sls logo

Volym 113, 1992

Artiklar

Erotik som plåga och förlösning. En studie i Gabriel García Márques roman El amor en los tiempos del colera (Kärlek i kolerans tid)
Ulf Malm
113, 1992, s. 5–17
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-261489
Dikt och diktatur. Om Irmtraud Morgner och DDR. Spegling av ett paradigmskifte
Synnöve Clason
113, 1992, s. 18–26
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-261490
"Som om det under varje år låg en skugga." Peter Weiss - författare mellan två språk
Sture Packalén
113, 1992, s. 27–33
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-261491
Att intervjua
Magnus von Platen
113, 1992, s. 34–38
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-261492
Agon med dubbelt anlete - Några reflexioner kring Vilhelm Ekelunds uppbrott från den symbolistiska verslyriken, föranledda av Lars Nylanders Prosadikt och modernitet
Eva-Britta Ståhl
113, 1992, s. 39–63
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-261493
"Fictions" and "Factions". Några funderingar kring förhållandet mellan skönlitteratur och sakprosa med anledning av två böcker av Anders Pettersson och Lars-Åke Skalin
Bo G Jansson
113, 1992, s. 64–76
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-261562
Knutsmässo marknad eller karneval? Några synpunkter på Per Wallroths Eländets triumfator
Kerstin Dahlbäck
113, 1992, s. 77–95
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-261563
Samuel Columbus anekdotsamling Mål-Roo eller Roo-Mål och retorisk praxis
Mats Edvardsson
113, 1992, s. 96–101
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-261564
Der Briefnachlass des Zeichners Ragnvald Blix
Lotte Kurras
113, 1992, s. 102–106
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-261565

