sls logo

Volym 115, 1994

Artiklar

»Utvaldheten är alltid fruktansvärd». Eva Ström om änglarna, Gud och DNA
Eva-Britta Ståhl
115, 1994, s. 5–21
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-235376
Från förra sekelskiftets kulturella arena. 1. Selma Lagerlöf, Ellen Key och sedligheten - en kvinnodebatt. 2. Selma Lagerlöf och Heidenstam
Ulf Wittrock
115, 1994, s. 22–41
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-235374
Kvinnovänskap med komplikationer. Om Lydia Wahlström, Klara Johanson och andra
Ulf Wittrock
115, 1994, s. 42–51
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-235375
Kritik och kön. 1880-talets kvinnliga kritiker och exemplet Eva Brag
Eva Heggestad
115, 1994, s. 52–67
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-235377
Tonernas härskarinna, lidelsernas slav? Om en skådespelerskas självbiografi från 1800-talets mitt
Ingeborg Nordin Hennel
115, 1994, s. 68–88
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-29626
Det dubbla skeendet i Richard Wagners Ring. Installationsföreläsning vid Uppsala universitet den 11 februari 1994
Torsten Pettersson
115, 1994, s. 89–91
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-235378
Litteratur och pengar. Installationsföreläsning vid Uppsala universitet den 11 februari 1994
Johan Svedjedal
115, 1994, s. 92–94
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-235379
Sagan som dikt och samhällsspegel. Aktuell forskning om fornisländsk litteratur
Lars Lönnroth
115, 1994, s. 95–105
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-235380
»Modernitetens epos» eller universalpoesi? Om romanen som genre i romantisk poetik
Lars Gustafsson
115, 1994, s. 106–120
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-235381
Apropå 1700-talets romanläsning
Margareta Björkman
115, 1994, s. 121–126
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-235675

Recensioner

Elisabeth Mansén, Konsten att förgylla vardagen. Thekla Knös och romantikens Uppsala. Bokförlaget Nya Doxa. Lund 1993
Ulf Wittrock
115, 1994, s. 127–129
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-235682
Cecilia Lengefeld, Der Maler des glücklichen Heims; zur Rezeption Carl Larssons im willhelminischen Deutschland. Diss. Phil., Frankfurt/M. 1991. Universitätsverlag C. Winter. Heidelberg 1993. (Skandinavische Arbeiten, 14.)
Rudolf Zeitler
115, 1994, s. 129–131
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-235683
Svante Lovén, Skuggornas rike. Mytiska mönster i Heidenstams Endymion och Hans Alienus. (Skrifter utgivna av Litteraturvetenskapliga institutionen vid Uppsala universitet 30.) Uppsala 1993
Ulf Malm
115, 1994, s. 131–137
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-235684
Hans Lindström, Skrattet åt världen i litteraturen. Carlsson. Stockholm 1993
Dag Hedman
115, 1994, s. 137–144
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-235685
Stig Örjan Ohlsson, Urban Hiärnes språkvetenskapliga författarskap. II. Urban Hiärnes Oförgrijpelige Tanckar. III. Språkforskaren Urban Hiärne. Ambla Förlag, Lund 1991-1992
Bernt Olsson
115, 1994, s. 145–146
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-235690
Gunilla Dahlberg, Komediantteatern i 1600-talets Stockholm. Stockholmsmonografier utgivna av Stockholms stad. Stockholm 1992
Bernt Olsson
115, 1994, s. 145–145
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-235689
Stina Hansson, Salongsretorik: Beata Rosenhane (1638-74), hennes övningsböcker och den klassiska retoriken. Skrifter utg. av Litteraturvetenskapliga institutionen vid Göteborgs universitet nr 25. Göteborg 1993
Bernt Olsson
115, 1994, s. 146–147
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-235692
Anders Cullhed, Solens flykt. Från barocken till Octavio Paz. Bonniers. Stockholm 1993
Bernt Olsson
115, 1994, s. 147–148
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-235694
Stellan Arvidson, Harmens diktare. Thorild II. Carlssons 1993
Marie-Christine Skuncke
115, 1994, s. 148–149
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-235695
Erland Munch-Petersen, Die Übersetzungsliteratur als Unterhaltung des romantischen Lesers. Ein Beitrag zur Rezeptionsforschung. Aus dem Dänischen übersetzt von Monica Wesemann. Buchwissenschaftliche Beiträge aus dem Deutschen Bucharkiv, München, Band 36. Wiesbaden: Otto Harrassowitz, 1991
Lars Furuland
115, 1994, s. 149–150
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-49963
Kerstin Dahlbäck, Ändå tycks allt vara osagt. August Strindberg som brevskrivare. Natur och Kultur 1994
Ulf Wittrock
115, 1994, s. 150–152
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-235698
Strindberg's Post-Inferno Plays. Editor Kela Kvarn. Munksgaards/Rosinante. Köpenhamn 1994
Willmar Sauter
115, 1994, s. 152–155
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-235699
Magnus von Platen, Verner von Heidenstam och Emilia Uggla. Ett äktenskap. Fischer & Co 1994
Ulf Wittrock
115, 1994, s. 155–156
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-235702
Strindbergiana. Nionde samlingen utgiven av Strindbergssällskapet. Atlantis 1994
Ulf Wittrock
115, 1994, s. 155–155
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-235701
I musernas tjänst. Studier i konstarternas interrelationer, redigerad av Ulla-Britta Lagerroth, Hans Lund, Peter Luthersson och Anders Mortensen. Symposion. Stehag 1993. - Hans Lund, Impressionism och litterär text. Symposion. Stehag 1993. - Romantiken över gränser, redigerad av Ulla-Britta Lagerroth och Margareta Ramsay. Symposier på Krapperups borg, 2. Lund 1993
Björn Sundberg
115, 1994, s. 156–157
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-235703
Carl-Göran Ekerwald, Nietzsche - liv och tänkesätt. Rabén & Sjögren. Sthlm 1993
Björn Sundberg
115, 1994, s. 157–158
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-235704
Claes Ahlund, Medusas huvud. Dekadensens tematik i svensk sekelskiftesprosa. Acta Universitetis Upsaliensis, Historia litterarum, 18. Almqvist & Wiksell International 1994
Björn Sundberg
115, 1994, s. 158–159
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-235706
Det evigt kvinnliga. En historia om förändring. Redaktör: Ulla Wikander. Tidens förlag 1994
Ulf Wittrock
115, 1994, s. 159–160
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-235707
Roger Holmström, Hagar Olsson och den öppna horisonten. Liv och diktning 1920-1945. Schildts 1993
Conny Svensson
115, 1994, s. 160–162
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-235708
Björlingstudier. Föredrag vid Gunnar Björlingsymposiet den 18 - 19 maj 1992. Utgivna av Clas Zilliacus och Michel Ekman. Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland nr 583. Helsingfors 1993
Eva-Britta Ståhl
115, 1994, s. 162–163
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-235710
Thomas Seiler, På tross av. Paal Brekkes Lyrik vor dem Hintergrund modernistischer Kunsttheorie. (Beiträge zur nordischen Philologie, Bd 22) Helbig & Lichtenhahn Verlag. Basel/Frankfurt am Main 1993
Bengt Landgren
115, 1994, s. 163–165
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-235711
Ulla-Britta Lagerroth, Johannes Edfelt. En författarskapsbiografi. Bonniers 1993
Bengt Landgren
115, 1994, s. 165–168
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-235712
Georges Périlleux: Stig Dagerman. Le mythe et l'oeuvre. De Boeck Université. Bruxelles 1993
Claes Ahlund
115, 1994, s. 168–171
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-235713
Paul Binding, The Still Moment. Eudora Welty. Portrait of a Writer. Virago Press Limited. London 1994
Conny Svensson
115, 1994, s. 171–172
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-235714
Svante Nordin, Fredrik Böök. En levnadsteckning. Natur och Kultur 1994
Thure Stenström
115, 1994, s. 172–175
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-164219
PDF |

