sls logo

Volym 117, 1996

Artiklar

I Berättelsernas famn - eller i Lögnens. Odysseus som berättare hos Homeros och Eyvind Johnson
Lars-Åke Skalin
117, 1996, s. 5–16
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-31559
»Sova, kanske drömma». Kring drömtemat i Eyvind Johnsons historiska romaner
Anders Cullhed
117, 1996, s. 17–27
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-230329
Stig Dagerman som lyriker i »Birgitta svit»
Claes Ahlund
117, 1996, s. 28–50
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-230330
Struktur och betydelse i sonetten »Obsession» av Charles Baudelaire
Ylva Lindberg
117, 1996, s. 51–78
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-31464
Det bortkomna brevet. En röst ur seklets början
Birgitta Holm
117, 1996, s. 79–84
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-29849
Nathan Söderblom om August Strindberg. Känt och okänt. Några iakttagelser
Staffan Runestam
117, 1996, s. 84–93
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-230332

Recensioner

Michael Gustavsson, Textens väsen. En kritik av essentialistiska förutsättningar i modern litteraturteori. Exemplen Cleanth Brooks, Roman Jakobson, Paul de Man (Skrifter utgivna av Litteraturvetenskapliga institutionen vid Uppsala universitet 32). Uppsala 1996
Ulf Malm
117, 1996, s. 94–104
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-230337
Erik Näslund, Birgit Cullbergs Fröken Julie. En svensk balettklassiker. Theatron-serien. Stiftelsen för utgivning av teatervetenskapliga studier. Stockholm 1995
Egil Törnqvist
117, 1996, s. 104–109
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-230339
Valborg Lindgärde, Jesu Christi Pijnos Historia Rijmwijs Betrachtad. Svenska passionsdikter under 1600- och 1700-talet. Litteratur teater film, Nya serien 12, Lund University Press 1996
Lars Burman
117, 1996, s. 109–115
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-230341
Eva Ekselius, Andas fram mitt ansikte. Om den mytiska och djuppsykologiska strukturen hos Per Olov Enquist. Symposium. Stockholm/Stehag 1996
Gunnar Syréhn
117, 1996, s. 115–119
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-230343
Lars Lönnroth, Skaldemjödet i berget. Essayer om fornisländsk ordkonst och dess återanvändning i nutiden. Atlantis 1996. - The Eastern World of the Vikings. Eight Essays about Scandinavia and Eastern Europé in the Early Middle Ages. By E.A. Melnikova. Gothenburg Old Norse Studies, I. Litteraturvetenskapliga Institutionen, Göteborgs universitet 1996
Ulf Wittrock
117, 1996, s. 120–121
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-230344
Skogekär Bergbo, Wenerid. Utgiven med inl. och komm. av Lars Burman. Svenska Vitterhetssamfundet. Svenska författare, ny serie, Stockholm 1993
Magnus von Platen
117, 1996, s. 121–122
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-230346
Bengt Lewan, Renässansbilder. Den italienska renässansen i svensk diktning. Carlssons Bokförlag 1995
Conny Svensson
117, 1996, s. 123–124
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-230349
Arne Melberg, Några vändningar hos Hölderlin. Brutus Östlings Bokförlag Symposion, Stockholm/Stehag, 1995
Roland Lysell
117, 1996, s. 125–127
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-230351
Lyn Pykett, Engendering Fictions: The Engish Novel in the Early Twentieth Century. Edward Arnold. London 1995
Helena Forsås-Scott
117, 1996, s. 127–128
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-230352
Karin Johannisson, Den mörka kontinenten. Kvinnan, medicinen och fin-de siècle. Norstedts 1994
Ulf Wittrock
117, 1996, s. 128–129
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-230353
Nationalupplagan av August Strindbergs Samlade Verk. Presentation och redigeringsprinciper. Särtryck ur del 1 (Ungdomsdramer I). - 15. Dikter på vers och prosa. Sömngångarnätter på vakna dagar och strödda tidiga dikter. Norstedts 1995. - 20. Tjänstekvinnans son I-II. Norstedts 1989. - 37. Inferno. Norstedts 1994. - 57. Svarta Fanor. Norstedts 1995
Ulf Wittrock
117, 1996, s. 129–133
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-230354
Reijo Rüster & Lars Westman, Selma på Mårbacka. Bonniers 1996
Ulf Wittrock
117, 1996, s. 133–134
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-230392
August Strindbergs brev, del 16-20, utg. Björn Meidal. Bonniers, Stockholm 1989-1996
Björn Sundberg
117, 1996, s. 133–133
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-230355
Karl-Ivar Hildeman, Karlfeldt före Karlfeldt. (Karlfeldt-Samfundets skriftserie nr 27.) Wahlström & Widstrand 1995. - Evald Palmlund, Erik Lindorm. Ett författarliv. Carlssons 1996
Ulf Wittrock
117, 1996, s. 134–135
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-230393
Knut Ahnlund, Sven Lidman. Ett livsdrama. Atlantis 1996
Ulf Wittrock
117, 1996, s. 135–136
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-230394
Anders Olsson, Ekelunds hunger. Bonnier Alba Essä. Stockholm 1996
Eva-Britta Ståhl
117, 1996, s. 136–137
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-31950
Paul Berf, Reisen durch Zeit und Raum. Eine thematische Analyse von Gunnar Ekelöfs En Mölna-Elegi (Artes et Litterae Septentrionales. Kölner Studien zur Literatur-, Kunst- und Theaterwissenschaft, Band 15). Literaturverlag Norden. Morsbach 1995
Bengt Landgren
117, 1996, s. 137–138
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-230396
Arild Linneberg, Bastardforsøk. Utvalgt og försynt med fortreffelig forord av Arnold Negnaf og Leo Løvetann. Gyldendal Norsk Forlag, Oslo, 1994
Roland Lysell
117, 1996, s. 138–140
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-230399
Jacqueline Martin & Willmar Sauter, Understanding Theatre. Performance Analysis in Theory and Practice. Almqvist & Wiksell International. Stocholm 1995
Björn Sundberg
117, 1996, s. 140–141
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-230400