sls logo

Volym 120, 1999

Artiklar

Kungsgatans moderna tider
Anna Williams
120, 1999, s. 5–25
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-39518
Frukter åt döden. Riddartornet och den tragiska genren hos Stagnelius
Paula Henrikson
120, 1999, s. 26–55
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-28601
Varför är Sven Dufva tvehänt?
Ralf Norrman
120, 1999, s. 56–75
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-200726
Vem var det som drömde? Ord och logik i Lewis Carrolls Through the Looking-Glass
Boel Westin
120, 1999, s. 76–84
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-200728
Almqvists Strountes – ett fragment med kommentar
Johan Almer
120, 1999, s. 85–93
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-200729

Recensioner

Otto Fischer, Tecknets tragedi. Symbol och allegori i P.D.A. Atterboms sagospel Lycksalighetens ö. (Acta Universitatis Upsaliensis, Skrifter utgivna av Litteraturvetenskapliga institutionen vid Uppsala universitet, 36). Stockhom 1998
Bengt Algot Sørensen
120, 1999, s. 94–99
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-200730
Maj Asplund Carlsson, The Doorkeeper and the Beast. The Experience of Literary Narratives in Educational Contexts. (Skrifter utgivna av Litteraturvetenskapliga institutionen vid Göteborgs universitet, 33). Göteborg 1998
Maria Nikolajeva
120, 1999, s. 99–107
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-200732
Erik Peurell, En författares väg. Jan Fridegård i det litterära fältet. (Skrifter utgivna av avdelningen för litteratursociologi vid litteraturvetenskapliga institutionen i Uppsala 39). Gidlunds förlag. Hedemora 1998
Jean-François Battail
120, 1999, s. 107–112
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-200733
Göran Stenberg, Döden dikterar. En studie av likpredikningar och gravtal från 1600- och 1700-talen. Atlantis. Stockholm 1998
Nils Ekedahl
120, 1999, s. 112–116
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-200738
Robert Lyons, Swedish Midsummer in Shakespeare’s Dream. A Study of the Creative Process Resulting in Eva Bergman’s 1989 Production of A Midsummer Night’s Dream at Backa Theatre, Göteborg, Sweden. Department of Literature, Göteborg University. Göteborg 1998
Egil Törnqvist
120, 1999, s. 116–120
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-200741
Catrine Brödje, Ett annat tiotal. En studie i Anna Lenah Elgströms tiotalsprosa. Förlags AB Gondolin. Stehag 1998
Eva Heggestad
120, 1999, s. 120–128
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-76682
Annelie Bränström Öhman, Kärlekens ödeland. Rut Hillarp och kvinnornas fyrtiotalsmodernism. Brutus Östlings Bokförlag Symposion. Stockholm/Stehag 1998
Eva Lilja
120, 1999, s. 128–132
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-200749
Anna Forssberg Malm, Kollisioner. Aksel Sandemose som outcast och monument. Brutus Östlings Bokförlag Symposion. Stockholm/Stehag 1998
Petter Aaslestad
120, 1999, s. 132–138
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-200751
Sara Danius, The Senses of Modernism. Technology, Perception, and Modernist Aesthetics. Uppsala 1998.
Arne Melberg
120, 1999, s. 138–146
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-200754
Patrik Mehrens, Mellan ordet och döden. Rum, tid och representation i Lars Noréns 70-talslyrik (Skrifter utgivna avLitteraturvetenskapliga institutionen vid Uppsala universitet, 37). Uppsala 1999
Björn Sundberg
120, 1999, s. 146–148
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-200755
Ingemar Haag, Det groteska. Kroppens språk och språkets kropp i svensk lyrisk modernism. Bokförlaget Aiolos. Stockholm 1999
Lars Elleström
120, 1999, s. 149–152
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-200761
Helene Blomqvist, Vanmaktens makt. Sekulariseringen i Sven Delblancs Samuelsvit och Änkan (Skrifter utgivna avLitteraturvetenskapliga institutionen vid Göteborgs universitet, 35). Göteborg 1999
Christina Bergil
120, 1999, s. 152–155
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-200762
Jörgen Larsson, Poesi som rörelse i tiden. Om vers som källa till kognitiv, rytmisk respons. Exemplet Elmer Diktonius (Skrifter utgivna av Centrum för Metriska Studier 10). Göteborg 1999
Marianne Nordman
120, 1999, s. 155–160
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-200763
Inga-Lisa Petersson, Statens läsebok (Litteratur Teater Film, Nya serien 18). Lund 1999
Inger Selander
120, 1999, s. 160–166
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-200764
Håkan Sandgren, Landskap på jorden och i drömmen. Studier i Folke Isakssons lyrik. Lund University Press. Lund 1999
Rikard Schönström
120, 1999, s. 166–173
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-200765
Leif Dahlberg. Tre romantiska berättelser: Studier i Eyvind Johnsons Romantisk berättelse och Tidens gång, Lars Gustafssons Poeten Brumbergs sista dagar och död och Sven Delblancs Kastrater. Brutus Östlings Bokförlag Symposion. Stockholm/Stehag 1999.
Torsten Pettersson
120, 1999, s. 173–179
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-31566
Nils Ekedahl, Det svenska Israel. Myt och retorik i Haquin Spegels predikokonst. Gidlunds förlag. Hedemora 1999
