sls logo

Volym 101, 1980

Artiklar

Förord
Ulf Wittrock
101, 1980, s. 5–5
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-359252
Svenska Litteratursällskapet 1880–1980. II. Översikt över sällskapets verksamhet
Gunnar Svanfeldt
101, 1980, s. 7–32
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-359234
Arvet efter Schück. Tal vid Svenska Litteratursällskapets hundraårsjubileum i Carolinasalen, Carolina Rediviva, den 20 november 1980
Magnus von Platen
101, 1980, s. 33–36
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-359235
Henrik Schücks historiesyn. Föreläsning i dialogform hållen vid Svenska Litteratursällskapets hundraårsjubileum i Carolinasalen, Carolina Rediviva, den 20 november 1980
Lars Gustafsson & Kurt Johannesson
101, 1980, s. 37–44
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-359236
Momus – gudars och skalders gissel
Tore Wretö
101, 1980, s. 45–68
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-359237
Polyfem och den moraliska tidskriften
Louise Vinge
101, 1980, s. 69–78
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-359238
Brecht, Kafka och expressionismen. Nya litteraturvetenskapligaöversiktsverk i BRD
Ulf Wittrock
101, 1980, s. 79–102
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-359239
Nyare retorikforskning. En översikt och en kommenterad bibliografi
Alf Österdahl
101, 1980, s. 103–125
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-358758

Recensioner

Lars O. Lundgren, Sokratesbilden. Från Aristofanes till Nietzsche. Almqvist & Wiksell International. Sthlm 1978.
Torkel Stålmarck
101, 1980, s. 126–128
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-359120
Erland Munch-Petersen, Romanens århundrede. Studier i den masselæste översatteroman i Danmark 1800–1870. 1–2. Forum. Kbhvn 1978. – Erland Munch-Petersen, Bibliometrics and Fiction. (Uppsats framlagd vid Nordisk Sommerskole for bibliotekarer 1980; trycks i Libri 1980:4.)
Lars Furuland
101, 1980, s. 128–130
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-359121
Olaf Christiansen, Gerechtigkeitsethos und rhetorische Kunst in Grillparzers Ein Bruderzwist in Habsburg. Acta Universitatis Upsaliensis. Studia Germanistica Upsaliensia 25. Almqvist & Wikseil International. Uppsala 1980.
Gerd Müller
101, 1980, s. 130–132
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-359122
Arne Widell, Ola Hansson i Tyskland. En studie i hans liv och diktning åren 1890–1893. (Skrifter utgivna av Litteraturvetenskapliga institutionen vid Uppsala universitet, 9.) Sthlm 1979.
Kurt Johannesson
101, 1980, s. 132–135
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-359123
Kerstin Wikberg, Samhällets skrattspegel. Studier i Grönköpings Veckoblad. Norstedt & Söner. Sthlm 1978.
Germund Michanek
101, 1980, s. 135–136
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-359124
Olle Meyer, Glömda bröder. Studier i bröderna Adolf och Gustaf Johanssons författarskap. Akademilitteratur. Sthlm 1979.
Ingemar Algulin
101, 1980, s. 137–139
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-359125
Esbjörn Funck, Berättaren från fattighuset. Åke Wassing och hans roman Dödgrävarens pojke. (Skrifter utgivna av Litteraturvetenskapliga institutionen vid Uppsala universitet, 12.) Uppsala 1980.
Kurt Johannesson
101, 1980, s. 139–141
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-359126
Lars Fyhr, Att rätt förstå och missförstå ... En studie i den svenska introduktionen av Kafka 1918–1945. Anthropos. Gbg (tr. Uddevalla) 1979.
Sverker Göransson
101, 1980, s. 141–144
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-359127
Greta Wieselgren, Fredrika Bremer och verkligheten. Romanen Herthas tillblivelse. Norstedts. Sthlm 1978.
Karin Westman Berg
101, 1980, s. 145–146
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-359128
Olof Lagercrantz, August Strindberg. Wahlström & Widstrand 1979. – Olof Lagercrantz, Eftertankar om Strindberg. Författarförlaget 1980.
Hans Lindström
101, 1980, s. 146–150
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-359129
Jean-François Battail, Le mouvement des idées en Suède à l’âge du bergsonisme. (Bibliothèque Nordique, 5.) Lettres Modernes Minard, Paris 1979.
Thure Stenström
101, 1980, s. 150–155
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-359130
O. E., Rabbe Enckell i Borgå. En kommentar till hans sena diktning. Schildts. Tr. Hangö 1978.
Louise Ekelund
101, 1980, s. 155–156
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-359131
Staffan Björck, Dikter för dagen. Alba. Sthlm 1978.
Lars Furuland
101, 1980, s. 156–158
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-359132
Vivi Edström, Barnbokens form. En studie i konsten att berätta. Skrifter utgivna av Svenska Barnboksinstitutet. Nr 11. Stegelands, Avesta 1980.
Ying Toijer-Nilsson
101, 1980, s. 158–159
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-359133
Ying Toijer-Nilsson, Berättelser för fria barn. Könsroller i barnboken. (Skrifter utgivna av Svenska Barnboksinstitutet. Nr 10.) Stegelands. Falköping 1978.
Christina Tellgren
101, 1980, s. 159–160
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-359134
Manfred Pfister, Das Drama. Theorie und Analyse. Wilhelm Fink Verlag. München 1977.
Bengt Larsson
101, 1980, s. 160–161
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-359135
Erland Lagerroth, Litteraturvetenskapen vid en korsväg. Traditionell forskning Marxism Strukturalism Hermeneutik Humanism Finalism. Rabén & Sjögren. Sthlm 1980.
Björn Sundberg
101, 1980, s. 161–162
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-359136
Sveinn Skorri Höskuldsson (ed.), Ideas and Ideologies in Scandinavian Literature since the First World War. Proceedings of the 10th Study Conference of the International Association for Scandinavian Studies. University of Iceland. Institute of Literary Research. ODDI H.F. Reykjavik 1975. – Alex Bolckmans (ed.), Literature and Reality: Creatio versus Mimesis. Problems of Realism in Modern Nordic Literature. Proceedings of the 11th Study Conference of the International Association for Scandinavian Studies. University of Ghent. Scandinavian Institute. Ghent 1977.
Pär Hellström
101, 1980, s. 162–163
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-359137
H. Bekker-Nielsen, H. A. Koefoed, J. de Mylius (utg.), Nordisk litteraturhistorie – en bog til Brøndsted. Odense Universitetsförlag. Odense 1978.
Pär Hellström
101, 1980, s. 164–165
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-359138
Pegas och snöbollskrig. Litteraturvetenskapliga studier tillägnade Sven Linnér. Meddelanden från Stiftelsens för Åbo Akademi forskningsinstitut, nr. 44. Åbo 1979.
Pär Hellström
101, 1980, s. 165–166
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-359139
Klaus W. Jonas, Die Thomas-Mann-Literatur. Bibliographie der Kritik. 1956–1975. Band II. Erich Schmidt Verlag. Berlin 1979.
Gunilla Bergsten
101, 1980, s. 166–167
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-359140