sls logo

Volym 118, 1997

Artiklar

Johan Albrecht Schmidts Landt-Nöjet – vår första svenska Decamerone
Barbro Ståhle Sjönell
118, 1997, s. 5–13
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-201011
Kampen på det gustavianska litterära fältet. Om Kellgrens problematiska förhållande till Bellman och Thorild
Dag Hedman
118, 1997, s. 14–39
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-201013
Almqvist og Mytepoesien. En analyse af de 3 Mytopoiesis-tekster, Guld­fågel, Rosaura og Arctura, samt Skönhetens tårar og Sviavigamal med udgangspunkt i Almqvists definitioner og opfattelser af det mytiske
Gunilla Hermansson
118, 1997, s. 40–90
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-201014
Hushållet som romanverkstad – Fredrika Bremers Famillen H*** och 1830-talets litterära debat
Åsa Arping
118, 1997, s. 91–111
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-201015
Unanimismen i Sverige
Eva-Karin Josefson
118, 1997, s. 112–121
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-201016
Akra. Eva Ström om det bortvända fadersansiktet, utblottelsen och språktillåtelsen
Eva-Britta Ståhl
118, 1997, s. 122–151
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-30671
PDF |

Abstract

An essay on the Swedish poet Eva Ström, especially her volume of poetry from 1983, Akra, where I discuss some important religious patterns of deprivation and thirst, and longing for a new blessing. Intertextual relations with poets such as Paul Celan.

