sls logo

Volym 104, 1983

Artiklar

Kvinnoroll och kvinnosak. En studie i Elin Wägners romankonst
Helena Forsås-Scott
104, 1983, s. 7–20
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-311373
Ellen Key och kvinnomedvetenheten
Ulf Wittrock
104, 1983, s. 21–48
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-311374
Naturalismens s.k. vetenskaplighet. Några funderingar apropå en nyutkommen avhandling
Jean-François Battail
104, 1983, s. 49–60
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-311375
Salammbô - en roman om februarirevolutionen? Några perspektiv, problem och tolkningar i nyare Flaubertforskning
Bengt Landgren
104, 1983, s. 61–68
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-311376
Roman/Human? Möderne danske romaner og romananalyser. En forskningsoversigt
Poul Houe
104, 1983, s. 69–93
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-311378

Recensioner

Björn Meidal, Från profet till folktribun. Strindberg och Strindbergsfejden 1910-12
Jan Stenkvist
104, 1983, s. 94–100
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-311379
Björn Sundberg, Sanningen, myterna och intressenas spel. En studie i Hjalmar Söderbergs författarskap från och med Hjärtats oro
Reidar Ekner
104, 1983, s. 100–103
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-311380
Lars Ljungberg, Alltför mänskligt. Om Hjalmar Söderbergs kristendomskritik
Bure Holmbäck
104, 1983, s. 104–106
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-311381
Mayre Lehtilä-Olsson, K. G. Ossiannilsson och arbetarrörelsen. En studie i en ideologisk konfrontation
Birgitta Ahlmo-Nilsson
104, 1983, s. 106–110
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-311382
Inger Selander, O hur saligt att få vandra. Motiv och symboler i den frikyrkliga sången
Esbjörn Belfrage
104, 1983, s. 110–112
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-311383
Christina Tellgren, På barnens bokmarknad. Utgivningen av barn- och ungdomslitteratur i Sverige 1966-1975
Bo Bennich-Björkman
104, 1983, s. 113–115
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-311384
Kurt Johannesson, Gotisk renässans. Johannes och Olaus Magnus som politiker och historiker
Bernt Olsson
104, 1983, s. 116–117
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-311386
The Diary of Samuel Pepys, edited by R. C. Latham and W. Matthews. Vol. X och XI. - Daniel Defoe, Pestens år. I svensk dräkt av Per-Erik Wahlund
Erik Frykman
104, 1983, s. 117–118
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-311388
Andrew Fichter, Poets Historical. Dynastic Epic in the Renaissance
Bernt Olsson
104, 1983, s. 117–117
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-311387
AnnaMari Sarajas, Studiet av folkdiktningen i Finland intill slutet av 1700-talet. - Matti Klinge, Runebergs två fosterland
Tore Wretö
104, 1983, s. 118–119
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-311389
Geijer-jubileet i Uppsala 1983. Föreläsningar hållna vid symposium 12 och 13 januari 1983
Tore Wretö
104, 1983, s. 119–121
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-311390
Evert Sprinchorn, Strindberg as Dramatist
Hans-Göran Ekman
104, 1983, s. 121–124
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-311391
Strindbergs Dramen im Lichte neuerer Methodendiskussionen, Beiträge zum IV. Internationalen Strindberg-Symposion in Zürich 1979. Hrsg, von Oskar Bandle. - Structures of Influence, A Comparative Approach to August Strindberg, Ed. by Marilyn Johns Blackwell
Richard Bark
104, 1983, s. 124–127
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-311444
Gunnar Ollén, Strindbergs dramatik. - Hans-Peter Bayerdörfer, Hans Otto Horch & Georg-Michael Schultz, Strindberg auf der deutschen Bühne. Eine exemplarische Rezeptionsgeschichte der Moderne in Dokumenten (1890 bis 1925)
Björn Sundberg
104, 1983, s. 127–130
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-311445
Jan Stenkvist, Nationalskalden. Heidenstam och politiken från och med 1909
Staffan Björck
104, 1983, s. 130–132
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-311446
På Karlfeldts vägar III
Germund Michanek
104, 1983, s. 132–133
