sls logo

Volym 114, 1993

Artiklar

Kierkegaard, Geijer och universitetet. Avskedsföreläsning vid Uppsala universitet den 24 maj 1993
Thure Stenström
114, 1993, s. 5–14
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-164187
PDF |

Abstract

Thure Stenströms avskedsföreläsning när han lämnar lärostolen i litteraturvetenskap i Uppsala (vårterminen 1993) jämför Sören Kierkegaards och E G Geijers karriärer som akademiker vid Köpenhamns respektive Uppsala universitet och profilerar deras mycket olika inställning till universitetsvetande och professorslärdom. Geijer som universitetsetablissemangets inkarnation kontrasteras mot revoltören, oppositionsmannen och den ensamme självtänkaren Kierkegaard.

Carl Jonas Love Almqvists samlade verk. Planer och principer
Bertil Romberg & Johan Svedjedal
114, 1993, s. 15–26
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-236230
Erik Axel Karlfeldt och den italienska litteraturen
Sven Björkman
114, 1993, s. 27–40
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-236229
»Drifven och lärd i mitt sångarekall». Några anteckningar om Karlfeldt som virtuos poet
Ingemar Algulin
114, 1993, s. 41–47
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-236231
Heidenstam som historiker. Några reflektioner med anledning av en ny avhandling
Martin Kylhammar
114, 1993, s. 48–56
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-236232
»Frihet, vår nordiska ära». Gunnar Mascoll Silfverstolpe, utrikesminister Günther och beredskapsårens skandinavism
Bengt Landgren
114, 1993, s. 57–63
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-236233
Mimesis: efterbildning och representation
Mats Malm
114, 1993, s. 64–80
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-236234
Form i litteratur
Anders Pettersson
114, 1993, s. 81–92
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-236235
Skönlitteratur och sakprosa - en replik till Bo G. Jansson
Anders Pettersson
114, 1993, s. 93–99
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-236236
Litteraturtolkning som »horisontsammansmältning». Svar till Eva-Britta Ståhls »Agons två anleten»
Lars Nylander
114, 1993, s. 100–106
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-236237
James Joyce, Nora och Lucia
Ulf Wittrock
114, 1993, s. 107–116
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-236238
Den föraktade genren. Om varför det var farligt att läsa romaner
Mats Edvardsson
114, 1993, s. 117–120
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-236239

