sls logo

Volym 107, 1986

Artiklar

Varaktigare än koppar. Om historiska, kvinnohistoriska och litteraturhistoriska tolkningar av Famillen H***
Birgitta Holm
107, 1986, s. 7–21
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-311698
Replik till Birgitta Holm
Marie-Christine Skuncke
107, 1986, s. 23–33
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-311699
Bibeln, kvinnan och romanen. En studie av Elin Wägners Åsa-Hanna
Helena Forsås-Scott
107, 1986, s. 35–57
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-311700
August Strindbergs Inferno i den nordiska kritiken
Alf Lindvåg
107, 1986, s. 59–81
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-311701
Parentation i Svenska Litteratursällskapet
Thure Stenström
107, 1986, s. 153–154
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-319256

Recensioner

Greta Schager-Engdahl, Svensk epigramdiktning. Studier i en genre
Lars O. Lundgren
107, 1986, s. 83–85
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-311702
Karin Monié, Den etablerade vetenskapsmannen. Gustaf Ljunggren - svensk litteraturhistoriker
Sven-Erik Liedman
107, 1986, s. 85–87
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-311703
Christer Westling, Idealismens estetik. Nordisk litteraturkritik vid 1800-talets mitt mot bakgrund av den tyska filosofin från Kant till Hegel
Thomas Olsson
107, 1986, s. 87–92
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-311706
Maj Sylvan, Anne Charlotte Leffler. En kvinna finner sin väg
Torbjörn Nilsson
107, 1986, s. 92–93
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-311707
Barbro Ståhle Sjönell, Strindbergs Taklagsöl - ett prosaexperiment - Dens. (ed.), August Strindberg. Taklagsöl. Syndabocken. August Strindbergs Samlade Verk. 55 - Dens., Textkritisk kommentar till August Strindbergs Samlade Verk, del 55 Taklagsöl. Syndabocken. Två berättelser
Björn Meidal
107, 1986, s. 93–99
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-311708
Kristina Wallander, Metallarbetaren och litteraturen. Det litterära stoffet i en svensk fackförbundstidning 1890-1978
Ingemar Oscarsson
107, 1986, s. 99–104
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-311709
Ernst Brunner, Till fots genom solsystemen. En studie i Edith Södergrans expressionism
Anders Olsson
107, 1986, s. 105–107
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-311710
Rigmor Schill, Evert Taubes genombrott
Anders Palm
107, 1986, s. 107–111
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-311711
Sarah G. Death, The female Perspective in the Novels of Fredrika Bremer and Elin Wägner: A Comparative Study of Some Central Themes, I—II
Helena Forsås-Scott
107, 1986, s. 111–113
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-311712
Ingrid Nettervik, Ängslans bilder. Symbol och verklighet i Per Gunnar Evanders roman Uppkomlingarna
Gunnar Eidevall
107, 1986, s. 113–116
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-311713
Anders Olsson, Ekelöfs nej
Brita Wigforss
107, 1986, s. 116–119
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-311714
Erik G. Thygesen, Gunnar Ekelöfs Open-Form Poem A Mölna Elegy. Problems of Genesis, Structure and Influence
Brita Wigforss
107, 1986, s. 119–121
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-311715
Stephan Larsen, A Writer and His Gods. A Study of the Importance of Yoruba Myths and Religious Ideas to the Writing of Wole Soyinka
Jöran Mjöberg
107, 1986, s. 121–123
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-311716
Bengt Linnér, Litteratur och undervisning. Om litteraturläsningens institutionella villkor
Kristian Wåhlin
107, 1986, s. 123–124
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-311717
Karl-Ivar Hildeman, Tillbaka till balladen. Uppsatser och essäer
Sven-Bertil Jansson
107, 1986, s. 125–126
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-311718
Sveriges Medeltida Ballader. Band 2. Legendvisor. Historiska visor. - Erikskrönikan. Redigering, inledning och kommentar: Sven-Bertil Jansson
Ulf Wittrock
107, 1986, s. 126–126
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-311719
Tore Wretö, Folkvisans upptäckare. Receptionsstudier från Montaigne och Schefferus till Herder
Sven-Bertil Jansson
107, 1986, s. 126–127
