sls logo

Volym 116, 1995

Artiklar

Israel Holmström. En författarskapsinventering
Bernt Olsson
116, 1995, s. 5–41
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-230574
Fra C.J.L. Almqvists skriveværksted
Nina Vosbein
116, 1995, s. 42–51
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-230575
»Det moderna genombrottet» i svensk landsort. Bokköp och tidningspress i Västerås 1870-1895
Åke Åberg
116, 1995, s. 52–74
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-230576
Modernitet och traditionalism. Den amerikanska imperialismen i svensk debatt och dikt 1898-1910
Lars Wendelius
116, 1995, s. 75–94
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-28928
Kvinnor på den offentliga scenen - Ellen Key och Marika Stiernstedt
Ulf Wittrock
116, 1995, s. 95–106
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-230577
Vox feminae. Studier i medeltida occitansk kvinnlig trubadurlyrik
Ulf Malm
116, 1995, s. 107–142
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-29677
Ett Strindbergsfalsarium - Carl Öhmans August Strindberg and the Origin of the Scenic Expressionism
Björn Meidal
116, 1995, s. 143–148
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-230578
Attributionen av ett inlägg i striden Pro sensu communi 1787
Thelma Hanson
116, 1995, s. 148–152
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-230579
Förebilden for Anna Maria Lenngrens Bettidikt
Bengt Audén
116, 1995, s. 152–161
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-230580
En spännande affär
Lars Krumlinde
116, 1995, s. 162–165
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-230582

