, Romantikern Eyvind Johnson. Tre studier. Walter Ekstrand Bokförlag. Uppsala 1978.
Hans-Erik Johannesson
100, 1979, s. 319–321
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-359112
Gunnar Eidevall, Berättaren Vilhelm Moberg. PAN / Norstedts 1976. — Magnus von Platen: Den unge Vilhelm Moberg. En levnadsteckning. Bonniers 1978.
Lars Furuland
100, 1979, s. 321–324
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-359113
Bengt Landgren, Hermann Broch. Der Tod des Vergil. Acta Universitatis Upsaliensis. Historia litterarum 8, Almqvist & Wiksell, Uppsala 1978.
Gerd Müller
100, 1979, s. 324–325
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-359114
Staffan Bergsten, Mary Poppins and Myth. Studies published by The Swedish Institute for Children’s Books. No 8. Almqvist & Wiksell International. Sthlm 1978.
Ying Toijer-Nilsson
100, 1979, s. 325–326
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-359115
Lena Fridell (red.), Bilden i barnboken. Stegelands förlag. Gbg 1977.
Lena Kåreland
100, 1979, s. 326–328
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-359116
Lars Lönnroth, Den dubbla scenen. Muntlig diktning från Eddan till ABBA. Bokförlaget Prisma, Sthlm 1978.
Peter Hallberg
100, 1979, s. 328–334
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-359117
Theodore Ziolkowski, Disenchanted Images. A Literary Iconology. Princeton University Press. Princeton, New Jersey 1977.
Pär Hellström
100, 1979, s. 334–338
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-359118
Nordeuropäische Literaturen, von Artur Bethke, Horst Bien, Erika Kosmalla, Kurt Schmidt und Ernst Walter. Leitung des Autorenkollektivs und Gesamtredaktion: Horst Bien. Meyers Taschenlexikon. VEB Bibliografisches Institut. Leipzig 1978.
Ingemar Algulin
100, 1979, s. 338–339
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-359119