sls logo

Volym 108, 1987

Artiklar

»trat in das trostlos offene Tor». Die Sonette an Orpheus 1, XXV
Bengt Landgren
108, 1987, s. 7–19
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-272470
»Das neue Weib». Kring sekelskiftets kvinnobild
Ulf Wittrock
108, 1987, s. 21–38
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-272471
Känslan som figurer och bilder - en studie av Hjalmar Söderbergs författarskap till och med Doktor Glas
Göran Leth
108, 1987, s. 39–53
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-272472
Quevedo och tiden
Anders Cullhed
108, 1987, s. 55–67
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-272473
Ballad på avvägar
Karl-Ivar Hildeman
108, 1987, s. 69–75
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-272474
Suckarnas mystär och Essay on Man
Sigvard Lindqvist
108, 1987, s. 77–78
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-272475

Recensioner

Tommy Danielsson, Om den isländska släktsagans uppbyggnad. (Skr. utg. av Litteraturvetenskapliga institutionen vid Uppsala Universitet: nr 22. Sthlm 1986.)
Bjarne Fidjestøl
108, 1987, s. 79–83
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-272476
Michael Srigley, Images of Regeneration. A Study of Shakespeare's The Tempest and Its Cultural Background. (Studia Anglistica Upsaliensia 58.) Uppsala 1985
Birgitta Holm
108, 1987, s. 83–85
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-272518
Sven Thorén, I Zions Tempel. Carl Michael Bellmans andliga diktning. Gbg 1986. (Skrifter utgivna av Litteraturvetenskapliga institutionen vid Göteborgs universitet 16.)
Stina Hansson
108, 1987, s. 85–88
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-272519
Christina Svensson, Anders Lidbeck och 1700-talets estetik. (Litteratur, teater, film 1, Nya serien.) Lund University Press, Lund 1987
Lars Gustafsson
108, 1987, s. 88–94
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-272520
Johan Svedjedal, Almqvist - berättaren på bokmarknaden. Berättartekniska och litteratursociologiska studier i C. J. L. Almqvists prosafiktion kring 1840. (Skr. utg. av Avdelningen för litteratursociologi vid Litteraturvetenskapliga institutionen i Uppsala, nr. 21.) Uppsala 1987
Bertil Romberg
108, 1987, s. 94–99
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-275471
Ulf Malm, Meter, rytm och ljudgestaltning i bunden vers. Exemplet Karlfeldt. (Skr. utg. av Litteraturvetenskapliga institutionen vid Uppsala universitet 21.) 1985
Anita Boström Kruckenberg
108, 1987, s. 99–104
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-275472
Thomas Pantléon, Volkstümliche Tendenzen in der schwedischen Literatur 1880-1900. Beiträge zur Skandinavistik. Band 1. Verlag Peter Lang. Frankfurt am Main 1984
Ulf Wittrock
108, 1987, s. 104–105
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-275473
Brigitte Mral, Frühe schwedische Arbeiterdichtung. Poetische Beiträge in sozialdemokratischen Zeitungen 1882-1900. (Skr. utg. av Avdelningen för Litteratursociologi vid Litteraturvetenskapliga institutionen i Uppsala, nr 18.) Uppsala 1985
Dag Nordmark
108, 1987, s. 105–107
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-275501
Eva Haettner Olafsson, Fridas visor och folkets visor. Om parodi hos Birger Sjöberg. Svenskt visarkivs handlingar 3. Lund 1985
Anders Palm
108, 1987, s. 108–113
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-275503
Åsa Risberg, Diktarnas krig. De svenska författarna och spanska inbördeskriget. Almqvist & Wiksell International. Sthlm 1986
Anders Cullhed
108, 1987, s. 113–116
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-275504
Kerstin Laitinen, Begärets irrvägar. Existentiell tematik i Stig Dagermans texter. (Acta Universitatis Umensis. Umeå Studies in the Humanities 76.) Umeå 1986
Erland Lagerroth
108, 1987, s. 116–118
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-275505
Henrik Jansson, Per Olov Enquist och det inställda upproret. Ett författarskap i relation till svensk debatt 1961-1986. Åbo Akademis förlag 1987
Hans-Göran Ekman
108, 1987, s. 118–121
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-275506
Staffan Thorson, Invandraren i barnboken. En motivstudie i svensk barn- och ungdomslitteratur 1945-1980. Gbg 1985
Kristian Wåhlin
108, 1987, s. 121–122
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-275998
Silvio Vietta, Literarische Phantasie: Theorie und Geschichte. Barock und Aufklärung. Metzler, Stuttgart 1986
Bernt Olsson
108, 1987, s. 123–125
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-277221
Torkel Stålmarck, Tankebyggare 1753-1762. Miljö- och genrestudier. (Stockholm Studies in History of Literature 29.) Sthlm 1986
Bernt Olsson
108, 1987, s. 123–123
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-275999
Lars Gustafsson, Estetik i förvandling. Estetik och litteraturhistoria i Uppsala från P. D. A. Atterbom till B. E. Malmström. (Acta universitatis upsaliensis. Historia litterarum 16.) Almqvist & Wiksell International. Uppsala 1986
Karin Monié
108, 1987, s. 125–127
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-276003
