sls logo

Volym 112, 1991

Artiklar

Ohelgade medel eller Den nya skapelsens bankrutt i Sven Delblancs Homunculus
Karin Petherick
112, 1991, s. 5–12
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-261921
Bönderna av W. S. Reymont och Raskens av Vilhelm Moberg - ett gemensamt tema och dess variationer
Malgorzata Anna Packalén
112, 1991, s. 13–24
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-19527
Vincent van Gogh i svensk modernistisk dikt - Analyser av sex dikter från Elmer Diktonius till Östen Sjöstrand med fokus på litterär bildtransformation
Håkan Möller
112, 1991, s. 25–72
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-79362
Retorik och litteratur
Mats Edvardsson, Stina Hansson & Isabell Pettersson
112, 1991, s. 73–80
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-261924
Några nytillkomna Ekelundbrev
Nils Gösta Valdén
112, 1991, s. 81–86
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-262032

Recensioner

Anders Öhman, Äventyrets tid. Den sociala äventyrsromanen i Sverige 1841-1859. Acta Universitatis Umensis 93. Umeå 1990
Anker Gemzøe
112, 1991, s. 87–90
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-262033
Claes Ahlund, Den skandinaviska universitetsromanen 1877-1890. Skrifter utgivna av Litteraturvetenskapliga institutionen vid Uppsala universitet. 26. Uppsala 1990
Bertil Nolin
112, 1991, s. 90–92
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-262034
Margareta Dubois, Algot Ruhe - kulturförmedlare och europeisk visionär. (Litteratur Teater Film, Nya Serien 5.) Lund University Press 1989
Sigbrit Swahn
112, 1991, s. 92–94
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-262036
Sigge Bock, Lowly who prevail. Vistas to the work of Hjalmar Bergman. Avh. för teol. doktorsexamen, Uppsala 1991 (tr. 1990)
Örjan Lindberger
112, 1991, s. 94–101
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-262037
Per-Olof Mattsson, Amor Fati - Rudolf Värnlund som prosaförfattare. Akademitryck AB. Sthlm 1989
Tomas Forser
112, 1991, s. 101–106
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-262052
Bo G. Jansson, Självironi, självbespegling och självreflexion: den metafiktiva tendensen i Eyvind Johnsons diktning. (Skrifter utgivna av Litteraturvetenskapliga institutionen vid Uppsala universitet 27.) Uppsala 1990
Torsten Pettersson
112, 1991, s. 106–108
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-78783
Lars Ahlbom, Frihetens tragedi. Livssyn, estetik och hjälteroller i Sven Delblancs författarskap. Bonniers 1989
Beata Agrell
112, 1991, s. 108–118
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-262053
Lena Kjersén-Edman, I ungdomsrevoltens tid. Svensk ungdomsroman åren kring 1968. Acta Universitatis Umensis 1990
Lena Kåreland
112, 1991, s. 119–120
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-262054
Lisbeth Larsson, En annan historia. Om kvinnors läsning och svensk veckopress. Symposion, Stockholm/Stehag 1989
Birgitta Holm
112, 1991, s. 120–123
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-262056
Stina Hansson, Ett språk för själen. Litterära former i den svenska andaktslitteraturen 1650-1720. (Skrifter utg. av Litteraturvetenskapliga institutionen vid Göteborgs universitet 20.) Göteborg 1991
Bernt Olsson
112, 1991, s. 125–126
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-262057
Ur Bellmans värld. En uppsatssamling utgiven av Bellmanssällskapet. Carlsson Bokförlag 1991
Ulf Wittrock
112, 1991, s. 126–127
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-262058
Stellan Arvidson, Passionernas diktare. Thorild I. Carlsson Bokförlag. Sthlm 1989
Torkel Stålmarck
112, 1991, s. 127–128
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-262059
C. J. L. Almqvist, Journalistik. Band I: 1839-1845. Band II: 1846-1851. Urval, inledning och kommentarer av Bertil Romberg, Gidlunds, Hedemora 1989
Anders Öhman
112, 1991, s. 129–130
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-262060
Hans Lindström, Strindberg och böckerna II. (Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet 42.) Uppsala 1990
Hans-Göran Ekman
112, 1991, s. 130–131
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-262061
Hans-Göran Ekman, Klädernas Magi. En Strindbergsstudie. Gidlunds. Sthlm 1991
Richard Bark
112, 1991, s. 131–132
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-262062
Wilhelm Friese, Neuere skandinavische Literatur. Erster Bericht: 1960-1975. Bern, Frankfurt/M., New York 1986. (Jahrbuch für Internationale Germanistik. Reihe C: Forschungsberichte. Bd. 3.) - Margherita Giardano Lokrantz, Selma Lagerlöf ur italienskt perspektiv. Lagerlöfstudier 1990. - Lutz Rühling, Die Abwehr des ennui. Modernität und Moderne im lyrischen Werk Gustaf Frödings. Vandenhoeck & Ruprecht 1990. - Ingvald Rosenblad, Samtida kritik i svensk press av Gustaf Frödings diktsamlingar 1891-1898. (Gustaf Fröding-sällskapet XXIII.) 1991. - Marcus Galdia, Begründungsprobleme der Södergran-Philologie. Peter Lang 1989. - Inge Suchsland, »At elske og at kunne» Weiblichkeit und symbolische Ordnung in der Lyrik von Edith Södergran. Peter Lang 1990. - Edith Södergran, Dikter och aforismer. Redigerade av Holger Lillqvist. (Svenska litteratursällskapet i Finland.) Helsingfors 1990
Ulf Wittrock
112, 1991, s. 132–137
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-262063
Birgit Marschall, Reisen und Regier en. Die Nordlandfahrten Kaiser Wilhelms II. Ernst Kabel Verlag, Hamburg 1991
Ulf Wittrock
112, 1991, s. 137–138
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-262111
Levande möte. Vilhelm Ekelunds Emersontolkningar med inledning och kommentar av Claes Schaar. Ellerströms förlag 1990
Eva-Britta Ståhl
112, 1991, s. 138–139
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-262113
Örjan Lindberger, Människan i tiden. Eyvind Johnsons liv och författarskap 1938-1976. Bonniers. Sthlm 1990
Per Hellström
112, 1991, s. 139–141
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-262114
Ulf Boethius, När Nick Carter drevs på flykten. Kampen mot »smutslitteraturen» i Sverige 1908-1909, Gidlunds 1989
Anders Öhman
112, 1991, s. 141–143
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-262115
Staffan Bergsten, Den trösterika gåtan. Tio essäer om Tomas Tranströmers lyrik. FIB:s lyrikklubbs årsbok 1989
Torsten Rönnerstrand
112, 1991, s. 143–147
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-262117
Staffan Bergsten, Litteraturhistoriens grundbegrepp. Studentlitteratur, Lund 1990
Ulf Wittrock
112, 1991, s. 147–148
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-262118
Jørgen Fafner, Digt og form. Klassisk og moderne verslære. Dansk verskunst. Bind I. C. A. Reitzels Forlag, Köpenhamn 1989
Kristian Wåhlin
112, 1991, s. 148–150
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-262119
Gunnar Ekelöf, Skrifter. Bonniers 1991
Ulf Wittrock
112, 1991, s. 150–150
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-262121