sls logo

Volym 110, 1989

Artiklar

Pro et contra och consultatio i 1600-talets svenska riksråd (1626-1658)
Leif Åslund
110, 1989, s. 7–25
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-268935
Det estetiskt meningsfulla författarlivet - en litteraturvetenskaplig tankefigur
Thomas Olsson
110, 1989, s. 27–37
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-268943
Insikter och myter. Om receptionen av ett Söderbergporträtt
Bure Holmbäck
110, 1989, s. 39–62
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-268945
Om språkuppfattningen i Tomas Tranströmers Östersjöar
Torsten Rönnerstrand
110, 1989, s. 63–76
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-268947
Skuldbördans plåga. Sven Delblancs Moria land
Karin Petherick
110, 1989, s. 77–84
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-268948
»Henriette, med ett villkor blir jag alltid din -» Om Almqvists brevroman 'Araminta May'
Margareta Wirmark
110, 1989, s. 85–90
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-268949
Skönheterna i skattkammaren. P. A. Wallmarks svenska antologi och den klassiska retoriken
Stina Hansson
110, 1989, s. 91–95
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-268951
Landshövding Wilhelm Stråles promemoria om C. J. L. Almqvist. Till diskussionen om den Almqvistska gåtan
Gunnar Wikmark
110, 1989, s. 96–102
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-268994

