sls logo

Volym 111, 1990

Artiklar

Peter Weiss - brevskrivaren
Sture Packalén
111, 1990, s. 5–31
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-262123
Vägar in i ett landskap. En tematisk läsning av Kjell Espmarks senare poesi
Peter Krameus
111, 1990, s. 33–44
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-262124
Trubadurlyrikens skrattspegel. Några exempel på det obscena elementet i medeltida occitansk trubadurlyrik
Ulf Malm
111, 1990, s. 45–59
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-262126
Litteraturhistoriens predikament speglat i nyare nordiska handböcker. I
Pär Hellström
111, 1990, s. 61–87
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-262128

Recensioner

Burman, Lars, Den svenska stormaktstidens sonett. Uppsala 1990. (Skrifter utgivna av Litteraturvetenskapliga institutionen vid Uppsala universitet, 25
Stina Hansson
111, 1990, s. 89–96
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-262129
Gunnar Sahlin, Författarrollens förändring och det litterära systemet 1770-1795. (Litteraturvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet.) Sthlm 1989
Torkel Stålmarck
111, 1990, s. 96–97
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-262130
Anita Ankarcrona, Bud på böcker. Bokauktioner i Stockholm 1782-1801. Traditionen - böckerna - publiken. Stockholm 1989
Johan Svedjedal
111, 1990, s. 97–104
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-262131
Birgitta Svanberg, Sanningen om kvinnorna. En läsning av Agnes von Krusenstjernas romanserie Fröknarna von Pahlen. Gidlunds. Sthlm 1989
Ingeborg Nordin Hennel
111, 1990, s. 104–108
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-262132
Eva Vikström, Sverigespel. Kent Anderssons och Bengt Bratts dramatik 1967-71 mot bakgrund av samhälls- och teaterdebatten. Acta Universitatis Umensis. Umeå Studies in the Humanities 88. Umeå 1989
Birgitta Jansson
111, 1990, s. 108–110
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-262182
Bengt-Göran Martinsson, Tradition och betydelse. Om selektion, legitimering och reproduktion av litterär betydelse i gymnasiets litteraturundervisning 1865-1968. Linköping Studies in Arts and Science. 35. Linköping 1989
Sven-Gustaf Edqvist
111, 1990, s. 110–114
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-262184
Frank-Michael Kirsch, Werkindividualität und Literaturverhältnisse. Entwicklungstendenzen der schwedischen Literatur 1957-1987. Dissertation, Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald, 1989 (stencil)
Sverker Göransson
111, 1990, s. 114–114
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-262185
Johan Gabriel Werving SAMLADE DIKTER. Utgivna av Bernt Olsson och Barbro Nilsson. Svenska författare. Ny serie. Svenska Vitterhetssamfundet. Sthlm 1989. - Torkel Stålmarck, Vår ungdom är en junidag. Samuel Oluf Tilas. En rokokopoet och hans omvärld. Hammarström & Åberg 1990
Ulf Wittrock
111, 1990, s. 115–116
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-262187
Gunnar Brandell, Strindberg - ett författarliv. Fjärde delen. Hemkomsten - det nya dramat 1898-1912. Alba. Sthlm 1989
Richard Bark
111, 1990, s. 116–118
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-262189
Tore Wretö, Ydrekungen. En bok om Leonhard Fredrik Rääf. Gidlunds bokförlag 1990
Carl Fehrman
111, 1990, s. 116–116
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-262188
Margareta Wirmark, Kampen med döden. En studie över Strindbergs Dödsdansen. (Skrifter utgivna av svenska litteratursällskapet 41.) Uppsala 1989
Hans Lindström
111, 1990, s. 118–120
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-262190
Henrik Wivel, Snödrottningen. En bok om Selma Lagerlöf och kärleken. Bonniers 1990
Ulla-Britta Lagerroth
111, 1990, s. 120–122
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-262191
Bernt Olsson och Ingemar Algulin, Litteraturens historia i världen. Norstedts 1990
Ulf Wittrock
111, 1990, s. 122–124
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-262192
Schwedische Literatur in deutscher Übersetzung 1830-1980. Eine Bibliographie bearbeitet von Regina Quandt hrsg. von Fritz Paul und Heinz-Georg Halbe. I-VII. Vandenhoeck & Ruprecht in Göttingen 1987-1988
Ulf Wittrock
111, 1990, s. 124–125
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-262193
Forskning och vitterhet I-III. Svenska Litteratursällskapet i Finland 1885-1985. Helsingfors 1985-89
Ulf Wittrock
111, 1990, s. 125–127
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-262194
Gunnar Tideström i forskarsamhället
Staffan Björck
111, 1990, s. 127–129
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-262208