Recensioner

Eva Borgström, Om jag får be om ölost? Kring kvinnliga författares kvinnobilder i svensk romantik. Göteborgs Universitet 1991
Margaretha Fahlgren
113, 1992, s. 107–109
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-261566
Eva Heggestad, Fången och fri. 1880-talets svenska kvinnliga författare om hemmet, yrkeslivet och konstnärskapet. (Avdelningen för litteratursociologi vid Litteraturvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet), Uppsala 1991
Conny Svensson
113, 1992, s. 109–115
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-261567
Yvonne Leffler, I skräckens lustgård. Skräckromantik i svenska 1800-talsromaner. (Skrifter utgivna av Litteraturvetenskapliga institutionen vid Göteborgs universitet, 21) Göteborg 1991
Johan Svedjedal
113, 1992, s. 115–122
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-261568
Eva Nordlinder, Sekelskiftets svenska konstsaga och sagodiktaren Helena Nyblom. (Skrifter utgivna av Svenska barnboksinstitutet nr 41) Bonniers Juniorförlag, Stockholm 1991
Boel Westin
113, 1992, s. 122–128
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-261569
Jerker Engblom, Martin Kochs roman Guds vackra värld. Sober Förlag i samarbete med Martin Koch-sällskapet. Hedemora 1991
Ingemar Algulin
113, 1992, s. 128–131
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-261570
Anna Williams, Skribent i Svensk-Amerika. Jakob Bonggren, poet och journalist. (Skrifter utgivna av Avdelningen för litteratursociologi vid Litteraturvetenskapliga institutionen i Uppsala 26) Uppsala 1991
Lars Wendelius
113, 1992, s. 131–136
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-261571
Johan Hedberg, Eros skapar världen ny. Apokalyps och pånyttfödelse i Edith Södergrans lyrik. Daidalos 1991
Eva Lilja
113, 1992, s. 136–139
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-261572
Jenny Westerström, Barfotapoeten Nils Ferlin. Bonniers. Sthlm 1990
Anders Palm
113, 1992, s. 139–145
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-261573
Johan Lundberg, Den andra enkelheten. Studier i Harry Martinsons lyrik 1935-1945. Harry Martinson-Sällskapets skriftserie nr 2. Vekerum förlag 1992
Erland Lagerroth
113, 1992, s. 145–151
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-261574
Maria Schottenius, Den kvinnliga hemligheten: En studie i Kerstin Ekmans berättarkonst. Bonniers, Stockholm 1992
Lars-Åke Skalin
113, 1992, s. 152–160
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-261575
Johan Werkmäster, Pär Rådström. Ett författarliv. Wahlström & Widstrand 1990
Dag Hedman
113, 1992, s. 160–163
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-261576
Sture Linnér, Lans och båge. Aischylos' Perserna. Norstedts. Sthlm 1992
Björn Sundberg
113, 1992, s. 164–164
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-261577
Gunnar Hillbom, Kring källorna till Fredmans epistlar. Filologiskt arkiv 36. Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien. Almqvist & Wiksell International 1991
Ulf Wittrock
113, 1992, s. 164–165
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-261578
Sven G. Hansson, Satir och kvinnokamp i Hedvig Charlotta Nordenflychts diktning. Några konflikter, motståndare och anhängare. Carlssons bokförlag 1991
Bernt Olsson
113, 1992, s. 165–166
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-261652
Gustaf III. Mannen bakom myten. Ett självporträtt i brevform presenterat av Gunnar von Proschwitz. Wiken 1992. - Gustave III par ses lettres. Édition par Gunnar von Proschwitz. Norstedts 1986
Ulf Wittrock
113, 1992, s. 166–168
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-261653
Skrifter av P.D.A. Atterbom. I Rimmarbandet. En satirisk pjäs med inledning och kommentarer utgiven av Louise Vinge. Svenska författare utgivna av Svenska Vitterhetssamfundet XXIV. Sthlm 1992
Ulf Wittrock
113, 1992, s. 168–169
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-261655
David Constantine, Hölderlin. Clarendon Press. Oxford 1988
Sture Packalén
113, 1992, s. 169–170
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-261656
Jeffrey I. Sammons, Heinrich Heine. Sammlung Metzler. Band 261. 1991. - Thomas Mann-Handbuch herausgegeben von Helmut Koopmann. Alfred Kröner Verlag 1990
Ulf Wittrock
113, 1992, s. 170–171
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-261659
Dag Nordmark, Det förenande samtalet. Om norrländsk lokalpress och den borgerliga offentlighetens etablering under 1800-talets första hälft. Carlssons 1989
Lars Wendelius
113, 1992, s. 171–172
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-261660
Christer Öhman, Den historiska romanen och sanningen. Historiesyn, värdestruktur och empiri i Georg Starbäcks historiska författarskap. (Studia Historica Upsaliensia 165.) Uppsala 1991
Conny Svensson
113, 1992, s. 172–175
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-261661
Susan Brantley, The Life and Writings of Laura Marholm. Beiträge zur nordischen Philologie 21. Helbing & Lichtenhahn 1991
Ulf Wittrock
113, 1992, s. 175–176
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-261662
Mary Kay Norseng, Dagny Juel. Kvinnen og myten. Oversatt av Hanne Bramness. Gyldendal Norsk Forlag 1992
Ulf Wittrock
113, 1992, s. 176–177
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-261665
Renate Breuninger, Wirklichkeit in der Dichtung Rilkes. Frankfurt/M. 1991. (Europäische Hochschulschriften: Reihe 1, Deutsche Sprache und Literatur; Bd. 1224.)
Bengt Landgren
113, 1992, s. 178–178
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-261666
Ruth Dinesen, Nelly Sachs. Eine Biographie. Suhrkamp 1992
Ulf Wittrock
113, 1992, s. 179–181
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-261667
Jacqueline Rose, The Haunting of Sylvia Plath, Virago. London 1991
Helena Forsås-Scott
113, 1992, s. 181–182
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-261668
Gunnar Syréhn, Gycklaren och vanmakten. Studier i Lars Forssells »kabarédramatik». Almqvist & Wiksell International. Stockholm 1991
Richard Bark
113, 1992, s. 182–183
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-261670
Pär Lagerkvist 100 år. Föreläsningar och anföranden i Växjö våren 1991. Pär Lagerkvist-Samfundets skriftserie nr 1. Växjö 1992
Ulf Wittrock
113, 1992, s. 182–182
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-261669
Benkt-Erik Benktson, Samtidighetens mirakel. Kring tidsprohlematiken i Lars Gyllenstens romaner. Bonniers 1989
Hans-Erik Johannesson
113, 1992, s. 183–185
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-261672
Göran Hermerén, Art, Reason, and Tradition. On the Role of Rationality in Interpretation and Explanation of Works of Art. Studier utgivna av Kungl. Humanistiska Vetenskapssamfundet i Lund 1989-1990:2. Stockholm; Almqvist & Wiksell International, 1991. - Göran Hermerén (red.), Att tala utan ord. Människans ickeverbala uttrycksformer. Föredrag vid symposium i Vitterhetsakademien 25-26 oktober 1989. Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien. Konferenser 24. Stockholm; Almqvist & Wiksell International, 1991
Anders Pettersson
113, 1992, s. 185–187
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-261673
Torsten Pettersson, Literary Interpretation: Current Models and a new Departure. Åbo Academy Press. Åbo 1988
Ulf Malm
113, 1992, s. 188–190
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-261675
Nordens speglar. Förbindelser och paralleller mellan polsk och nordisk litteratur
Andrzej Nils Uggla
113, 1992, s. 190–195
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-261676
Eva Haettner, Lisbeth Larsson, Christina Sjöblad, Kvinnors självbiografier och dagböcker i Sverige 1650-1989. En bibliografi. Lund University Press 1991
Ulf Wittrock
113, 1992, s. 195–196
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-261677
Aage Jørgensen, Dansk litteraturhistorisk bibliografi 1967-1986. Dansklærerforeningen. Köpenhamn 1989
Åke Bertenstam
113, 1992, s. 196–197
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-261678