Recensioner

Jan Drees, Die soziale Funktion der Gelegenheitsdichtung. Studien zur deutschsprachigen Gelegenheitsdichtung in Stockholm zwischen 1613 und 1719. Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien, Almqvist & Wiksell. Sthlm 1986
Bernt Olsson
110, 1989, s. 103–104
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-268995
Carina Burman, Vältalaren Johan Henric Kellgren. (Skrifter utgivna av Avdelningen för litteratursociologi vid Litteraturvetenskapliga institutionen i Uppsala, 23.) Uppsala 1988
Stina Hansson
110, 1989, s. 104–113
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-268996
Ulla Nordin Lönner, C. J. L. Almqvists Målaren - en strukturanalys. (Skrifter utgivna av Litteraturvetenskapliga institutionen vid Uppsala universitet, 23.) Sthlm 1987
Pär Hellström
110, 1989, s. 113–119
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-268997
Ola Kindstedt, Strindbergs Kristina: Historiegestaltning och kärleksstrategier. Studier i dramats skapelseprocess. Almqvist & Wiksell International. Sthlm 1988
Barbro Ståhle Sjönell
110, 1989, s. 119–124
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-268998
Sigurd Rothstein, Der Traum von der Gemeinschaft Kontinuität und Innovation in Ernst Tollers Dramen. (Europäische Hochschulschriften, Reihe I, Bd. 1017.) Peter Lang 1987
Jan E. Olsson
110, 1989, s. 124–129
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-268999
Roger Holmström, Karakteristik och värdering. Studier i finlandssvensk litteraturkritik 1916-1929. Åbo Akademi 1988.
Per Rydén
110, 1989, s. 129–130
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-269000
Claes-Göran Holmberg, Upprorets tradition. Den unglitterära tidskriften i Sverige. (Samhällsvetenskapligt bibliotek.) Symposion Bokförlag. Stockholm/Lund 1987
Clas Zilliacus
110, 1989, s. 130–132
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-269001
Sten Brandorf, Från den förbergade människan till den upplösta. En linje i Sivar Arnérs författarskap fram till 1973. Studentlitteratur. Lund 1989
Kerstin Laitinen
110, 1989, s. 132–136
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-269002
Maria Nikolajeva, The magic Code. The use of magical patterns in fantasy for children. (Skrifter utgivna av Svenska barnboksinstitutet, 31.) Almqvist & Wiksell International. Sthlm 1988
Lena Kåreland
110, 1989, s. 136–139
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-269003
Franz Luttenberger, Freud i Sverige. Psykoanalysens mottagande i svensk medicin och idédebatt. Carlssons Bokförlag 1989
Ulf Wittrock
110, 1989, s. 139–141
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-269004
John Evert Härd, Nibelungeneposets moderna historia. Mottagande och värderingar från tysk romantik till nutid. Carlssons 1989. - Andreas Heusler an Wilhelm Ranisch. Briefe aus den Jahren 1890-1940. (Beiträge zur nordischen Philologie 18.) In Zusammenarbeit mit Oskar Bandle hrsg. von Klaus Düwel und Heinrich Beck. Basel und Frankfurt am Main 1989
Ulf Wittrock
110, 1989, s. 143–145
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-269006
Stina Hansson, Svensk brevskrivning. Teori och tilllämpning. (Skrifter utgivna av Litteraturvetenskapliga institutionen vid Göteborgs universitet 18.) Göteborg 1988
Torkel Stålmarck
110, 1989, s. 145–146
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-269007
Klient och patron. Befordringsvägar och ståndscirkulation i det gamla Sverige. Utg. Magnus von Platen. Natur och Kultur 1988
Lars Burman
110, 1989, s. 146–148
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-269218
Magnus von Platen, Yrkesskalder - fanns dom? Om tillfällespoeternas försörjningsfråga. Del 1. Privattryck 1985
Lars Burman
110, 1989, s. 148–149
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-269219
Naturalismus. Manifeste und Dokumente zur deutschen Literatur 1880-1900. Hrsg. v. Manfred Brauneck und Christine Müller. J. B. Metzler 1987. - Walter Fähnders, Anarchismus und Literatur. Ein vergessenes Kapitel deutscher Literaturgeschichte zwischen 1890 und 1910. Metzler Studienausgabe 1987
Ulf Wittrock
110, 1989, s. 149–151
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-269220
Conny Svensson, Åttitalet och konstnärsromanen. Doxa. Lund. 1985
Bure Holmbäck
110, 1989, s. 151–155
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-269221
Egil Törnqvist och Barry Jacobs, Strindberg's Miss Julie. A play and its transpositions. Norvik Press. Norwich 1988. - Göran Stockenström (red.), Strindberg’s Dramaturgy. University of Minnesota Press. Almqvist & Wiksell International. (Tryckt i Minneapolis) Sthlm 1988
Hans-Göran Ekman
110, 1989, s. 155–158
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-269222
Margareta Wirmark, Den kluvna scenen. Kvinnor i Strindbergs dramatik. Gidlunds. Sthlm 1988
Helena Forsås-Scott
110, 1989, s. 158–160
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-269223
Margaretha Fahlgren, Det underordnade jaget. En studie om kvinnliga självbiografier. Bokförlaget Jungfrun. Tullinge 1987
Helena Forsås-Scott
110, 1989, s. 160–162
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-269224
Exemplet Kristianstad
Staffan Björck
110, 1989, s. 162–163
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-269225
Hiltrud Gnüg, Kult der Kälte. Der klassische Dandy im Spiegel der Weltliteratur. Metzler 1988. - Hiltrud Gnüg und Renate Möhrmann, Frauen Literatur Geschichte. Schreibende Frauen von Mittelalter bis zur Gegenwart. Metzler 1985
Ulf Wittrock
110, 1989, s. 163–165
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-269353
Terry Lovell, Consuming Fiction. (Questions For Feminism.) Verso. London & New York 1987
Johan Svedjedal
110, 1989, s. 165–167
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-269355
Litteraturens historia. 5. 1830-1914. Redaktör: Hans Hertel. Norstedts 1988
Carl Fehrman
110, 1989, s. 167–168
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-269356
Bernt Olsson och Ingemar Algulin, Litteraturens historia i Sverige. Norstedts 1987
Carl Fehrman
110, 1989, s. 168–169
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-269358
René Wellek, A History of Modern Criticism 1750-1950, vol. 5 (English Criticism 1900-1950) och vol. 6 (American Criticism 1900-1950), Yale University Press 1986
Inge Jonsson
110, 1989, s. 170–172
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-269359