Recensioner

Carin Franzén, Att översätta känslan. En studie i Julia Kristevas psykoanalytiska poetik. Avec un résumé en français. Stockholm/Stehag 1995. 208 s. ISBN 91–7139–264–5
Ulf Olsson
118, 1997, s. 152–160
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-201024
Christina Bergil, Mörkrets motbilder. Tematik och narration i fem verk av Birgitta Trotzig. Avec un résumé en français. Stockholm/Stehag 1995. 320 s. ISBN 91–7139–284–X
Ulf Olsson
118, 1997, s. 160–167
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-201025
Kristin Järvstad, Att utvecklas till kvinna. Studier i den kvinnliga utvecklingsromanen i 1900-talets Sverige. Brutus Östlings Bokförlag Symposion. Stockholm/Stehag 1996
Birgitta Svanberg
118, 1997, s. 167–173
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-201026
Anna Lyngfelt, Den avväpnande förtroligheten. Enaktaren i Sverige 1870–90, Göteborg 1996 (Skrifter utgivna av Litteraturvetenskapliga institutionen vid Göteborgs universitet nr 29)
Yvonne Leffler
118, 1997, s. 173–180
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-201027
Anders Tyrberg, Skuldkänslans broderskap. En bok om Peder Sjögrens romaner. Carlssons. Stockholm, 1996
Lars-Åke Skalin
118, 1997, s. 180–188
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-31762
Inger Littberger, Ulla Isakssons romankonst. Bonniers. Stockholm 1996
Ingela Pehrson Berger
118, 1997, s. 189–195
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-201028
Cecilia Sjöholm, Föreställningar om det omedvetna. Stagnelius, Ekelöf och Norén. Brutus Östlings Bokförlag Symposion. Stockholm/Stehag 1996
Rikard Schönström
118, 1997, s. 195–198
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-201030
Peter Hansen, Romanen och verklighetsproblemet. Studier i några svenska sextiotalsromaner, Symposion Graduale 1996
Anders Ohlsson
118, 1997, s. 198–202
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-201031
Ingemar Friberg, "Jag är alltid annorlunda"; en studie i identitetsproblematiken i Lars Gustafssons tidiga författarskap mellan åren 1959 och 1967. Umeå 1996
Torsten Rönnerstrand
118, 1997, s. 202–208
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-201032
Jakob Christensson, Lyckoriket. Studier i svensk upplysning. Stockholm 1996 (diss. Lund)
Margareta Björkman
118, 1997, s. 208–211
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-30012
Bo Georgii-Hemming, Träd. Ett försök till lacansk läsning av Walter Ljungquists berättelser, särskilt Jerk Dandelinsviten. (Skrifter utgivna av Litteraturvetenskapliga institutionen vid Uppsala universitet 33) Uppsala 1997
Roland Lysell
118, 1997, s. 211–217
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-201033
Geir Vestheim, Fornuft, kultur og velferd. Ein historisksosiologisk studie av norsk folkebibliotekpolitikk (Avdelningen för biblioteks- och informationsvetenskap, Göteborgs universitet 1997) Det Norske Samlaget. Oslo 1997
Erik Peurell
118, 1997, s. 217–219
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-49782
Sven Arne Bergmann, Getabock och gravlilja. Selma Lagerlöfs En herrgårdssägen som konstnärlig text. (Skrifter utgivna av Litteraturvetenskapliga institutionen vid Göteborgs universitet nr 30) Göteborg 1997
Anders Öhman
118, 1997, s. 219–225
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-201035
Carin Röjdalen, "Men jag ville hjälpa". Studier i Lars Ahlins 1940-talsnovellistik. (Skrifter utgivna av Litteraturvetenskapliga institutionen vid Göteborgs universitet, 31) Göteborg 1997
Birthe Sjöberg
118, 1997, s. 225–233
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-201036
Cecilia Cervin, Det illojala barnets uppror. Studier kring Jan Myrdals självbiografiska texter. Hägglunds förlag. Lund 1997
Hans-Erik Johannesson
118, 1997, s. 233–237
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-201038
Inger Ring, Minnet regngardinen genombryter. En studie av Ragnar Thoursies lyrik till och med Emaljögat. Brutus Östlings Bokförlag. Stockholm/Stehag 1997
Per Erik Ljung
118, 1997, s. 237–246
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-201040
Diederik C. Grit, Driewerf zalig Noorden. Over literaire betrekkingen tussen de Nederlanden en Scandinavië. Universitaire Pers Maastricht 1994. Tevens verschenen als dissertatie Rijksuniversiteit Limburg te Maastricht. (Med resuméer på engelska och danska). Viktor Claes, Timmermans in Scandinavië. Jaarboek 1993 van het Felix Timmermans-genootschap. Uitgeverij J. van In, Lier 1993
Gunilla Dahlberg
118, 1997, s. 247–253
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-201043
Rikard Schönström, Minnets öar, glömskans tradition. En studie i Göran Printz-Påhlsons poesi. Brutus Östlings Bokförlag Symposion. Stockholm/ Stehag 1995
Eva-Britta Ståhl
118, 1997, s. 254–255
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-31958
Bernt Olsson, Vid språkets gränser. Svenska 1900-talslyriker och frågan om ordens förmåga. ellerströms 1995
Pär Hellström
118, 1997, s. 256–258
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-32465
Jens Kr. Andersen, Bellman og de danske guldalderdigtere. En studie i litterær reception. Danmarks Universitetsförlag 1996
Hans Kuhn
118, 1997, s. 258–260
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-201052
I lärdomens trädgård. Festskrift till Louise Vinge 24.11.1996, red. av Christina Sjöblad, Mona Sandqvist, Birthe Sjöberg och Johan Stenström. Litteratur Teater Film, Nya Serien 15. Lund University Press. Lund 1996
Roland Lysell
118, 1997, s. 260–265
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-201054
Möten med Tegnér, redigerad av Ulla Törnqvist. Tegnérsamfundet. Lund 1996
Roland Lysell