Heinrich Heine. Werk und Wirkung in Dänemark. Vorträge des Kolloquiums am 2. und 3. Oktober 1983. (Kopenhagener Kolloquien zur deutschen Literatur. 10 = Text & Kontext. Sonderreihe. 19.) Kopenhagen & München 1985
Tore Hagström
108, 1987, s. 127–129
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-276005
Thomas Carlyle 1981. Papers Given at the International Thomas Carlyle Centenary Symposium. Edited by Horst W. Drescher. Verlag Peter Lang. Frankfurt am Main 1983
Erik Frykman
108, 1987, s. 129–130
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-276019
Gerhard Höhn, Heine-Handbuch. Zeit, Person, Werk. J. B. Metzler 1987
Ulf Wittrock
108, 1987, s. 129–129
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-276017
Gillian Beer, Darwin’s Plots: Evolutionary Narrative in Darwin, George Eliot and Nineteenth-Century Fiction. Routledge & Kegan Paul, London 1983
Helena Forsås-Scott
108, 1987, s. 130–132
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-276022
Gillian Beer, George Eliot. Key Women Writers. Harvester Press. Brighton 1986. - Julia Swindells, Victorian Writing and Working Women: The Other Side of Silence. Polity Press. Cambridge 1985
Helena Forsås-Scott
108, 1987, s. 132–133
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-276236
Fredrika Bremer ute och hemma. Red. av Birgitta Holm. Acta Universitatis Upsaliensis. Uppsala Women’s Studies. Almqvist & Wiksell International 1987. - Lars Wendelius, Fredrika Bremers Amerikabild. En studie i Hemmen i den Nya Verlden. Skr. utg. av Svenska Litteratursällskapet 39. Almqvist & Wiksell International 1985
Ulf Wittrock
108, 1987, s. 133–134
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-276237
Bjørnstjerne Bjørnsons Briefwechsel mit Deutschen. Hrsg, von Aldo Keel. I. Teil: 1859-1898. II. Teil. 1899-1909. Beiträge zur nordischen Philologie 16-17. Helbing & Lichtenhahn Verlag 1986-87. - Aldo Keel (Hrsg.), Bjørnson in Deutschland. Ein Materialenbuch. - Helga Abret/Aldo Keel, Die Majestätsbeleidigungsaffäre des »Simplicissimus» - Verlegers Albert Langen. Texte und Untersuchungen zur Germanistik und Skandinavistik 12, 14. Verlag Peter Lang 1985
Ulf Wittrock
108, 1987, s. 134–135
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-276238
Niels Kofoed, Henrik Pontoppidan. Anarkismen og demokratiets tragedie. C. A. Reitzels Forlag. København 1986
Thure Stenström
108, 1987, s. 135–136
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-276240
Walter Müller-Seidel, Die Deportation des Menschen. Kafkas Erzählung In der Strafkolonie im europäischen Kontext. J. B. Metzler 1986
Ulf Wittrock
108, 1987, s. 136–137
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-276241
Bärbel Schrader/Jürgen Schebera, Kunst-Metropole Berlin 1918-1933. Aufbau Verlag Berlin und Weimar 1987. - Weimarer Republik. Manifeste und Dokumente zur deutschen Literatur 1918-1933. Hrsg, von Anton Kaes. J. B. Metzler 1983
Ulf Wittrock
108, 1987, s. 137–138
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-276243
Örjan Lindberger, Norrbottningen som blev europé. Eyvind Johnsons liv och författarskap till och med Romanen om Olof. Bonniers. Sthlm 1986. - Torsten Pettersson, Att söka sanningen: En grundprincip i Eyvind Johnsons författarskap. (Meddelanden från Stiftelsens för Åbo Akademi forskningsinstitut nr 114.) Åbo 1986
Pär Hellström
108, 1987, s. 138–140
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-276244
Gösta Werner, De grymma skuggorna. En studie i Stig Dagermans författarskap och dess relationer till filmen som medium. Norstedts. Sthlm 1986
Hans Sandberg
108, 1987, s. 140–141
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-276245
Anders Palm, Möten mellan konstarter. Studier av dikt, dans, musik, bild, drama och film. Norstedts. Sthlm 1985
Kristina Hallind
108, 1987, s. 141–143
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-276246
Excelsior! Albert Bonniers Förlag 150 år. En jubileumskavalkad i brev valda och kommenterade av Daniel Hjorth under medverkan av Håkan Attius. Bonniers 1987
Ulf Wittrock
108, 1987, s. 143–143
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-276250
Litteraturens historia 1-4. Redaktör: Hans Hertel. Norstedt. Sthlm 1986-1987
Carl Fehrman
108, 1987, s. 143–145
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-276247
Den svenska litteraturen. 1. Från forntid till frihetstid. Redaktion Lars Lönnroth Sven Delblanc. Bonniers 1987
Ulf Wittrock
108, 1987, s. 145–146
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-277217
Erland Lagerroth, Mot en ny vetenskap. Studentlitteratur, Lund 1986
Thomas Olsson
108, 1987, s. 146–148
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-277218
Från dagdrivare till feminister. Studier i finlandssvensk 1900-talslitteratur. Redigerade av Sven Linnér. (Skrifter utgivna av Svenska Litteratursällskapet i Finland. Nr 537.) Helsingfors 1986
Carl Axel Westholm
108, 1987, s. 148–149
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-277219
LÄSKONST SKRIVKONST DIKTKONST. Aderton betraktelser över dikt och diktande jämte en bibliografi över Thure Stenströms skrifter. Red. av Pär Hellström och Tore Wretö. Askelin & Hägglund 1987
Karin Petherick
108, 1987, s. 149–151
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-277220