Recensioner

Leif Åslund, Magnus Gabriel De la Gardie och vältaligheten. Studia Rhetorica Upsaliensia 1. 1992
Erland Sellberg
114, 1993, s. 121–123
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-261688
Aris Fioretos, Det kritiska ögonblicket. Hölderlin, Benjamin, Celan. Norstedts 1991
Roland Lysell
114, 1993, s. 123–132
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-261689
Ola Nordenfors, »Känslans kontrapunkt». Studier i den svenska romansen 1900-1950. Skrifter utgivna av Litteraturvetenskapliga institutionen vid Uppsala universitet, 28. Uppsala 1992
Eva-Britta Ståhl
114, 1993, s. 132–144
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-261690
Birthe Sjöberg, Sivar Arnér - den livsbejakande nihilisten. Litteratur teater film, nya serien nr 9. Lund 1993
Anders Pettersson
114, 1993, s. 144–149
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-261691
Peter Forsgren, »Att lyssna med ögat». Studier i Peder Sjögrens 1940-talsromaner. Daidalos. Göteborg 1992
Ulf Olsson
114, 1993, s. 149–151
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-261693
Gunnar Bäck, Ord och kött. Till teaterns fenomenologi med Iarssons och Kyrklunds Medea. Daidalos. Göteborg 1992
Tomas Forser
114, 1993, s. 151–159
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-261694
Lars Elleström, Vårt hjärtas vilt lysande skrift. Om Karl Vennbergs lyrik. Lund University Press 1992
Mona Sandqvist
114, 1993, s. 159–165
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-261695
Ingela Pehrson, Livsmodet i skrönans värld. En studie i Torgny Lindgrens romaner Ormens väg på hälleberget, Bat Seba och Ljuset. Skrifter utgivna av Litteraturvetenskapliga institutionen vid Uppsala universitet, 29. Uppsala 1993
Claes Ahlund
114, 1993, s. 165–174
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-261697
Lars Brink, Gymnasiets litterära kanon. Urval och värderingar i läromedel 1910-1945. Avdelningen för litteratursociologi vid Litteraturvetenskapliga institutionen. Uppsala 1992
Sven-Gustaf Edqvist
114, 1993, s. 174–178
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-261764
Birgitta Ivarson Bergsten, »Förflytta berg till bokstäver». Utvecklingslinjer i Elisabet Hermodssons författarskap. Rabén & Sjögren 1989
Ulf Wittrock
114, 1993, s. 178–181
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-261765
Stefanie v. Schnurbein, Religion als Kulturkritik. Neugermanisches Heidentum im 20. Jahrhundert. Skandinavische Arbeiten herausgegeben von Klaus von See. Band 13. Carl Winter Universitätsverlag. Heidelberg 1992
Ulf Wittrock
114, 1993, s. 181–182
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-261766
Sven Delblanc, Homerisk hemkomst. Två essäer om Iliaden och Odysséen. Bonniers 1992. Minna Skafte Jensen, Homer og hans tilhørere. Iliaden og Odysseen. Gyldendal 1992
Björn Sundberg
114, 1993, s. 183–184
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-261767
Stephen A. Mitchell, Heroic Sagas and Ballads. Cornell University Press 1991. Jesse L. Byock, Medieval Iceland. University of California Press 1988
Peter Hallberg
114, 1993, s. 184–186
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-261769
Magnus Wistrand, Entertainmentand Violence in Ancient Rome. The Attitudes of Roman Writers of the first Century A.D. Acta Universitatis Gothoburgensis. 1992
Ulf Wittrock
114, 1993, s. 184–184
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-261768
Marie-Christine Skuncke, Gustaf III - Det offentliga barnet. En prins retoriska och politiska fostran. Atlantis 1993
Magnus von Platen
114, 1993, s. 186–188
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-261771
Arne Törnqvist, Henrik Ibsen. Natur och Kultur 1992
Björn Sundberg
114, 1993, s. 188–188
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-261772
Gunnar Brandell, Nordiskt drama - studier och belysningar. Svenska Litteratursällskapet 1993
Ulf Wittrock
114, 1993, s. 188–189
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-261773
Johan Cullberg, Skaparkriser. Strindbergs Inferno och Dagermans. Natur och kultur 1992
Hans-Göran Ekman
114, 1993, s. 189–191
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-261774
Torsten Ekbom, Samuel Beckett. Natur och Kultur 1993
Ulf Wittrock
114, 1993, s. 191–193
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-261775
Peter Weiss, Landskapen i drömmarna, ur en ung författares arbetsböcker. Inledande essay: Sverker R. Ek. Översättning: Ulrika Wallenström. Gidlunds 1991. Robert Cohen, Peter Weiss in seiner Zeit. Leben und Werk. J.B. Metzler 1992
Ulf Wittrock
114, 1993, s. 193–195
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-261776
Wendelius, Lars, Form och tematik i Peter Weiss' Motståndets estetik. Skrifter utgivna av Avdelningen för litteratursociologi vid Litteraturvetenskapliga institutionen, nr 25. Uppsala 1991
Sture Packalén
114, 1993, s. 195–199
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-261790
Richard Bark, Dramat i din föreställning. Från Aischylos till Weiss. Studentlitteratur. Lund 1993
Björn Sundberg
114, 1993, s. 199–199
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-261791
Dansk Teaterhistorie. Band 1. Kirkens og kongens teater. Band 2. Folkets teater. Redaktion: Kela Kvam, Janne Risum, Jytte Wiingaard. Medarbejdere: Elin Andersen, Bent Holm, Elin Rask. Billedredaktion: Bent Holm. Gyldendal 1992
Roland Lysell
114, 1993, s. 200–202
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-261822
Bengt Landgren, Odysseus vid masten och Procyons galna hund. Populärvetenskapliga föreläsningar och seminarier. Litteraturvetenskapliga institutionen. Uppsala universitet. 1992
Ingemar Algulin
114, 1993, s. 202–203
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-261823
Poesi och vetande. Till Kjell Espmark 19 februari 1990. Redaktion: Urpu-Liisa Karahka Anders Olsson. Norstedts 1990. - Kritik och teater. En vänbok till Bertil Nolin. Skrifter utgivna av Litteraturvetenskapliga institutionen vid Göteborgs universitet 23. Göteborg 1992
Ulf Wittrock
114, 1993, s. 203–205
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-261825
Horace Engdahl, Stilen och lyckan. Essäer om litteratur. Bonniers. Sthlm 1992
Björn Sundberg
114, 1993, s. 203–203
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-261824
Ur könets mörker. Litteraturanalyser av Ebba Witt-Brattström. Norstedts 1993
Margaretha Fahlgren
114, 1993, s. 205–206
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-261827
Textual Liberation. European Feminist Writing in the Twentieth Century. Edited by Helena Forsås-Scott. Routledge. London and New York 1991
Ulf Wittrock
114, 1993, s. 205–205
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-261826
Textkritik. Teori och praktik vid edering av litterära texter. Föredrag vid Svenska Vitterhetssamfundets symposium 10-11 september 1990. Red. av Barbro Ståhle Sjönell. Almqvist & Wiksell International 1991
Peter Hallberg
114, 1993, s. 206–209
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-261828