sls logo

Volym 119, 1998

Artiklar

Ringens härskarinna. Quevedo och den barocka figureringen
Anders Cullhed
119, 1998, s. 5–28
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-200879
"ditt Minne jag bereder". Om retorisk tradition och poetisk egenart i Bellmans gravdiktning
Stefan Ekman
119, 1998, s. 29–39
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-200880
Med dunkla brev på djupa vatten. Victoria Benedictsson och offerrollen
Inger Hammar
119, 1998, s. 40–53
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-200881
Sonen blir patriark – om Strindbergs Riksföreståndaren
Björn Sundberg
119, 1998, s. 54–76
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-30143
PDF |

Abstract

An analysis of the dramatic technique and themes (e.g. the ways of God, patritism) in one of Strindberg's last dramas (1909).

Konstruktiv konflikt och livsförnyelse. Lars Noréns pjäs Höst och vinter tolkad utifrån Rollo May
Björn Lundberg
119, 1998, s. 77–95
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-200898
Kellgren vs Bellman – en utdragen process
Torkel Stålmarck
119, 1998, s. 96–99
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-200901
Agneta Horn än en gång
Magnus von Platen
119, 1998, s. 100–111
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-200910
Dygdz och Dödz åminnelse – om tillkomsten av en nyupptäckt dikt av Haquin Spegel
Nils Ekedahl
119, 1998, s. 112–122
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-200912