Bo Lindberg
120, 1999, s. 179–181
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-200766
Mona Lagerström, Dramatisk teknik och könsideologi. Anne Charlotte Lefflers tidiga kärleks- och äktenskapsdramatik (Skrifter utgivna av Litteraturvetenskapliga institutionen vid Göteborgs universitet, 36). Göteborg 1999
Valborg Lindgärde
120, 1999, s. 182–184
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-200768
Mats Jansson. Kritisk tidsspegel. Studier i 1940-talets svenska litteraturkritik. Symposium. Stockholm/Stehag 1998
Lena Kåreland
120, 1999, s. 185–186
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-200770
Nordisk salonkultur. Et studie i nordiske skønånder og salonmiljøer 1780–1850. Red. Anne Scott Sørensen (Odense University Studies of Scandinavian Languages and Literatures, vol. 38). Odense 1998
Carina Burman
120, 1999, s. 186–188
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-200771
Bo G Jansson, Nedslag i 1990-talets svenska prosa. Om 90-talets svenska roman och novell i postmodernt perspektiv. Högskolan Dalarna. Falun 1998
Anna Forssberg Malm
120, 1999, s. 188–192
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-200772
Morten Kyndrup, Riften og sløret. Essays over kunstens betingelser. Aarhus Universitetsforlag. Aarhus 1998
Roland Lysell
120, 1999, s. 192–195
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-200773
Strindberg, Ibsen & Bergman. Essays on Scandinavian film and drama offered to Egil Törnqvist on the occasion of his 65th birthday. Red. Harry Perridon, Shaker Publishing. Maastricht 1998
Per Ringby
120, 1999, s. 195–197
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-200774
Erik Østerud, Theatrical and Narrative Space. Studies in Ibsen, Strindberg and J.P. Jacobsen. Aarhus University Press. Aarhus 1998
Roland Lysell
120, 1999, s. 197–199
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-200775
Ola Holmgren, Ivar Lo-Johansson – Frihetens väg. Natur och Kultur. Stockholm 1998
Birgitta Holm
120, 1999, s. 199–200
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-29852
Böcker och bibliotek. Bokhistoriska texter. Red. Margareta Björkman. Studentlitteratur. Lund 1998
Lars Brink
120, 1999, s. 201–205
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-200777
Margaretha Fahlgren, Spegling i en skärva. Kring Marika Stiernstedts författarliv. Carlssons. Stockholm 1998
Annelie Bränström Öhman
120, 1999, s. 205–207
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-200779
Birgitta Holm, Sara Lidman – i liv och text. Albert Bonniers förlag. Stockholm 1998
Birgitta Svanberg
120, 1999, s. 207–216
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-200780
I klänningens veck. Feministiska diktanalyser. Utg. Eva Lilja. Anamma. Göteborg 1998. Bo-lövens sorl. Romantisk modernism och estetisk funktionalism i femtitalets poesi. Red. Eva Lilja och Jan Magnusson (Skrifter utgivna av Litteraturvetenskapliga institutionen vid Göteborgs universitet, 32). Göteborg 1998
Eva-Britta Ståhl
120, 1999, s. 216–218
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-200781
Roger Holmström, Vindfartsvägar. Strövtåg i Bo Carpelans Urwind. Schildts Förlag Ab. Esbo 1998
Per Stam
120, 1999, s. 218–219
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-200783
Marianne Wifstrand Schiebe, Vergil og Tityrus. En studie i selvbiografisk læsning af Bucolica. Studier fra Sprog- og Oldtidsforskning. Udgivet af Det filologisk-historiske samfund. 108. Bind, Årgang 1998, nr 332. Museum Tusculanums Forlag. Köpenhamn 1998
Thure Stenström
120, 1999, s. 219–220
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-57057
Marie-Christine Skuncke & Anna Ivarsdotter, Svenska operans födelse. Studier i gustaviansk musikdramatik. Bokförlaget Atlantis. Stockholm 1998
Thure Stenström
120, 1999, s. 220–224
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-57112
Per Øhrgaard, Goethe. Ett essay. Gyldendal. København 1999
Roland Lysell
120, 1999, s. 224–227
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-200785
Lars Wendelius, Rationalitet och kaos. Nedslag i svensk kriminalfiktion efter 1965 (Skrifter utgivna av Avdelningen för litteratursociologi vid Litteraturvetenskapliga institutionen i Uppsala, 46). Gidlunds förlag. Hedemora 1999
Yvonne Leffler
120, 1999, s. 227–229
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-200786
Søren Sørensen, Danske Bellmaniana. Bibliografi, artikelindeks, og diskografi 1770–1998. Udgivet af Selskabet Bellman i Danmark. Danmarks Universitetsforlag 1999
Hans Kuhn
120, 1999, s. 230–231
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-200787
Bellman sedd och hörd. Porträtt, dokument och vittnesbörd sammanställda av Leif Kretz, Sten Åke Nilsson och Torkel Ståhlmarck. Norstedts i samarbete med Bellmanssällskapet. Stockholm 1994. Uppl. 2 1995
Magnus von Platen
120, 1999, s. 231–234
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-200789
Sven-Bertil Jansson, Den levande balladen. Medeltida ballad i svensk tradition. Prisma. Stockholm 1999
Ulf Malm
120, 1999, s. 234–235
Permanent länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-200790