Recensioner

Birgitta Ivarson Bergsten, »förflytta berg till bokstäver». Utvecklingslinjer i Elisabet Hermodssons författarskap. Stockholm 1989
Christina Sjöblad
116, 1995, s. 166–169
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-230594
Per Thomas Andersen, Dekadanse i nordisk litteratur 1880-1900. Aschehoug 1992
Claes Ahlund
116, 1995, s. 170–171
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-230601
Ulla Evers, Hettan av en gud. En studie i skapandetemat hos Edith Södergran. Skrifter utgivna av Litteraturvetenskapliga institutionen vid Göteborgs universitet. Nr 24, 1992
Gunilla Domellöf
116, 1995, s. 171–179
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-230605
Ulla Torpe, Orden och jorden. En studie i Selma Lagerlöfs roman Liljecronas hem. Gidlunds Bokförlag 1992
Birgitta Svanberg
116, 1995, s. 179–185
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-230606
Maria Berggren, Andreas Stobæus, Two Panegyrics in Verse. Edited, with introduction, translation and commentary by M.B. (Studia Latina Upsaliensia 22.) Uppsala 1994
Minna Skafte Jensen
116, 1995, s. 185–190
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-230608
Per-Olof Erixon, Ett spann över svarta ingentinget. Linjer i Thorsten Jonssons författarskap. Carlssons. Stockholm 1994
Sverker Göransson
116, 1995, s. 190–193
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-230609
Gudmund Fröberg, »Inifrån det svenska». Studier i Heidenstams roman Folke Filbyter. Carlssons 1994
Kerstin Dahlbäck
116, 1995, s. 193–200
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-230610
Stig-Lennart Godin, Klassmedvetandet i tidig svensk arbetarlitteratur. Litteratur, teater, film, nya serien 11. Lund 1994
Dag Nordmark
116, 1995, s. 201–202
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-230611
John Chr. Jørgensen, Det danske anmelderis historie. Den litterære anmelelses opståen og udvikling 1720-1906. København 1994
Per Rydén
116, 1995, s. 203–204
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-230612
Carina Lidström, Sökande, Spegling, Metamorfos. Tre vägar genom Maria Gripes skuggserie. Symposion Graduale 1994
Boel Westin
116, 1995, s. 204–212
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-230613
Birgitta Svensson, Den omplanterade svenskheten. Kulturell självhävdelse och etnisk medvetenhet i den svensk-amerikanska kalendern Prärieblomman 1900-1913. Göteborg 1994 (Skrifter utgivna av Litteraturvetenskapliga institutionen vid Göteborgs universitet nr 27)
Anna Williams
116, 1995, s. 212–221
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-49613
Jan Arnald, Genrernas tyranni. Den genreöverskridande linjen i Artur Lundkvists författarskap. Aiolos, Stockholm 1995
Roland Lysell
116, 1995, s. 221–229
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-230614
Ulf Lindberg, Rockens text. Ord, musik och mening. Brutus Östling Bokförlag Symposion, Stockholm/Stehag 1995
Ulf Boëthius
116, 1995, s. 229–232
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-230615
Kerstin Rydbeck, Nykter läsning. Den svenska godtemplarrörelsen och litteraturen 1896-1925. Skrifter utgivna av Avdelningen för litteratursociologi vid Litteraturvetenskapliga institutionen Nr 32. Uppsala 1995
Brigitte Mral
116, 1995, s. 232–234
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-230616
Wennström, Karin, Å andras vägnar. LL-boken som litteratur-, kultur- och handikappolitiskt experiment. En kommunikationsstudie. Linköping Studies in Arts and Science nr 131. Linköping 1995
Lena Kåreland
116, 1995, s. 234–239
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-230617
A History of Nordic Neo-Latin Literature. Edited by Minna Skafte Jensen. Odense University Press, 1995
Maria Berggren
166, 1995, s. 240–241
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-49412
Herman Schück, Engelbrektskrönikan. Tillkomsten och författaren. Kungl. vitterhets, historie och antikvitetsakademien. Historiska serien 22. Stockholm 1994
Gisela Vilhelmsdotter
116, 1995, s. 241–243
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-230619
Jean Starobinski, Montaigne i rörelse (Montaigne en mouvement, 2. uppl. 1993), övers. av Jan Stolpe. Atlantis 1994
Roland Lysell
116, 1995, s. 243–245
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-230620
Anders Cullhed, Diktens tidrymd. Studier i Francisco de Quevedo och hans tid. Symposion, Stockholm/ Stehag 1995
Bernt Olsson
116, 1995, s. 245–246
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-230622
Maren-Sofie Røstvig, Configurations. A Topomorphical Approach to Renaissance Poetry. Scandinavian University Press. Oslo-Copenhagen-Stockholm 1994
Bernt Olsson
116, 1995, s. 246–248
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-230624
Samuel Columbus, Samlade dikter I-II. Utgivna av Bernt Olsson & Barbro Nilsson. Vitterhetssamfundet. Stockholm 1994-95
Ulf Wittrock
116, 1995, s. 248–
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-230626
Ame Helldén, Diderot. En biografi. Atlantis 1994
Ulf Wittrock
116, 1995, s. 248–
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-230627
Johan Henric Kellgren, Skrifter I. Poesi och Prosa II. Dramatik. Under redaktion av Carina och Lars Burman och med inledning av Torgny Segerstedt. Atlantis 1995
Ulf Wittrock
116, 1995, s. 249–
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-230628
Roland Lysell, Erik Johan Stagnelius. Det absoluta begäret och själens historia. [Romantikens diktning II]. Brutus Östlings bokförlag Symposion, Stockholm/ Stehag 1993.
Eva-Britta Ståhl
116, 1995, s. 249–253
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-30934