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-311720
Shakespeare, Hamlet. Edited by Harold Jenkins - Shakespeare, King Richard III. Edited by Antony Hammond
Erik Frykman
107, 1986, s. 127–129
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-311721
Erik Frykman, Shakespeare
Sven Collberg
107, 1986, s. 129–130
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-311722
Hannelore Schlaffer, Klassik und Romantik 1770-1830. Deutsche Literatur in Bildern
Ulf Wittrock
107, 1986, s. 130–131
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-311723
Esaias Tegnérs Samlade Dikter utgivna av Tegnérsamfundet, IV, Frithiofs saga, 1825. Red. av Åke K. G. Lundquist
Tore Wretö
107, 1986, s. 131–132
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-311724
Sven G. Svensson, Gunnar Wennerberg. En biografi
Ulf Wittrock
107, 1986, s. 132–133
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-311725
Gunnel Weidel Randver, Tidskriften Framåt. Kvinnors kamp för det fria ordet - Bente Nilsen Lein, Nina Karin Monsen, Janet E. Rasmussen, Anne Wickstrøm, Elisabeth Aasen, Furier er også kvinner. Aasta Hansteen 1824-1908
Ulf Wittrock
107, 1986, s. 133–134
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-311726
Michael Meyer, Strindberg. A Biography - Gunnar Brandell, Strindberg - ett författarliv. Andra delen. Borta och hemma 1883-1894 - John Eric Bellquist, Strindberg as a Modern Poet. A Critical and Comparative Study
Björn Sundberg
107, 1986, s. 134–137
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-311727
Jan Stenqvist, Proletärskalden. Exemplet Ragnar Jändel
Dag Nordmark
107, 1986, s. 137–138
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-311728
Jan Knopf, Brecht-Handbuch. Lyrik, Prosa, Schriften. - Verfremdung in der Literatur. Hrsg, von Hermann Helders
Ulf Wittrock
107, 1986, s. 138–139
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-311729
Karin Petherick, Springa sitt eget lopp. En studie i Per Gunnar Evanders författarskap
Pär Hellström
107, 1986, s. 139–141
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-311730
Karl Erik Rosengren, The Climate of Literature. Sweden’s Literary Frame of Reference, 1953-1976
Per Rydén
107, 1986, s. 141–141
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-311731
Atle Kittang, Per Meldahl, Hans H. Skei, Om litteraturhistorieskriving. Perspektiv på litteraturhistoriografiens vilkår of utvikling i europeisk og norsk samanheng
Karin Monié
107, 1986, s. 142–143
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-311732
Clas Zilliacus, Henrik Knif, Opinionens tryck. En studie över pressens bildningsskede i Finland
Eric Johannesson
107, 1986, s. 143–144
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-311733
DDR-Literatur im Tauwetter. Wandel - Wunsch - Wirklichkeit. — Dokumente zur Kunst-, Literatur- und Kulturpolitik der SED 1975-1980. — Die SED und das kulturelle Erbe. Orientierungen, Errungenschaften, Probleme. — Literatur der DDR in den Siebziger Jahren. — Sonja Hilzinger, ’Als ganzer Mensch zu leben ...’ Emanzipatorische Tendenzen in der neueren Frauen-Literatur der DDR. — Sonja Hilzinger, Christa Wolf
Ulf Wittrock
107, 1986, s. 144–147
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-311734
Hans-Peter Naumann, Magnus von Platen, Stefan Sonderegger (utg.), Festschrift für Oskar Bandle. Zum 60. Geburtstag am 11. Januar 1986
Pär Hellström
107, 1986, s. 147–148
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-311735
Wolfgang Butt, Bernhard Glienke, Der nahe Norden. Otto Oberholzer zum 65. Geburtstag. Eine Festschrift
Ulf Wittrock
107, 1986, s. 148–149
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-311736
Att välja sin samtid. Essäer om levande svensk litteratur från Birgitta till Karlfeldt sammanställda av Bengt Landgren
Ingemar Algulin
107, 1986, s. 149–150
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-311737
Hans-Olof Johansson, Lars Pettersson, En Bok För Alla från förlag till läsare. Rapport från 1985 års utvärdering
Johan Svedjedal
107, 1986, s. 150–152
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-311738

Svensk litteraturhistorisk bibliografi

Svensk litteraturhistorisk bibliografi 103 (1984)
Christina Friström
107, 1986, s. 1–47
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-319255