Abstract

Recensionen behandlar Svante Nordins biografi över litteraturhistorikern Fredrik Böök (Sthlm, Natur och Kultur 1994), dennes lärda bana och publicistik som kritiker i SvD, hans ledamotskap av Svenska Akademien, hans böcker om Stagnelius, Tegnér och Heidenstam och hans beryktade tal vid Tegnérfesten i Lund 1940.

Pierre Bourdieu, Les règles de l'art. Seuil 1992
Erik Peurell
115, 1994, s. 176–181
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-235715
Johan Svedjedal, Bokens samhälle. Svenska Bokförläggareföreningen och svensk bokmarknad 1887-1943, I-II. Svenska Bokförläggareföreningen, Stockholm 1993
Bo Peterson
115, 1994, s. 181–183
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-235716
Johan Svedjedal, Författare och förläggare. Gidlunds 1994
Ulf Wittrock
115, 1994, s. 183–184
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-235717
Arne Melberg, Mimesis - en repetition. Brutus Östlings Bokförlag Symposion 1992
Anders Pettersson
115, 1994, s. 184–187
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-235722
Clarence Crafoord, Barndomens återkomst. En psykoanalytisk och litterär studie. Natur och Kultur. Sthlm 1993
Björn Sundberg
115, 1994, s. 187–188
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-235723
Vivi Edström, Astrid Lindgren. Vildtoring och lägereld. (Skrifter utgivna av Svenska barnboksinstitutet 43.) Stockholm: Rabén & Sjögren 1992
Ulf Boëthius
115, 1994, s. 188–189
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-235724
Carina Lindström (red.): Läsebok. En festskrift till Ulf Boëthius. Svenska barnboksinstitutets skriftserie 48. Brutus Östlings Bokförlag Symposion 1993
Ulf Wittrock
115, 1994, s. 189–190
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-235729
A Century of Swedish Narrative. Essays in Honour of Karin Petherick. Edited by Sarah Death and Helena Forsås-Scott. Norwik Press 1994
Ulf Wittrock
115, 1994, s. 190–191
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-235730

Svensk litteraturhistorisk bibliografi

Svensk litteraturhistorisk bibliografi 111 (1992). med tillägg och rättelser för tidigare år
Åke Bertenstam
115, 1994, s. 193–294
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-49716