Graham Robb, Balzac. A Biography. Picador. London 1994
Conny Svensson
116, 1995, s. 253–255
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-230656
Bertil Romberg, Carl Jonas Love Almqvist. Liv och verk. Stockholm 1993. - C.J.L. Almqvist. Monografi. Texten redigerad och kommenterad av Bertil Romberg. Svenska Vitterhetssamfundet, Stockholm 1995. - C.J.L. Almqvist. Amalia Hillner. Texten redigerad och kommenterad av Lars Burman. Svenska Vitterhetssamfundet, Stockholm 1995
Ulf Wittrock
116, 1995, s. 253–
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-230630
Barbro Ståhle Sjönell, Katalog över »Gröna säcken». Strindbergs efterlämnade papper i Kungl. biblioteket SgNM 1-9. Acta Bibliothecae Regiae Stockholmiensis LII. 1991
Hans-Göran Ekman
116, 1995, s. 255–
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-230658
Strindbergiana. Tionde samlingen utgiven av Strindbergssällskapet. Atlantis 1995
Ulf Wittrock
116, 1995, s. 255–257
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-230661
Margaretha Fahlgren, Kvinnans ekvation. Kön, makt och rationalitet i Strindbergs författarskap. Carlssons. Stockholm 1994
Björn Sundberg
116, 1995, s. 257–258
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-230662
Harry G. Carlson, Genom inferno. Bildens magi och Strindbergs förnyelse. Övers. Gun R. Bengtsson. Carlssons. Stockholm 1995
Hans-Göran Ekman
116, 1995, s. 258–
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-230663
Selma Lagerlöf ur franskt perspektiv. Lagerlöfstudier 1994
Ulf Wittrock
116, 1995, s. 258–260
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-230664
Bengt Jangfeldt, Den Trettonde Aposteln. Ryska essäer & synpunkter. Wahlström & Widstrand 1995
Ulf Wittrock
116, 1995, s. 260–262
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-230665
Eva Ström, Edith Södergran. Natur och Kultur 1994
Ulf Wittrock
116, 1995, s. 262–263
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-230666
Vilgot Sjöman, Drömtydaren. Min bok om Olle Hedberg. Natur och Kultur 1992
Ulf Wittrock
116, 1995, s. 263–265
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-230667
Toril Moi, Simone de Beauvoir. En intellektuell kvinne blir til. Gyldendahl Norsk Forlag 1994
Margaretha Fahlgren
116, 1995, s. 265–266
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-58816
Anders Olsson, Att skriva dagen. Gunnar Björlings poetiska värld. Albert Bonniers förlag, Stockholm 1995
Eva-Britta Ståhl
116, 1995, s. 266–270
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-31943
Gösta Oswald, Breven till Ranveig. Redigerade med förord och kommentarer av Torsten Ekbom. Atlantis 1995
Birgitta Holm
116, 1995, s. 270–272
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-230668
Karin Naumann, Utopien von Freiheit. Die Schweiz im Spiegel schwedischer Literatur. (Beiträge zur nordischen Philologi; Bd 23) Helbring & Lichtenhahn. Basel 1994
Ulf Wittrock
116, 1995, s. 272–273
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-230669
Om flickor för flickor. Den svenska flickboken. Red. Ying Toijer-Nilsson, Boel Westin. Stockholm 1994 (Skrifter utgivna av Svenska Barnboksinstitutet, 52)
Anna Williams
116, 1995, s. 273–275
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-30318
Johan Wopenka, På smekmånad med Gröna skräcken. Kioskhäften i Sverige - en förteckning. BJW-förlaget, Göteborg, 1995
Dag Hedman
116, 1995, s. 275–276
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-230670
Jan Olov Ullén, Gå, lilla ballad, och finn min härskarinna. Essäer om poesi. Albert Bonniers förlag, Stockholm 1994
Eva-Britta Ståhl
116, 1995, s. 276–277
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-230671
Heiner Schmidt, Quellenlexikon zur deutschen Literaturgeschichte. Personal- und Einzelwerkbibliographien der internationalen Sekundärliteratur 1945-1990 zur deutschen Literatur von den Anfängen bis zur Gegenwart. Band 1-3: A-Bro. Duisburg: Verlag für pädagogische Dokumentation, tredje omarbetade och utvidgade uppl. 1994/95
Sture Packalén
116, 1995, s. 277–278
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-230673
Horace Engdahl, Beröringens ABC. En essä om rösten i litteraturen. Bonniers. Stockholm 1994
Björn Sundberg
116, 1995, s. 277–
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-230672
Litteraturens historia. Red. och bildred.: Hans Hertel. Band 7 1945-1992. Av Hans Hertel, Helge Rønning och Søren Schou, under medverkan av Vibeke Børdahl, Sysse Engberg, Kela Kvarn, Hans Peter Lund, Jørgen Mejer, Peter Ulf Møller, Kirsten Refsing, Søren Vinterberg, Anne Wedell-Wedellsborg. Övers. Jan Stolpe. Norstedts, Stockholm 1994
Roland Lysell
116, 1995, s. 278–280
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-230674
I diktens spegel. Nitton essäer tillägnade Bernt Olsson, redigerad av Lars Elleström, Peter Luthersson och Anders Mortensen. Litteratur, Teater, Film, Nya Serien 10. Lund University Press, Lund 1994
Roland Lysell
116, 1995, s. 280–282
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-230675
Retoriska frågor. Texter om tal och talare från Quintilianus till Clinton tillägnade Kurt Johannesson. Red. Christer Åsberg. Norstedts, Stockholm 1995
Nils Ekedahl
116, 1995, s. 282–285
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-230676
Roger Holmström, Hagar Olsson och den växande melankolin. Liv och diktning 1945-1978. Schildts 1995
Ulf Wittrock
116, 1995, s. 285–286
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-230677
Festskrift 18.10.1995 Johan Wrede. Svenska litteratursällskapet i Finland. Helsingfors 1995
Ulf Wittrock
116, 1995, s. 286–287
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-230678