Recensioner

Mats Malm, Minervas äpple. Om diktsyn, tolkning och bildspråk inom nordisk göticism. Brutus Östlings Bokförlag Symposion, Stockholm/Stehag 1996
Kurt Johannesson
119, 1998, s. 123–124
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-200914
Mikael van Reis, Det slutna rummet. Sex kapitel om Lars Noréns författarskap 1963–1983. Brutus Östlings Bokförlag Symposion, Stockholm/Stehag 1997
Rikard Schönström
119, 1998, s. 124–129
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-200916
Daniel Sävborg, Sorg och elegi i Eddans hjältediktning (Stockholm Studies in History of Literature, 36). Stockholm 1997
Mats Malm
119, 1998, s. 129–137
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-200917
Ingrid Meijling Bäckman, Den resfärdiga. Studier i Emilia Fogelklous självbiografi. Brutus Östlings Bokförlag Symposion, Stockholm/Stehag 1997
Margaretha Fahlgren
119, 1998, s. 137–142
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-58717
Håkan Möller, Den wallinska psalmen (Bibliotheca Theologiæ Practicæ, Kyrkovetenskapliga studier 56). Almqvist & Wiksell International, Stockholm 1997
Roland Lysell
119, 1998, s. 142–147
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-200923
Jørgen Lorentzen, Mannlighetens muligheter. Aschehoug, Oslo 1998
Roland Lysell
119, 1998, s. 147–153
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-200924
Leif Lorentzon, ”An African Focus.” A Study of Ayi Kwei Armah’s Narrative Africanization (Stockholm Studies in History of Literature. no. 37). Almquist & Wiksell International, Stockholm 1998.
Helge Rønning
119, 1998, s. 153–158
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-200926
Per Stam, Krapula. Henry Parland och romanprojektet Sönder (Skrifter utgivna av litteraturvetenskapliga institutionen vid Uppsala universitet 35, Uppsala 1998). Almqvist & Wiksell International i distr. Även i Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland (612), Helsingfors 1998
Clas Zilliacus
119, 1998, s. 158–161
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-200928
Christina Gullin, Översättarens röst. En studie i den skönlitteräre översättarens roll med utgångspunkt i översättningar av Else Lundgren och Caj Lundgren. Lund University Press, Lund 1998
Raoul Granqvist
119, 1998, s. 161–163
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-200929
Torkel Stålmarck, Jacob Wallenberg. Ostindiefarare/Präst/Författare 1746–1778. Atlantis, Stockholm 1995
Carina Burman
119, 1998, s. 164–165
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-200930
Henrik Grönroos & Ann-Charlotte Nyman, Boken i Finland. Bokbeståndet hos borgerskap, hantverkare och lägre sociala grupper i Finlands städer enligt städernas bouppteckningar 1656–1809. Svenska litteratursällskapet i Finland, Helsingfors 1996
Margareta Björkman
119, 1998, s. 165–171
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-30011
Från Sörgården till Lop-nor. Klassiska läseböcker i ny belysning, red. Bo Ollén (Skrifter utgivna av Svenska barnboksinstitutet nr 57). Carlssons bokförlag, Stockholm 1996
Lars Brink
119, 1998, s. 171–175
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-200932
Hans-Göran Ekman, Villornas värld. Studier i Strindbergs kammarspel. Gidlunds, Hedemora 1997
Barry Jacobs
119, 1998, s. 175–179
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-200934
Metriska Fäder och Förnyare. Studier framlagda vid Hallvard Lie-symposiet. Femte nordiska metrikkonferensen, Oslo 26–28 oktober 1995, utgivna av Ulla-Britt Frankby och Jörgen Larsson (Skrifter utgivna av Centrum för Metriska Studier 7). Göteborg 1997
Sven Bäckman
119, 1998, s. 179–182
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-200936
Ebba Witt-Brattström, Ediths jag. Edith Södergran och modernismens födelse. Norstedts förlag AB, Stockholm 1997
Anders Mortensen
119, 1998, s. 182–184
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-200938
Bakom maskerna. Det dolda budskapet hos kvinnliga 1880-talsförfattare, red. Yvonne Leffler. Högskolan i Karlstad 1997
Eva Heggestad
119, 1998, s. 184–185
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-76685
Ingeborg Nordin Hennel, Mod och Försakelse. Livs- och yrkesbetingelser för Konglig Theaterns skådespelerskor 1813–1863. Gidlunds Förlag, Hedemora 1997
Willmar Sauter
119, 1998, s. 185–189
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-200942
Lars Nylander, Den långa vägen hem. Lars Noréns författarskap från poesi till dramatik. Albert Bonniers förlag, Stockholm 1997
Björn Sundberg
119, 1998, s. 189–190
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-200943
Annette Kullenberg, Strindberg – murveln. En bok om journalisten August Strindberg. Wahlström & Widstrand, Stockholm 1997. Alice Rasmussen, ”Det går en oro genom själen…” Strindbergs hem och vistelseorter i Norden. Carlssons, Stockholm 1996
Björn Sundberg
119, 1998, s. 190–
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-200945
Christina Sjöblad, Min vandring dag för dag. Kvinnors dagböcker från 1700-talet (Litteratur, teater, film: nya serien 16, red. Per Rydén, Louise Vinge, Margareta Wirmark). Lund 1997
Stina Hansson
119, 1998, s. 191–193
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-200946
Göran Lundstedt, Till bords med de bästa. Om kritikern Knut Jaensson. Ellerströms, Lund 1997
Erik Peurell
119, 1998, s. 193–
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-49784
Vivi Edström, Astrid Lindgren och sagans makt (Skrifter utgivna av Svenska barnboksinstitutet, 62). Rabén & Sjögren bokförlag, Stockholm 1997
Lena Kåreland
119, 1998, s. 194–196
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-200949
Anna Williams, Stjärnor utan stjärnbilder. Kvinnor och kanon i litteraturhistoriska översiktsverk under 1900-talet (Skrifter utgivna av Avdelningen för litteratursociologi vid Litteraturvetenskapliga institutionen i Uppsala. 35). Gidlunds förlag, Hedemora 1997
Per Rydén
119, 1998, s. 194–
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-200948
Documentarism in Scandinavian Literature, red. Poul Houe & Sven Hakon Rossel (Internationale Forschungen zur Allgemeinen und Vergleichenden Literaturwissenschaft 18). Editions Rodopi B.V., Amsterdam – Atlanta, GA 1997
Peter Hansen
119, 1998, s. 196–198
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-200951
Carl Michael Bellmans skrifter 19. Standardupplaga utgiven av Bellmanssällskapet. Översättningar. Med kommentarer av Gunnar Hillbom, Sigbrit Swahn, Sven Christer Swahn, Andreas Sanesi, Birgit Stolt. Stockholm 1997
Magnus von Platen
119, 1998, s. 198–199
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-200952
Marianne Sandels, Under den gröna pinjen. Trubadurlyrik på galicisk-portugisiska från Spanien och Portugal, 1200–1350 (FIB:s Lyrikklubbs bibliotek nr 270). Värnamo 1997
Ulf Malm
119, 1998, s. 199–201
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-200954
Selma Lagerlöf och kärleken. Lagerlöfstudier 1997, red. Karl Erik Lagerlöf (Selma Lagerlöfsällskapets årsbok1997). Selma Lagerlöfsällskapet och Gidlunds förlag, Stockholm 1997)
Maria Karlsson
119, 1998, s. 201–204
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-200956
Interart Poetics. Essays on the Interrelations of the Arts and Media, edited by Ulla-Britta Lagerroth, Hans Lund & Erik Hedling (Internationale Forschungen zur Allgemeinen und Vergleichenden Literaturwissenschaft 24, hrsg. v. Alberto Martino, Rodopi). Amsterdam &  Atlanta Ga. 1997.
Roland Lysell
119, 1998, s. 204–209
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-200957
Bjarne Fidjestøl, Selected Papers. Edited by Odd Einar Haugen and Else Mundal. Translated by Peter Foote (The Viking Collection. Studies in Northern civilization, 9). Odense University Press 1997
Lars Lönnroth
119, 1998, s. 209–210
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-200958
Skeptikerns dilemma. Texter om Willy Kyrklunds författarskap, red. Vasilis Papageorgiou. Brutus Östlings Bokförlag Symposion, Stockholm/Stehag 1997
Peter Hansen
119, 1998, s. 210–212
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-200959
Staffan Bergsten, Klang och åter. Tre röster i samtida svensk kvinnolyrik. FIB:s Lyrikklubb 1997
Eva Lilja
119, 1998, s. 212–214
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-200960
Andrew Bowie, From Romanticism to Critical Theory. The philosophy of German literary theory. Routledge, London 1997
Håkan Möller
119, 1998, s. 214–220
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-79364
Litteratursociologi. Texter om litteratur och samhälle, red. Lars Furuland och Johan Svedjedal. Studentlitteratur, Lund 1997
Lisbeth Larsson
119, 1998, s. 220–222
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-200962
Litteraturvetenskap – en inledning, red. Staffan Bergsten. Studentlitteratur, Lund 1998
Ingemar Algulin
119, 1998, s. 222–225
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-200964
Bengt Landgren, Polyederns gåta. En introduktion till Gunnar Ekelöfs Färjesång (Acta Universitatis Upsaliensis. Historia litterarum. 20). Uppsala 1998
Ingemar Algulin
119, 1998, s. 225–226
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-200965
Lars Burman, Tre fruar och en mamsell. Om C.J.L. Almqvists tidiga 1840-talsromaner (Almqviststudier 2). Gidlunds Förlag, Hedmora 1998
Ulla-Britta Lagerroth
119, 1998, s. 226–229
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-200966
Boel Westin, Strindberg, sagan och skriften. Symposion, Stockholm/Stehag 1998
Birgitta Steene
119, 1998, s. 229–233
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-200967