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-311447
Sven Lagerstedt, Hjalmar Söderberg och religionen
Bure Holmbäck
104, 1983, s. 133–138
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-311448
Franz Kafka. Briefe an Milena. Erweiterte Neuausgabe. Hrsg. von Jürgen Born und Michael Müller. - Frans Kafka. Kritik und Rezeption zu seinen Lebzeiten 1912-1924. Hrsg. von Jürgen Born. - Frans Kafka. Kritik und Rezeption 1924-1938. Hrsg. von Jürgen Born
Ulf Wittrock
104, 1983, s. 138–139
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-311449
Michael Stark, Für und wider den Expressionismus. Die Entstehung der Intellektuellendebatte in der deutschen Literaturgeschichte
Ulf Wittrock
104, 1983, s. 139–141
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-311450
Georg Lukács, Briefwechsel 1902-1917. Hrsg. von Éva Karádi und Éva Fekete. - Georg Lukács. Sein Leben in Bildern, Selbstzeugnissen und Dokumenten. Zusammengestellt von Éva Fekete und Éva Karádi. - Richard Wolin, Walter Benjamin. An Aesthetic of Redemption
Ulf Wittrock
104, 1983, s. 141–144
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-311451
Louise Ekelund, Rabbe Enckell, lyriker av den svåra skolan. Studier i diktningen 1935-1946
Conny Svensson
104, 1983, s. 144–146
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-311452
Gunnar Ekelöf, Grotesker. Opublicerade och publicerade dikter. Sammanfogning på ett tema. Av Roger Fjellström. - Ingmar Stenroth, Gunnar Ekelöfs dikt Samothrake. - Ulf Thomas Moberg, Gunnar Ekelöfs non-figuration och situationspoesi. En studie i hans förankring i det europeiska 20-talets avantgarde. - Bengt Landgren, Den poetiska världen. Strukturanalytiska studier i den unge Gunnar Ekelöfs lyrik
Bernt Olsson
104, 1983, s. 146–148
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-311453
Brita Wigforss, Konstnärens hand. En symbol hos Gunnar Ekelöf
Bengt Landgren
104, 1983, s. 148–151
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-311454
Pound/Ford. The Story of a Literary Friendship. Edited by Brita Lindberg-Seyersted
Erik Frykman
104, 1983, s. 151–152
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-311455
Jürgen Haupt, Natur und Lyrik. Naturbeziehungen im 20. Jahrhundert
Ingemar Algulin
104, 1983, s. 152–153
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-311456
Thomas Bredsdorff, Tristans børn. Angående digtning om kærlighed og ægteskab i den borgerlige epoke
Jan Stenkvist
104, 1983, s. 153–154
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-311457
Richard B. Sewall, The Vision of Tragedy
Pär Hellström
104, 1983, s. 154–155
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-311458
Gustaf Fredén, Östan om solen, nordan om jorden
Vivi Edström
104, 1983, s. 155–156
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-311460
E. J. Billeskov Jansen, Verdenslitteratur
Pär Hellström
104, 1983, s. 156–157
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-311461
Lars Gustafsson, Litteraturhistorikern Schück. Vetenskapssyn och historieuppfattning i Henrik Schücks tidigare produktion
Gustaf Fredén
104, 1983, s. 157–158
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-311462
Birgitta Ahlmo-Nilsson, Sverker Göransson och Hans-Erik Johannesson (red.), Perspektiv på prosa. Göteborgsstudier i litteraturvetenskap tillägnade Peter Hallberg och Nils Åke Sjöstedt
Pär Hellström
104, 1983, s. 158–160
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-311463
Peter Hallberg, Diktens bildspråk. Teori. Metodik. Historik
Bengt Landgren
104, 1983, s. 160–163
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-311464
Mats Furberg, Verstehen och förstå. Funderingar kring ett tema hos Dilthey, Heidegger och Gadamer
Peter Hallberg
104, 1983, s. 163–168
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-311465
Kurt Johannesson, Svensk retorik från Stockholms blodbad till Almedalen
Marie-Christine Skuncke
104, 1983, s. 168–170
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-311466

Svensk litteraturhistorisk bibliografi

Svensk litteraturhistorisk bibliografi 99-100 (1980-1981)
Christina Friström
104, 1983, s. 1–54
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-317798