118, 1997, s. 265–268
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-201062
Esaias Tegnér, Samlade Dikter, utgivna av Tegnérsamfundet, Del VII 1840–1846, red. av Wl. dr. Christina Svensson. Tegnérsamfundet. Lund 1996
Roland Lysell
118, 1997, s. 268–271
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-201063
Thure Stenström, Gyllensten i hjärtats öken. Strövtåg i Lars Gyllenstens författarskap, särskilt Grottan i öknen. Acta Universitatis Upsaliensis, Historia litterarum, 19. Almqvist & Wiksell International 1996
Anders Pettersson
118, 1997, s. 272–274
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-201064
Åttio år Edith Södergran. Verk och reception 1916–1995 – en bibliografi sammanställd av Carita Backman & Siv Storå. Svenska litteratursällskapet i Finland. Helsingfors1996
Eva Lilja
118, 1997, s. 274–276
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-201066
Nordisk kvinnolitteraturhistoria. Del 1: I Guds namn 1000–1800. Del 2: Fadershuset 1800-talet. Red. Elisabeth Møller Jensen m.fl. Höganäs 1993. Del 3: Vida världen 1900–1960. Red. Elisabeth Møller Jensen, Ebba Witt-Brattström m.fl. Höganäs 1996
Anna Williams
118, 1997, s. 276–279
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-30322
Skånes litteraturhistoria. Del 1: Fram till 1940-talet. Red. Louise Vinge. Malmö 1996
Anna Williams
118, 1997, s. 279–280
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-30323
Maria Nikolajeva, När Sverige erövrade Ryssland. En studie i kulturernas samspel. Brutus Östling Bokförlag Symposion. Stockholm/Stehag 1996
Lars Wendelius
118, 1997, s. 280–282
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-201068
Eva Hættner Aurelius, Inför lagen. Kvinnliga svenska självbiografier från Agneta Horn till Fredrika Bremer. (Litteratur, teater, film: nya serien 13, red. Per Rydén, Louise Vinge, Margareta Wirmark) Lund 1996
Stina Hansson
118, 1997, s. 282–285
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-201069
Ulf Olsson, Levande död. Studier i Strindbergs prosa. Symposion. Stockholm/Stehag 1996
Margaretha Fahlgren
118, 1997, s. 285–286
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-58739
Bo G Jansson, Postmodernism och metafiktion i Norden. Hallgren & Fallgren Studieförlag AB. Uppsala 1996
Jonas Ingvarsson
118, 1997, s. 286–289
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-201071
Anthony Heilbut, Thomas Mann. Eros and Literature. Macmillan 1996
Conny Svensson
118, 1997, s. 290–292
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-201072
Johan Svedjedal, Gurun och grottmannen och andra litteratursociologiska studier. Om Birger Sjöberg, Vilhelm Moberg, Bruno K. Öijer, Sven Delblanc, Bob Dylan och Stig Larsson. Gedins förlag. Stockholm 1996
Peter Hansen
118, 1997, s. 292–294
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-201073
Andreas Arvidi, Manuductio ad POESIN SVECANAM, Thet är En kort Handledning til thet Swenske Poeterij, Vers- eller Rijmkonsten. Utgiven av Mats Malm med inledning av Mats Malm och Kristian Wåhlin. Svenska vitterhetssamfundet. Sthlm 1996
Ulf Malm
118, 1997, s. 294–295
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-201076
Sveriges medeltida ballader. Utgivna av Svenskt visarkiv. Band 4:1, 4:2. Sthlm 1996
Ulf Malm
118, 1997, s. 294–
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-201074
Agitatorerna. Arbetarrörelsen och språket 1. Redaktör: Kurt Johannesson. Carlssons bokförlag 1996
Kerstin Rydbeck
118, 1997, s. 295–297
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-32623
Margareta Wirmark, red., Ingmar Bergman. Film och teater i växelverkan, Carlssons Bokförlag. Stockholm 1996
Per Ringby
118, 1997, s. 297–299
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-201078
Birgitta Steene, red., Strindbergiana. Tolfte samlingen. Strindbergssällskapet, Atlantis. Stockholm 1997
Per Ringby
118, 1997, s. 299–300
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-201079
Per Gedin, Litteraturen i verkligheten. Om bokmarknadens historia och framtid. Andra bearbetade och utökade upplagan. Rabén Prisma 1997
Erik Peurell
118, 1997, s. 300–302
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-201080
Voltaire, Histoire de Charles XII. Édition critique par Gunnar von Proschwitz (Les oeuvres complètes de Voltaire, 4), Voltaire Foundation, Oxford 1996, samt Voltaire, Carl XII:s historia. Tolkning, inledning och kommentar av Gunnar von Proschwitz. Norstedts. Sthlm 1997
Thure Stenström
118, 1997, s. 302–304
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-164747
PDF |

Abstract

Recension av Göteborgsromanisten professor Gunnar von Proschwitz vetenskapliga utgåva av Voltaire, Charles XII på Voltaire Foundation i Oxford (1996) samt av den svenska motsvarigheten Carl XII:s historia (1997).

Helena Forsås-Scott, Swedish Women's Writing 1850–1995. The Athlone Press. London & Atlantic Highlands, NJ 1997
Kristin Järvstad
118, 1997, s. 304–305
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-201082
Nationalupplagan av August Strindbergs Samlade Verk Del 21. Tjänstekvinnans son III–IV, redigerad och kommenterad av Hans Lindström. Norstedts 1996. Del 22. Han och hon. En själs utvecklingshistoria (1875–76), redigerad och kommenterad av Hans Sandberg. Norstedts 1996. Del 54. Historiska miniatyrer, redigerad och kommenterad av Conny Svensson. Norstedts 1997. Del 63. Den världshistoriska trilogin. Dramafragment, redigerad och kommenterad av Gunnar Ollén. Norstedts 1996. Del 65. En blå bok I, redigerad och kommenterad av Gunnar Ollén. Norstedts 1997
Barbro Ståhle Sjönell
118, 1997, s. 306–312
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-201083